Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Vida ny flexleverantör genom Bixia – fick agera direkt vid kärnkraftstopp

Sågverkskoncernen Vida, som är verksamt nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland, är ny aktör på Svenska kraftnäts framväxande stödtjänstmarknad tillsammans med Bixia och Sympower. Genom att anpassa elanvändningen kortare perioder ska koncernen bidra med stabilitet i elsystemet. Vida fick en rivstart som flexleverantör när Forsmark 3 snabbstoppades i november.

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från svensk skog, som har varit elhandelskund hos Bixia sedan hösten 2014. Sedan i höstas köper Vida in el från den nya solparken Hörby i Blekinge genom Bixia. Sågverkskoncernen bidrar även till klimatet genom att minska mängden koldioxid i atmosfären i och med att skogen fångar upp koldioxid och att producera utsläppsneutral energi från biprodukter från sågverk.

Nu tar Vida nästa steg på hållbarhetsstegen och blir ny flexleverantör på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad, med hjälp av elbolaget Bixia som ansvarar för budgivning och prissättning av tillgänglig kapacitet samt hantera kommunikationen med Svenska kraftnät. Sympower, som varit Bixias samarbetspartner en längre tid, är teknisk aggregator

– Vi värdesätter att kunna hjälpa till när elsystemet behöver stödjande effekt för frekvenshållningen, vilket på sikt möjliggör mer förnybar el i vårt energisystem. Samtidigt som det är en god affär för Vida att ställa upp med kapacitet, säger Jonas Axelsson, teknisk chef för Vida.

Vida fick godkänd prekvalificering gentemot Svenska kraftnät under hösten 2023. Torkarna på sågverken Vida Borgstena, Vida Bruza och Vida Vislanda är i dag Vidas flexresurser, men fler sågverk kan bli aktuella framöver. Som flexleverantör bidrar sågverkskoncernen med stabilitet i elsystemet genom att kortare perioder anpassa elanvändningen i en rad sågverk, när produktionen i elsystemet blir för liten i förhållande till förbrukningen.

Fick agera direkt vid kärnkraftstopp

Första aktiveringen skedde 25 november när Forsmark 3 snabbstoppades på grund av generatorstopp och frekvensen i det svenska elsystemet sjönk till kritiska nivåer om 49.65 Hz. Vida fick gripa in bara ett par sekunder efter att Forsmark 3 stoppades och aktivera sågverkstorkarna på anläggningen Vida Bruza. Därmed kunde Vida avlasta nätet med cirka 0,7 MW. Frekvensen återhämtade sig efter två minuter och torkarna kunde återgå till normaldrift igen.

Behovet av en stödtjänstmarknad har vuxit fram i takt med att mer förnybar och väderberoende el har kommit in i systemet. Elbolaget Bixia, som är ett av de elbolagen i Sverige som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el, har sedan ett par år varit en aktiv aktör på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad. 

– Vi jobbar aktivt för att fler producenter och förbrukare ska bli aktörer på den framväxande stödtjänstmarknaden. Genom att bli flexleverantör genom oss gör Vida en viktig insats för samhällsnyttan och den gröna omställningen. Tillsammans möjliggör vi produktion av mer hållbar energi i framtiden, säger Eric Constantien, Försäljningsansvarig Stora Företag och Producenter.

För mer information kontakta:

Eric Constantien, Försäljningsansvarig Stora Företag och Producenter
070 – 826 25 75, eric.constantien@bixia.se

Jonas Axelsson, Teknisk chef Vida
070 – 601 13 95, jonas.axelsson@vida.se

Presskontakt Bixia, 013-20 91 40

Publicerad 2024-02-01 08:24
Uppdaterad: 01 februari 2024