Meny

Att vara producent åt Bixia

Sälj din el

Anmäl din produktion via anmälningsblanketten här. Vi återkommer med avtalsförslag och tillsammans diskuterar vi sedan lämplig avtalsform för just din produktion.

Bixia Messenger

Logga in här för att se din beräknade elproduktion minst tre dygn framåt (beroende på produktionsslag). Du kan även se statistik på hela totalproduktionen eller enskilda verk ända ner på timbasis. Det här verktyget är inte till för mikroproducenter. 

Bixia Miljöfond

Vill du starta egen elproduktion från förnybara energikällor? Ansök om pengar från Bixia Miljöfond. Tillsammans bidrar vi till omställningen för mer förnybar el och ett hållbart samhälle.

Våra producenter

Vind till 450 hushåll

Micke Frantzéns vindkraftverk Runnestad 3 i Ödeshög, mitt på den vackra Östgötaslätten, producerar i snitt 1,6 miljoner kWh per år. El som Micke säljer vidare till oss på Bixia så att vi kan förse cirka 450 hushåll i Östergötland med el.

50 villor får förnybar el

Södermanland: Boda Kvarns historia börjar när Gustav Wasa nämner dess vattenreglering och kvarnrättighet år 1536.

Värnar om natur och hållbar el

Småland: Engaholms gård är ett aktivt och livskraftigt familjeföretag som jobbar med nära, nyttiga, förnybara varor med hållbar produktion av allt från kött till el.

Anrikt och lokalproducerad el

Skåne: Lars Höjrup köpte Rössjöfors vattenkraftverk i Munka Ljungby 1990.
- Min ambition var att återskapa en produktion av något slag för att använda den miljövänliga och närproducerade elen. 

Samlar kraft från Vrå Kvarn

Småland: Miljövänlig energi är framtiden, det är den enda vägen vi kan gå menar Anders och ångrar inte en sekund att han köpte och renoverade Vrå Kvarn.

Krafter från vind och vatten

Bohuslän: - Det är enorma krafter i framför allt vind och vatten och är fascinerande att jobba med. Vår främsta drivkraft är nog att vi är så nyfikna och vet att det går att få svar och lösningar på allt!

Anmäl produktionsstopp

Meddela oss i god tid vid planerat underhåll av din produktionsanläggning och omgående vid oplanerade stopp.

Anmäl produktionsstopp här eller via Bixia Messenger.

Sälja solel?

Så här går det till:
Anmäl din solelsproduktion via vår anmälningsblankett på denna sida, eller kontakta oss på telefonnummer 0771-16 17 18 så hjälper vi dig.

Nyheter

Din personliga kontakt

Ring oss gärna för en personlig kontakt. Vi kan ge dig rådgivning och information om hur du säljer din närproducerade el till oss.

Eller skicka e-post: produktion@bixia.se

Johan Tholf

Krafthandlare

Telefon: 013-20 83 13

Mobil: 076-831 38 44

johan[dot]tholf[at]bixia[dot]se

Bengt Carlsson

Krafthandlare

Telefon:

Mobil: 070-697 81 51

bengt[dot]carlsson[at]bixia[dot]se

Henric Karlsson

Krafthandlare

Telefon: 013-20 83 67

Mobil: 076-110 61 11

henric[dot]karlsson[at]bixia[dot]se

Eric Constantien

Chef Inköp Produktion

Telefon: 0470-70 33 93

Mobil: 070-826 25 75

eric[dot]constantien[at]bixia[dot]se