Bixia logo
Meny

Betydligt lägre elpriser än väntat i vår – trots köldknäppen

Lugnare tider väntar svenska elkonsumenter. Trots pågående köldknäpp ser elpriserna på den nordiska elbörsen ut att landa på 80 öre per kWh i snitt i vår, vilket är en fjärdedel av vad marknaden förutspådde i december. Milt vinterväder, betydligt lägre gaspriser och normaliserade vattenmagasin ligger bakom prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för vårens elpriser.

 

 

Vintern har inte blivit så extrem prismässigt som marknaden förväntade. I december i fjol fick oron för en kall vinter, med eventuell brist på gas, förväntningarna på vårens elpriser att skjuta i höjden. Förutsättningarna har förändrats radikalt sedan dess och terminspriset (det förväntade framtida elpriset) för mars-april har sjunkit med över två kronor sedan december. Nu väntas vårens elpris ligga på omkring 80 öre per kWh i snitt.

- Elprischocken ser ut att vara över för denna gång. Det ovanligt milda vädret i Europa där många dragit ner på gaskonsumtionen har gett helt nya förutsättningar. Det har aldrig varit så mycket gas i depåerna som det är just nu i Europa, vilket har fått gaspriserna att falla till den lägsta nivån på 1,5 år. Allt detta påverkar de svenska elpriserna nedåt i vår, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Normaliserade vattenmagasin och mycket vind

Den hydrologiska balansen, som är starkt prisdrivande i Norden, har stärkts under vintern på grund av riklig nederbörd. Nya stora flöden väntas till vattenmagasinen när snösmältningen kommer i gång, vilket också inverkar dämpande på vårens elpriser.

Även i Europa har elpriserna fallit till följd av att gaslagren är välfyllda för säsongen, vilket bland annat beror på att européerna varit återhållsamma med sin förbrukning. Den milda väderleken har inneburit ett lägre behov av gas som är huvudkällan till uppvärmning, samtidigt som god tillgång på billigare förnybar kraft trängt undan den dyrare fossila kraften.

- Att vi har relativt god tillgänglighet på kärnkraft i Frankrike just nu och bättre vind- och vattenkraft påverkar också elpriserna nedåt. Kopplingen mot kontinenten och dess priser kvarstår, men den betydligt lägre prisbilden i Tyskland än tidigare gör att de nordiska priserna hålls på en modest nivå även när vi smittas av deras priser, säger Johan Sigvardsson.

Köldknäpp ger tillfälligt högre priser

I februari låg elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool på i snitt 90 öre per kWh. Nu väntar en köldknäpp till ungefär mitten av mars samtidigt som kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 stängs ned i minst åtta dagar. Detta innebär tillfälligt högre elpriser i södra Sverige då priskopplingen mot Tyskland blir mer frekvent. Därefter blir förbrukningen mindre temperaturberoende när ljuset kommer och medeltemperaturen stiger, och i snitt förväntas priset för mars, april och maj ligga runt 80 öre per kWh.

Kärnkraften ett frågetecken

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4, som genomgår reparationsarbete, väntas gå i drift den 19 mars. Den nya finska reaktorn Olkiluoto 3 väntas efter rekordlånga förseningar starta upp 17 april. Det sammanfaller med årets första underhållsperiod för kärnkraftverken, som sedvanligt är planerad till perioder med fallande till låg elförbrukning.

- Om driften för Ringhals 4 eller Olkiluoto 3 återigen skjuts upp samtidigt som andra reaktorer tas ur drift för underhåll eller om det blir en kylig vår med sen vårflod, kan priserna återigen bli lite högre. Men det blir inte lika dramatiska pristoppar som i december, eftersom de tyska elpriserna ligger betydligt lägre nu, säger Johan Sigvardsson.


Presskontakt Bixia

013-20 91 40

Publicerad 2023-03-08 11:01
Uppdaterad: 08 mars 2023