Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Varuhuset Gekås blir ny flexleverantör via Bixia

Gekås i Ullared blir ny aktör på Svenska kraftnäts framväxande stödtjänstmarknad via elhandelsbolaget Bixia. Genom att minska elanvändningen under kortare perioder kommer Gekås varuhus medverka till stabilitet i elsystemet och den gröna omställningen.

Gekås i Ullared, som är Sveriges populäraste besöksmål och det största varuhuset i Europa, har stort hållbarhetsfokus i alla delar av verksamheten. Företaget jobbar bland annat aktivt med att hålla nere energiförbrukningen i sina lokaler med en sammanlagd yta på cirka 114 000 kvadratmeter.

Nästa steg på hållbarhetsstegen

Hela verksamheten förses enbart med förnybar el sedan många år och via Bixia från oktober 2022, då Gekås tecknade elavtal med elbolaget. Nu tar Gekås nästa steg på hållbarhetsstegen genom att bli flexleverantör tillsammans med Bixia. Det innebär att Gekås står redo att dra ner sin effekt under kortare stunder för att hjälpa till att få ett elnät i balans i Sverige. Precis som övriga flexleverantörer får de betalt för att stå redo att agera, oavsett om de behöver agera eller inte. Bixia bidrar med budgivning och prissättning av tillgänglig kapacitet.

– För Gekås Ullared är hållbarhet ett viktigt strategiskt fokusområde. Därför är vi väldigt glada att vi får möjlighet att bli aktiva på flexmarknaden och tillsammans med Bixia bidra till den gröna omställningen. Vid behov kommer vi dra ner elförbrukningen inom ventilation och värmesystem under kortare perioder för att bidra till stabiliteten i elsystemet, säger Magnus Larsson, fastighetstekniskt ansvarig Gekås.

Den stora ökningen av förnybar elproduktion i Sverige innebär stora utmaningar för det svenska elsystemet. Sedan flera år är Bixia därför en aktiv aktör på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad, även kallad flexmarknaden. Syftet är behålla frekvensen i elnätet genom att dra bort eller tillföra el. Bixia, som är ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el i Sverige, arbetar aktivt för både att fler producenter och förbrukare ska bli flexleverantörer.

– Gekås i Ullared gör en viktig insats för samhällsnyttan och klimatet genom att tillsammans med oss på Bixia bli aktiva på den framväxande stödtjänstmarknaden. Samtidigt som de får nya intäktsströmmar bidrar de till att stabilisera energisystemet och möjliggör därmed en ökning av förnybar el i Sverige, säger Christian Andersson, kundansvarig på Bixia.

Fakta - Vad är stödtjänstmarknaden?

För att vårt elnät ska fungera behöver vi balans i systemet. Det innebär att det måste tillföras lika mycket el som det förbrukas – hela tiden, dygnet runt. Men det blir svårare i takt med att de förnybara energikällorna, som vi inte kan styra lika lätt över, ökar. Svenska kraftnät som ansvarar för balansen i Sveriges elnät har därför utvecklat en stödtjänstmarknad med flextjänster och flexleverantörer – en marknad där elkunder är med och stöttar genom sin flexibla elförbrukning.

För mer information kontakta:

Christian Andersson, kundansvarig på Bixia
070-233 47 14, christian.andersson@bixia.se

Magnus Larsson, fastighetstekniskt ansvarig, Gekås
magnus.la@gekas.se

Presskontakt Bixia, 013-20 91 40

Publicerad 2024-01-23 08:30
Uppdaterad: 23 januari 2024