Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Stor osäkerhet på elmarknaden – från dämpade till mycket höga priser

Kriget i Ukraina har såväl mänskliga som ekonomiska konsekvenser. Det påverkar också elmarknaden och elpriset eftersom Ryssland levererar 40 procent av Europas samlade gasbehov och hela 70 procent av den kol Europa behöver för att skapa el. Osäkerheten på marknaden gör att vi kommer få se ännu kraftigare svängningar i elpriset framåt, där de höga pristopparna i nuläget ser ut att bli fler, enligt elbolaget Bixias elprisanalytiker.

 

 

Skenande priser på bränslemarknaderna den senaste veckan återskapat de höga pristopparna i Europa som vi såg i december. Rädslan för att de ryska råvaruleveranserna till Europa ska gå mot noll är påtaglig.

– Den absoluta merparten av tiden exporterar vi till kontinenten med följden att vår, i genomsnitt billigare kraft, lämnar landet. I Sverige påverkas främst södra landet (elområde 3 och 4) genom att de närmar sig prisbilden i Tyskland, Holland och Storbritannien där marginalkostnaden för gas för stunden bestämmer elpriset. Vi får helt enkelt fler timmar på dygnet där den europeiska prisbilden påverkar oss. Hur ofta och hur mycket beror på vädret, förklarar Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Efter en ganska lång period av svajiga och höga elpriser på den nordiska elbörsen NordPool, där toppen nåddes i december 2021, började elpriset falla under januari och februari i år till följd av en relativt mild vinter och mycket vindkraft. Men nu är det en ny situation som präglas av stor osäkerhet.

– Världsmarknaden fick panik i samband med Rysslands invasion av Ukraina förra veckan, och att det då skulle bli svårt med framtida leveranser. Det gjorde att priset på gas och kol har rusat i veckan, något som återspeglar sig i elterminerna för resten av året, säger Johan Sigvardsson.

Hur dyrt kan det bli i närtid?

Eftersom elpriset bestäms av kostnaden för att producera den sista kilowattimmen som behövs i varje enskilt ögonblick betyder det att vårt elpris i Norden kommer att styras av hur mycket förnybar billig kraft vi kan producera. Södra Sverige påverkas av på vilken nivå priset på kontinenten befinner sig. Något nytt prisrekord har vi dock inte fått se ännu och under torsdagen faller bränslepriserna på kol och gas tillbaka.

– Vi går mot varmare och ljusare tider och med det fallande elanvändning både i Sverige och övriga Europa. Den stora mängd solkraft som finns i Tyskland kommer i större omfattning att kunna putta bort de dyrare kraftslagen under våren och sommaren. Mot detta har vi att sommarmånaderna genererar mindre vindkraft samt att både kärnkraft och ledningar har underhållsperioder. Hur dyrt vårt nordiska elpris kan bli som mest beror på vad det för ögonblicket kostar att producera el i Tyskland och hur billigt det kan bli beror på mängden förnybar kraft vi kan producera och vår vattenkraft fungerar som en stark dämpande faktor. Helt säkert är att priset på el kommer att variera kraftigt även i närtid, men det kommer att ta tid innan vi ser en normaliserad prisbild på bränslemarknaderna, säger Johan Sigvardsson.

För mer information kontakta:

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
johan.sigvardsson@bixia.se
076-847 95 33

Presskontakt Bixia
013-20 91 40

Publicerad 2022-03-04 09:06
Uppdaterad: 04 mars 2022