Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Tufft år för elhandelsbolaget Bixia – men vändning under fjärde kvartalet

2022 har varit ett turbulent år på elmarknaden med höga elpriser och stor volatilitet. Bixias omsättning under året fördubblades till 7 miljarder kronor, samtidigt som bolaget gjorde en förlust på 89 miljoner kronor. Trots de tuffa tiderna lyckades Bixia vända minus till plus under det fjärde kvartalet och utsikterna för 2023 är positiva.

 

 

Redan under slutet av 2021 började elmarknaden i Sverige att förändras dramatiskt. Ovanligt höga och volatila priser under hela 2022 betydde stora utmaningar för många elhandelsbolag. Bixia gjorde en förlust efter finansiella poster på minus 89 miljoner kronor.

- Våra löpande fastprisavtal med både förbrukande kunder och producenter blev en dyr affär när elpriserna steg till oväntat höga nivåer. Vi fick köpa in elen dyrt och sälja den billigare, vilket hade negativ inverkan på resultatet, säger Pär Kaller, vd för Bixia.

Under 2022 har Bixia arbetat hårt för att anpassa sig till de nya marknadsförutsättningarna och var tidigt ute med att upphöra med försäljningen av fastprisavtal. Man har arbetat aktivt med att successivt fasa ut befintliga fastprisavtal, få kontroll på riskerna och skapa nya hållbara affärsmodeller utifrån kundernas behov. Det hårda arbetet bidrog till att Bixia under 2022 lyckades förbättra resultatet med 81 miljoner jämfört med året innan, då turbulensen började.

- Vi har lyckats vända den negativa utvecklingen på bara nio månader tack vare extraordinära insatser från våra medarbetare. Tillsammans har vi vänt på varje sten. Vi har effektiviserat, hittat nya lösningar, tagit hem nya affärer och skapat nya erbjudanden. Från och med fjärde kvartalet i fjol går vi med plus och vi står nu väl rustade inför framtiden, säger Pär Kaller.

Att Bixia sedan sommaren 2021 har en stabil ägare i Tekniska verken har också varit en fördel under de turbulenta tiderna.

– Vi på Bixia är elhandlare, dvs vi producerar inte någon egen el. Det gör däremot Tekniska verken, vilket innebär att de tjänar pengar när priset på el stiger. Många av de större elbolagen i Sverige är både producenter och elhandlare vilket gör att en eventuell förlust i elhandelsaffären täcks upp av vinsterna i elproduktionen, säger Pär Kaller.

Ökad volym trots minskad förbrukning

De höga elpriserna påverkade även Bixias omsättning, som ökade med 3,9 miljarder kronor till drygt 7 miljarder kronor under fjolåret. Samtidigt har Bixia lyckats bra med försäljningen och ökat sin kundbas både på förbrukningssidan och inköpssidan. Den sålda volymen ökade med 16 procent till 5,7 TWh trots att många kunder minskade sin förbrukning.

Nått målet med lokalproducerad el

Bixia är en av landets största inköpare av förnybar el från lokala producenter. Elbolaget arbetar aktivt för öka att antalet lokala elproducenter och för att fler ska välja lokalt producerad förnybar el. Under 2022 valde många nya producenter att teckna avtal med Bixia, som därmed har uppnått sitt mål – att samma mängd el som säljs ska köpas in från lokala producenter. Totalt handlar det om cirka 6,3 Twh inköpt och såld el.

- Genom att stötta lokala elproducenter bidrar vi till att mer förnybar el kan produceras i Sverige. Vi är väldigt glada att vi under året har fått förtroende från ett flertal lokala energibolag att sälja deras el. Det innebär att vi kan köpa in lika mycket el från lokala producenter som vi säljer. Framöver kan vi därför styra vår elmix och minska beroendet av den nordiska elbörsen Nord Pool, säger Pär Kaller.

Ökat intresse för timprisavtal och Bixias app

Den turbulenta elmarknaden har inneburit att fler kunder har börjat följa elprisutvecklingen dag för dag och ibland timme för timme. Betydligt fler har fått upp ögonen för timprisavtal, som gör det möjlighet att styra förbrukningen till de timmar på dygnet då priset är lägre.
Under 2022 har Bixia utvecklat appen ”Mitt Bixia”, för att hjälpa kunderna att få bättre överblick över sin förbrukning och möjlighet att styra exempelvis elbilsladdningen.

Flexibilitetsmarknaden växer

Den så kallade flexmarknaden, som började ta fart redan 2021, har vuxit enormt det senaste året. Den stora ökningen av förnybar, väderberoende elproduktion innebär utmaningar för det svenska elsystemet. Sedan ett par år är Bixia en aktiv aktör på Svenska kraftnäts framväxande stödtjänstmarknad och erbjuder sina kunder att bli aktörer på flexmarknaden.

Via Bixia kan kunderna få nya intäktsströmmar genom att tillfälligt minska eller öka sin elproduktion eller förbrukning. Samtidigt som de bidrar till att minska effekttopparna i elsystemet och skapa balans i elsystemet, vilket är extra viktigt då andelen förnybar och väderberoende elproduktion ökar.

- Intresset för flextjänster ökar enormt. Vi har under året tecknat ett flertal avtal med såväl elproducenter som elintensiva företag. Tillsammans med kunderna kan vi bidra till att lösa den framtida energifrågan och skapa samhällsnytta. Ju effektivare vi blir på att flexa desto mindre produktion behöver vi bygga ut i Sverige, säger Pär Kaller.

För mer information kontakta:

Pär Kaller, vd Bixia, 0702-87 51 25

Presskontakt Bixia, 013-20 91 40

Publicerad 2023-03-29 07:00
Uppdaterad: 29 mars 2023