Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

En del av vårt dna

Hållbarhet är en självklarhet för oss på Bixia. Tillsammans strävar vi efter en värld som enbart drivs av förnybar energi och där andelen lokalproducerad el ökar. Men detta är långt ifrån verklighet för många människor runt om i världen. Här har vi stor potential att hjälpa till och bidra genom olika klimatinitiativ och projekt som arbetar för en grönare framtid – för alla människor.

Vårt dagliga och långsiktiga arbete präglas av det strategiska hållbarhetsarbete som satts upp. Här har vi valt att prioritera sex hållbarhetsfrågor där vi ser att vi kan göra störst skillnad. Dessa är: förnybar el, lokalproducerad el, klimat och väder, elanvändning, användarvänlighet och samarbeten.

Vi blickar tillbaka

År 2023 präglades av förändring, men tack vare vår starka företagskultur och våra nya arbetssätt har vi lyckats ta oss dit vi vill vara. Här sammanfattar vi det gångna året och hur vi tog oss an det.

Elens ursprung

På Bixia tycker vi inte bara att elpriset ska styra ditt elval. För oss är det minst lika viktigt att tänka på var elen kommer ifrån – som en lokal producent i dina hemtrakter. Dessutom har du som kund rätt att få veta elens ursprung och vilken miljöpåverkan elens produktion har.

Så arbetar vi hållbart

Bixia Miljöfond

På Bixia strävar vi efter en mer hållbar framtid och arbetar aktivt för att öka andelen förnybar och lokalproducerad el. Bixia Miljöfond är en del av detta arbete och stöttar projekt som gör skillnad för människor och klimat.

Solprojekt med Erikshjälpen

Erikshjälpen ger liv till barns drömmar och är en av bidragstagarna av Bixia Miljöfond. Vårt samarbete möjliggör viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgången till el inte är en självklarhet.

Hållbar el till ditt företag

För många företag är hållbarhet redan en självklarhet. Men genom att också välja 100 % förnybar el stärker du företagets position och varumärke. Våra företagsrådgivare hjälper dig i processen.

Lokalproducerad el

Tillsammans med våra lokala elproducenter – vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården – ser vi till att elen du betalar för är både förnybar och lokalproducerad.

Bixia Klimathjälte

För att uppmuntra goda klimatinitiativ instiftade vi år 2021 ett klimatstipendium. Vinnaren får ta del av 250 000 kronor som ett stöd och en uppmuntran för ett fortsatt inspirerande arbete.

Träffa våra lokala producenter

Vi arbetar aktivt för att öka andelen lokalproducerad el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du människorna som gör det möjligt – våra lokala producenter.