Bixia logo
Meny


För dig som producerar el

Välj det alternativ som passar bäst in på dig:

Solelsproduktion på villataket

Producerar du solel på villataket eller funderar du på att köpa solceller? Här hittar du information om hur du går till väga för att sälja din överskottsel eller investera i solceller.

Producera solel

Vill du sänka dina energikostnader och bidra till en hållbar omställning? Tillsammans med vår samarbetspartner erbjuder vi solcellslösningar för både mark och tak.

El från vind, vatten och solpark

Producerar du egen el genom vindkraft, vattenkraft eller en solpark? Då erbjuder vi dig olika elavtal och digitala verktyg så att du alltid är uppdaterad om det senaste på elmarknaden.

Balansmarknaden ny intäktskälla för vattenkraften

Intresset för balansmarknaden är stort och behovet av nya stödtjänster förväntas fortsätta öka. Tidigare har bara större vattenkraftsproducenter kunna agera med sina reglerbara resurser, men tack vare nya lösningar kan nu också mindre producenter vara med och bidra och öka sina intäkter. Vår krafthandlare Bengt Carlsson berättar hur!

Så påverkades elmarknaden mellan 2021–2023

De senaste åren har präglats av många stora händelser – en pandemi, strypta gasleveranser och torrt väder. Men vad har egentligen haft störst betydelse för elmarknaden och vilka effekter har det fått? Här beskriver vår analytiker Gustav Olsson de händelser som påverkat Sveriges elproduktion allra mest.