Meny

Att vara producent åt Bixia

Sälj din el

Anmäl din produktion via anmälningsblanketten här. Vi återkommer med avtalsförslag och tillsammans diskuterar vi sedan lämplig avtalsform för just din produktion.

Bixia Messenger

Logga in här för att se din beräknade elproduktion minst tre dygn framåt (beroende på produktionsslag). Du kan även se statistik på hela totalproduktionen eller enskilda verk ända ner på timbasis. Det här verktyget är inte till för mikroproducenter. 

Bixia Miljöfond

Vill du starta egen elproduktion från förnybara energikällor? Nu är intresset för egen solelsproduktion större än någonsin. Tillsammans bidrar vi till omställningen för mer förnybar el och ett hållbart samhälle.

Våra producenter

Värnar om natur och hållbar el

Småland: Engaholms gård är ett aktivt och livskraftigt familjeföretag som jobbar med nära, nyttiga, förnybara varor med hållbar produktion av allt från kött till el.

Samlar kraft från Vrå Kvarn

Småland: Miljövänlig energi är framtiden, det är den enda vägen vi kan gå menar Anders och ångrar inte en sekund att han köpte och renoverade Vrå Kvarn.

Krafter från vind och vatten

Bohuslän: - Det är enorma krafter i framför allt vind och vatten och är fascinerande att jobba med. Vår främsta drivkraft är nog att vi är så nyfikna och vet att det går att få svar och lösningar på allt!

Anmäl produktionsstopp

Meddela oss i god tid vid planerat underhåll av din produktionsanläggning och omgående vid oplanerade stopp.

Anmäl produktionsstopp här eller via Bixia Messenger.

Sälja solel?

Anmäl din solelsproduktion via vår anmälningsblankett eller kontakta oss på telefonnummer 0771-60 30 30 så hjälper vi dig.

Avtalsvillkor och blanketter