Bixia logo
Meny

Schysst elhandel

För oss på Bixia är det viktigt att du som kund känner dig nöjd och litar på oss som elhandelsbolag. Därför är vi stolta över att kunna säga att vi är certifierade enligt Schysst elhandel. Det innebär i korthet att vi förbundit oss att leva upp till 18 viktiga kundlöften.

Vad är Schysst elhandel?

Certifieringen Schysst elhandel är en garanti för att din elhandlare bedriver en öppen, transparent och pålitlig elhandel. Bakom initiativet står branschföreningen Energiföretagen som givit certifieringsföretaget DNV uppdraget att oberoende granska och årligen revidera certifieringen.

Vad krävs för att bli certifierad?

Elhandelsbolag med certifieringen åtar sig att jobba för en ökad tydlighet och lyhördhet gentemot dig som kund. Det kan handla om att förenkla presentationen av priser, villkor och avtal samt att visa vilka olika komponenter elpriset består av. Här ingår också kravet på att inte teckna avtal med en viss kund om det finns en upplevelse av att personen inte förstår vad ett elhandelsavtal innebär. Det här är självklarheter för oss på Bixia och för de allra flesta i branschen.

Vad bidrar Schysst elhandel till?

Elbranschen är komplex och många gånger svår att sätta sig in i. Genom certifieringen Schysst elhandel tvingas elhandelsföretag bli mer transparenta och tydligare i sin kommunikation, för att underlätta för dig som kund. Det är därför glädjande att kundnöjdhetsundersökningar visar att förtroendet för elbranschen har ökat de senaste åren.

Vi på Bixia är stolta över att vara certifierade och ser på Schysst elhandel som ett stort steg i rätt riktning. Samtidigt fortsätter vi hela tiden arbeta målinriktat med att upprätthålla och öka vårt förtroende och kundnöjdhet.

Läs mer om Schysst elhandel och alla 18 kundlöften 

Några råd som kan underlätta för dig som kund

  • Stirra dig inte blind på priset. Viktigt är att få reda på totalpriset så att det inte tillkommer några dolda kostnader. En del av företagen som toppar listor med lägst pris, toppar också Svensk Handels varningslista och Konsumenternas Energimarknadsbyrå som listar företag med flest klagomål.
  • Kolla upp bindningstiden så att du inte binder upp dig för en längre period än du anser rimligt.
  • Om du skriver under en fullmakt, det vill säga – du låter en tredje part inhämta information och eventuellt teckna elavtal i ditt namn. Det rimliga är att fullmakten räcker för ett avtalsbyte och att det tydligt framgår vad fullmakten ska användas till.
  • Se till att företaget är certifierat med "Schysst elhandel". Certifieringen garanterar att anslutna företag lever upp till 18 kundlöften om att sälja elavtal på ett schysst sätt, så som särskild hänsyn till utsatta kunder, skriftlig ångerrättsinformation och tydlig information om pris. Bixia är ett av totalt 28 certifierade elhandlare i Sverige.

Är du missnöjd med ditt avtal eller med ditt elhandelsföretag? Du hittar mer info om dina rättigheter i Konsumenternas Energimarknadsbyrås Klagoguide.

 

Källa: Energiföretagen i Sverige

 

100 % förnybar el

På Bixia strävar vi efter att öka andelen förnybar och lokalproducerad el. Med ett elavtal hos oss är du med och bidrar till det. Dessutom ingår Bixia Miljöfond i alla avtal, utan extra kostnad.

Lokalproducerad el

Tillsammans med våra lokala elproducenter – vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården – ser vi till att elen du betalar för är både förnybar och lokalproducerad.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar om solceller, ditt elavtal eller din faktura? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Uppdaterad: 13 februari 2024
Kontakta sidansvarig