Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Bixia ingår hållbart samarbete med Svenska kyrkan

Elbolaget Bixia och Svenska kyrkan har tecknat ett ramavtal för att ge fler möjlighet att välja lokalproducerad och förnybar el. Samarbetet innebär att Svenska kyrkans drygt 600 församlingar, pastorat och stift därför erbjuds ett hållbart och förmånligt elavtal med Bixia, vilket i sin tur gynnar lokala sol- vind- och vattenkraftsproducenter.

- Vi är stolta och glada över samarbetet med Svenska kyrkan, som liksom vi har stort fokus på klimatet. Att välja förnybar el är ett sätt att göra skillnad för klimatet. Elvalet har större betydelse än vad de flesta känner till, säger Oscar Carmefeldt, Key Account Manager på Bixia.

Klimatfrågorna är en självklar och integrerad del i Svenska kyrkans arbete. Ambitionen är att verksamheten ska vara klimatneutral år 2030. Det handlar både om att göra konkreta insatser för klimatet och att bidra i de existentiella diskussionerna om följderna av klimatförändringarna. Ett sätt att bidra är att göra klimatsmarta val i allt från energianvändning, fastigheter, inköp och resor till investeringar och förvaltning. Från och med september får Svenska kyrkans drygt 600 församlingar, pastorat och stift därför möjlighet att ta del av ett hållbart och förmånligt elavtal genom Bixia.

- För Svenska kyrkan är det viktigt att göra vad vi kan för att motverka klimatförändringarna, som är en av vår tids största utmaningar. Att välja hundra procent förnybar el är en viktig pusselbit i detta arbete. Vårt avtal med Bixia ger våra medlemmar tillgång till ett förmånligt och hållbart elavtal och samtidigt möjlighet att stötta lokala elproducenter, säger Catarina Lönnerholm, strategisk inköpare på Svenska kyrkan.

Långsiktigt arbete för helt förnybar elmarknad

I dag är Bixia ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el i Sverige, varav en stor del kommer från lantbrukare, som förutom att odla mat även producerar el från sol, vind och vatten.

- Vi vill ge fler möjlighet att producera och använda förnybar el och hjälpa våra kunder att ta nästa steg på hållbarhetsstegen. Vårt mål är att bidra till att ställa om elförsörjningen i Sverige till en helt förnybar elmarknad, säger Oscar Carmefeldt.

För mer information

Oscar Carmefeldt, Key Account Manager Bixia,
E-post: oscar.carmefeldt@bixia.se
Telefon: 070-247 48 66

Presskontakt Bixia 013-20 91 40

Catarina Lönnerholm, strategisk inköpare på Svenska kyrkan
E-post: catarina.lonnerholm@svenskakyrkan.se
Telefon: 076-80 00 109

Publicerad 2023-08-28 10:10
Uppdaterad: 15 december 2023