Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Hållbar energi för oss

De sex hållbarhetsfrågor som vi på Bixia valt att prioritera i vårt strategiska hållbarhetsarbete är; förnybar el, närproducerad el, klimat och väder, elanvändning, användarvänlighet och samarbeten. Vi har valt att i första hand prioritera de mål där vi bedömer att vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Vi på Bixia berörs framförallt av målområde 7 som handlar om att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Det är de globala delmålen 7, 13 och 17 som Bixia börjar att fokusera på. Tillsammans tar vi ansvar och kan förändra världen i rätt riktning.

I ”Året som har gått 2021” tar vi upp teman och händelser som kännetecknat vårt arbete på Bixia under 2021. Här kan du bland annat ta del av hur vi rustar upp inför framtidens elmarknad, lära känna våra avdelningar bättre och hur el inte längre är en lågintresseprodukt.

Så här arbetar vi hållbart

Bixia Miljöfond

Vi vill medverka till mer el från förnybara energikällor – inte bara sälja den som redan finns. Därför har vi startat Bixia Miljöfond, för att gynna mindre och lokala producenter av förnybar energi.

Solprojekt tillsammans med Erikshjälpen

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete har vi skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Hållbar el till ditt företag

För många företag är det redan en självklar väg att gå. Fortfarande finns möjligheten för företag att stärka sin position och sitt varumärke genom att välja 100 % förnybar el. Vill du få hjälp med att se över hur ditt avtal ser ut, kontakta oss så hjälper vi dig.

Närproducerad el

Vi på Bixia ser till att du får både förnybar och närproducerad el. Det gör vi med hjälp av våra lokala elproducenter - vanliga människor som har ett vindkraftverk eller vattenkraftverk på sin gård, eller som har satt upp solpaneler på taket.

Bixias Klimathjälte

För att uppmuntra goda klimatinitiativ instiftade vi ett klimatstipendium förra året. Nu har årets sex finalister utsetts av totalt 220 ansökningar. Vinnaren får ta del av 250 000 kronor som ett stöd och en uppmuntran för ett fortsatt inspirerande arbete.

Träffa våra närproducenter

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Kontakta sidansvarig