Bixia logo

Att vara producent åt Bixia

Sälj din el

Anmäl din produktion via anmälningsblanketten här. Vi återkommer med avtalsförslag och tillsammans diskuterar vi sedan lämplig avtalsform för just din produktion.

Bixia Messenger

Logga in här för att se din beräknade elproduktion minst tre dygn framåt (beroende på produktionsslag). Du kan även se statistik på hela totalproduktionen eller enskilda verk ända ner på timbasis.

Bixia Miljöfond

Vill du starta egen elproduktion från förnybara energikällor? Ansök om pengar från Bixia Miljöfond. Tillsammans bidrar vi till omställningen för mer förnybar el och ett hållbart samhälle.

Våra producenter

Egen vattenkraft

Leif Jarl, som har en jordbruksfastighet utanför Växjö, har länge funderat på att anlägga ett vattenkraftverk. Som nybliven pensionär ansökte han våren 2009 om bidrag från Bixias Miljöfond för att projektera arbetet.

Stellan älskar vind

Vi var redan i full gång med att bygga vårt vindkraftverk här på gården Klon då vi kom i kontakt med Bixia, berättar Stellan Jonsson i Hånger söder om Värnamo. Det som väckte vårt intresse var att vi såg att Bixia köpte överskottsel.

Vind till 450 hushåll

Micke Frantzéns vindkraftverk Runnestad 3 i Ödeshög, mitt på den vackra Östgötaslätten, producerar i snitt 1,6 miljoner kWh per år. El som Micke säljer vidare till oss på Bixia så att vi kan förse cirka 450 hushåll i Östergötland med el.

Anmäl produktionsstopp

Meddela oss i god tid vid planerat underhåll av din produktionsanläggning och omgående vid oplanerade stopp.

Anmäl produktionsstopp här eller via Bixia Messenger.

Sälja solel?

Så här går det till:
Anmäl din solelsproduktion via den här anmälningsblanketten eller kontakta oss på telefonnummer 0771-16 17 18 så hjälper vi dig.

Din personliga kontakt

Ring oss gärna för en personlig kontakt. Vi kan ge dig rådgivning och information om hur du säljer din närproducerade el till oss.

Eller skicka e-post: produktion@bixia.se

Boo Fagerström

Krafthandlare

Telefon: 013-20 93 76

Mobil: 070-545 81 63

boo[dot]fagerstrom[at]bixia[dot]se

Johan Tholf

Krafthandlare

Telefon: 013-20 83 13

Mobil: 076-831 38 44

johan[dot]tholf[at]bixia[dot]se

Bengt Carlsson

Krafthandlare

Telefon: 0470-70 33 83

Mobil: 070-697 81 51

bengt[dot]carlsson[at]bixia[dot]se

Eric Constantien

Chef Inköp Produktion

Telefon: 0470-70 33 93

Mobil: 070-826 25 75

eric[dot]constantien[at]bixia[dot]se