Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Sälja el

Vill du sälja överskottselen från din egen produktion? Vi på Bixia är ett av de elbolag som köper in mest lokalproducerad el i Sverige och söker hela tiden efter fler som vill producera och sälja el. Det är viktigt för oss på Bixia att bidra till en grönare, friskare och mer hållbar förändring. Därför driver vi utbyggnaden av lokalproducerad el från förnybara energikällor genom att främja lokala initiativ och satsa på lokala producenter.


Solceller på villa eller fastighet

Har du redan solceller på ditt tak och önskar sälja din överskottsel? Här hittar du information om hur du blir producent.

Så här gör du för att börja sälja din el

För att sälja din överskottsel till Bixia, fyll i blanketten "Avtal för solelsproduktion" och skicka in den till oss. 

OBS! Det är viktigt att du fyller i din produktionsanläggnings anläggnings-ID och inte elavtalets.

Blankett: Avtal för solelsproduktion

Erbjudande vid försäljning av överskottsel

  • Fri årsavgift på produktionsavtalet
  • Experthjälp vid frågor kring solelsproduktion
  • Nord Pools timspotpris för din överproduktion av solel

Avtalsvillkor för inköp av elkraft från solcellsproduktion

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kundservice


Vindkraft, vattenkraft och solpark

Vi är direktaktörer på elbörsen Nord Pool och handlar av lokala produktionsanläggningar från vind, vatten, sol och biomassa. Prissättningen sker utifrån gällande priser på elbörsen Nord Pool, men självklart kan du välja att sälja till fast eller rörligt pris. I vårt pris ingår alltid balansansvar.

Vi köper även dina elcertifikat, antingen löpande månadsvis eller vid utvalda tillfällen. Priset sätts utifrån rådande marknadspris. Marknaden för el med miljövärde, det vill säga specificerad produktion eller produktion med garanterat ursprung utvecklas hela tiden. Vi följer naturligtvis detta noga. Vi utvecklar våra affärer i takt med att marknaden förändras.

Fem anledningar till varför du ska sälja el till Bixia

  1. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och enkel administration.
  2. Vi erbjuder rådgivning, nyhetsbrev och möjlighet att delta på regelbundna producentträffar.
  3. Vi satsar stort på inköp av lokalproducerad el.
  4. Vi ger full support vid uppstart av nya verk och vid övergång till oss.
  5. Vi på Bixia tror på det vi gör och på en grönare framtid. Våra producenter är våra hjältar och tillsammans med våra kunder är vi med och bygger ut sol-, vind- och vattenkraften.

Kontakta oss

Våra erfarna och skickliga experter ger dig råd och information om hur du säljer din lokalproducerad el från vindkraft, vattenkraft eller solpark.

Kontakta oss producentrådgivning

 

Relaterad information

Elcertifikat, elområden och ursprungsgarantier

När det talas om produktion och försäljning av el dyker ofta begreppen elcertifikat, elområden och ursprungsgarantier upp. Vi reder ut hur de hör ihop, används och hur de påverkar dig som slutkund.

Träffa våra lokala producenter

Vi arbetar aktivt för att öka andelen lokalproducerad el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du människorna som gör det möjligt – våra lokala producenter.

Investera i solceller

Vill du göra en smart investering? Med solceller på taket producerar du din egen el samtidigt som du sparar pengar. Dessutom ökar du andelen förnybar el och vi köper den el du inte förbrukar.

Uppdaterad: 19 april 2024
Kontakta sidansvarig