Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Renahavs cirkulära kedja tar plats på balansmarknaden

Renahav i Smögen tar hand om rester från fiskindustrin, som omvandlas till biogödsel och grön energi. Nu tar de nästa kliv på hållbarhetsstegen och blir flexleverantör på Svenska kraftnäts balansmarknad med hjälp av elhandelsbolaget Bixia och teknikleverantören Sympower. Tillsammans bidrar de till stabilitet i elsystemet och den gröna omställningen.

Renahav är en viktig kugge i ett helt unikt kretslopp på Västkusten, där de genom rötning omvandlar rester från lokal livsmedelsindustri och matavfall till en ren naturresurs i form av ett KRAV-godkänt biogödsel. Under rötningen skapas det dessutom grön energi som återförs till livsmedelsproduktionen med ett minskat klimatavtryck som följd.

Renahav tar cirkulär energi till nästa nivå

Sedan flera år tillbaka är Renahav kunder hos Bixia och köper 100 procent förnybar el. Nu tar parterna samarbetet till nästa nivå och använder den cirkulära kraften på Svenska kraftnäts framväxande balansmarknad. Bixia står för budgivning och prissättning av tillgänglig kapacitet och Sympower är teknisk aggregator.

- Det är häftigt att se hur Renahav har förändrat en hel bransch med sin cirkulära kedja. Vi är glada att kunna hjälpa dem att ta ytterligare ett steg på hållbarhetstegen genom att bli aktörer på balansmarknaden, säger Christian Andersson, kundansvarig på Bixia.

Renahav är sedan november 2023 aktiva på balansmarknaden. Genom att vid behov tillfälligt dra ned effekten i de pumpar som ingår i den cirkulära processen, och bidra med effekten på nätet, kan den stötta stabiliteten i elsystemet.

- Att ta steget in på balansmarknaden är en självklarhet för oss. Det ger både möjlighet att bidra till den gröna omställningen och tjäna ytterligare pengar, som investeras i ny forskning och att skapa fler hållbara lösningar. Vi delar samma värderingar som Bixia och är därför väldigt glada över detta samarbete, säger Jan Persson, delägare i Renahav.

- För att energiomställningen ska lyckas krävs ett starkt och stabilt elnät, och därför behöver vi fler företag som deltar på balansmarknaden. Vi ser fram emot att fortsätta möjliggöra för Renahav att vara en stark aktör på det området, samtidigt som vi stärker vårt samarbete med Bixia., säger Peter Bennewitz, Technical Sales Engineer Sympower.

Fakta - Vad är balansmarknaden?

För att vårt elnät ska fungera behöver vi balans i systemet. Det innebär att det måste tillföras lika mycket el som det förbrukas – hela tiden, dygnet runt. Men det blir svårare i takt med att de förnybara energikällorna, som vi inte kan styra lika lätt över, ökar. Svenska kraftnät, som ansvarar för balansen i Sveriges elnät, har därför utvecklat balansmarknaden med stödtjänster och flexleverantörer – en marknad där till exempel elkunder är med och stöttar genom sin flexibla elförbrukning.

För mer information, kontakta:

Presskontakt Bixia, +46 13-20 91 40

Christian Andersson, kundansvarig på Bixia +46 70-233 47 14, christian.andersson@bixia.se

Jan Persson, delägare Renahav, jan@renahav.se

Peter Bennewitz, Technical Sales Engineer Sympower, peter.bennewitz@sympower.net

Publicerad 2024-04-04 09:21
Uppdaterad: 04 april 2024