Bixia logo
Meny

Hållbar energi för Bixia

De sex hållbarhetsfrågor som vi på Bixia valt att prioritera i vårt strategiska hållbarhetsarbete är; förnybar el, närproducerad el, klimat och väder, elanvändning, användarvänlighet och samarbeten. Vi har valt att i första hand prioritera de mål där vi bedömer att vi har störst möjlighet att göra skillnad.

I ”Året som har gått 2020” beskriver vi mer ingående hur vi trots pandemi, extremt låga och varierande elpriser samt ett internt omfattande omställningsarbete lyckades göra ett positivt ekonomiskt och hållbart resultat 2020. Vi på Bixia är också med och jobbar för att vi ska nå FN:s globala mål. 

  • Mål 7 Hållbar energi för alla
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 17 Genomförande och partnerskap

Vi har summerat vårt hållbarhetsår och där kan du läsa mer om våra mål och hur långt vi har kommit.

Trots pandemi, extremt låga och varierande elpriser samt ett omfattande omställningsarbete lyckades vi göra ett positivt resultat 2020.

Pär Kaller, VD

Så här arbetar vi hållbart

Vi jobbar mot globala mål

I FN:s generalförsamling den 25 september 2015 antogs "Agenda 2030" av alla 193 medlemsländer. De har därmed lovat att arbeta för att uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar värld till 2030. Det tycker vi på Bixia är mycket positivt och vill därför själva dra vårt strå till stacken för att nå de 169 delmålen och 17 målområden i agendan. Alla krafter behövs för att vi ska kunna skapa en hållbar värld till 2030.

globala-mal600px.png

Vi på Bixia berörs framförallt av målområde 7 som handlar om att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Det är de globala delmålen 7, 13 och 17 som Bixia börjar att fokusera på. Tillsammans tar vi ansvar och kan förändra världen i rätt riktning.

Bixia Miljöfond

Vi vill medverka till mer el från förnybara energikällor – inte bara sälja den som redan finns. Därför har vi startat Bixia Miljöfond, för att gynna mindre och lokala producenter av förnybar energi.

Solprojekt tillsammans med Erikshjälpen

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete har vi skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Hållbar el till ditt företag

För många företag är det redan en självklar väg att gå. Fortfarande finns möjligheten för företag att stärka sin position och sitt varumärke genom att välja 100 % förnybar el. Vill du få hjälp med att se över hur ditt avtal ser ut, kontakta oss så hjälper vi dig.

Närproducerad el

Vi på Bixia ser till att du får både förnybar och närproducerad el. Det gör vi med hjälp av våra lokala elproducenter - vanliga människor som har ett vindkraftverk eller vattenkraftverk på sin gård, eller som har satt upp solpaneler på taket.

Vi är schyssta elhandlare!

Vi är mycket stolta över att ha blivit godkända som ett Schysst elhandelsbolag, vilket också kommer ge våra kunder en bekräftelse på att de gjort ett extra bra val. Certifieringen innebär att vi som elhandlare uppfyller 18 kundlöften för att våra kunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsbolag.

Träffa elproducenter nära dig

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Kontakta sidansvarig