Bixia logo
Meny

SR Energy och Bixia tar klivet in på flexmarknaden – bidrar till den gröna omställningen

SR Energy blir ny aktör på Svenska kraftnäts framväxande stödtjänstmarknad med hjälp av elhandelsbolaget Bixia. Som en av Sveriges största vindkraftsproducenter kan SR Energy bidra till stabilitet i elsystemet genom att kortare perioder erbjuda sig att minska elproduktionen. Bixia bidrar med budgivning och prissättning av tillgänglig kapacitet.

 


 Vindpark Kronoberget och Johan Tholf, krafthandlare på Bixia

Den stora ökningen av förnybar elproduktion innebär utmaningar för det svenska elsystemet. I takt med att vi får mer el från sol och vind ökar behovet av reglerbar kraft. Sedan ett par år är Bixia en aktiv aktör på Svenska kraftnäts framväxande stödtjänstmarknad, även kallad flexmarknaden. Syftet är behålla frekvensen i elnätet genom att dra bort eller tillföra el.

Bixia, som är ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el i Sverige, arbetar aktivt för både att fler producenter och förbrukare ska bli aktörer på stödtjänstmarknaden.

– SR Energy gör en viktig insats för samhällsnyttan och den gröna omställningen, när de i tidigt skede väljer att tillsammans med oss på Bixia bli leverantörer på den framväxande stödtjänstmarknaden. Samtidigt som de får nya intäktsströmmar bidrar de till att stabilisera energisystemet och möjliggör därmed en ökning av förnybar el i Sverige, säger Johan Tholf, som är krafthandlare på Bixia.

Minskad vindkraft hjälper till att hålla elsystemet i balans

I december tecknade SR Energy, som är Bixias största producentkund, avtal med elhandelsbolaget om elhandel, rådgivning och finansiell handel. Genom avtalet har SR Energy även fått möjlighet att agera på stödtjänstmarknaden.

Sedan april har SR Energy kunna erbjuda sig att tillfälligt minska elproduktionen i vindkraftverk, när produktionen i elsystemet är för stor i förhållande till förbrukningen. Bixia ansvarar för budgivning och prissättning av tillgänglig kapacitet samt hantera kommunikationen med Svenska Kraftnät. Bixias elhandlare, som har lång erfarenhet av den svenska elmarknaden, kommer att hantera både SR Energys fysiska handel på Nord Pool och på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader samt agera rådgivare för den finansiella portföljförvaltningen.

Vindpark Kronoberget i Lekebergs kommun blir ett pilotprojekt för handeln med stödtjänster. Vindparken har en installerad effekt på 61 MW, där hälften är kvalificerad för handel. Fler vindparker står redo att delta i handeln om projektet faller väl ut.

För mer information kontakta:

Presskontakt Bixia, 013-20 91 40

Johan Tholf, krafthandlare Bixia, 076-831 38 44, johan.tholf@bixia.se

Malin Serrander, Hållbarhets- och kommunikationschef, 070-662 57 04 malin.serrander@srenergy.se

 

Publicerad 2023-05-31 13:10
Uppdaterad: 15 december 2023