Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Smålands Stålgjuteri tar klivet in på flexmarknaden

Smålands Stålgjuteri i Eksjö blir ny aktör på Svenska kraftnäts framväxande stödtjänstmarknad med hjälp av elhandelsbolaget Bixia. Smålandsföretaget bidrar till stabilitet i elsystemet genom att kortare perioder erbjuda sig att minska elanvändningen. Bixia står för budgivning och prissättning av tillgänglig kapacitet och tillsammans bidrar bolagen till den gröna omställningen.

I november i år fick Smålands Stålgjuteri, vars elintensiva verksamhet lämpar sig bra för flexibilitetsmarknaden, sitt sista godkännande av Svenska kraftnät för att bli flexleverantör. Det innebär att bolaget står redo att dra ner sin produktion och vid behov kommer att ställa ut sin effekt, det vill säga öka eller minska sitt effektuttag på sin gjutugn, med ungefär 0,3 MW till Svenska kraftnät.

– Hållbarhet och hållbar utveckling är en självklarhet i vårt dagliga arbete. Gjutgodset som skickas till våra kunder består till 80 procent av återvunnet material med låg CO2-påverkan. Genom att bli en aktör på den framväxande flexmarknaden med hjälp av Bixia tar vi nästa kliv på hållbarhetsstegen och bidrar tillsammans till stabilitet i elsystemet och den gröna omställningen, säger Per Ytterell, vice vd och marknadschef på Smålands Stålgjuteri.

Smålands Stålgjuteri AB är ett familjeföretag i andra generationen med ca 35 anställda, som ägs och drivs av bröderna Per, Leif och Sven Ytterell. Företaget designar och gjuter ståldetaljer upp till 800 kg. Genom att använda skrotat material från annan industri som råvara samt återanvända allt överblivet material från den egen processen blir verksamheten hållbar.

Bidrar till gröna omställningen

Sedan ett par år är Bixia en aktiv aktör på Svenska kraftnäts framväxande stödtjänstmarknad, även kallad flexmarknaden. Syftet är behålla frekvensen i elnätet genom att dra bort eller tillföra el. Bixia, som är ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el i Sverige, arbetar aktivt för både att fler producenter och förbrukare ska bli aktörer på stödtjänstmarknaden.

Sedan januari i år är Smålands Stålgjuteri kund hos Bixia och köper 100 procent förnybar el. Nu tar parterna samarbetet till nästa nivå.

– Smålands Stålgjuteri gör en viktig insats för samhällsnyttan och den gröna omställningen, när de väljer att tillsammans med oss på Bixia bli leverantörer på den framväxande stödtjänstmarknaden. Samtidigt som de får nya intäktsströmmar bidrar de till att stabilisera energisystemet och möjliggör därmed en ökning av förnybar el i Sverige, säger Christian Andersson, kundsansvarig på Bixia.

För mer information kontakta gärna:

Christian Andersson, kundansvarig Bixia, 070-233 47 14
Presskontakt Bixia, 013-20 91 40
Per Ytterell, marknadschef/Vice VD Smålands Stålgjuteri, 0381-66 32 51, py@ssg.nu

Publicerad 2023-12-14 08:57
Uppdaterad: 14 december 2023