Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Bixia startar elhandelssamarbete med SR Energy - en av Sveriges största vindkraftsägare

Energibolaget SR Energy har med sina 201 vindkraftverk en årlig produktion på drygt 2 TWh. Nu tecknar vindkraftsproducenten avtal med elbolaget Bixia om elhandel, rådgivning och finansiell handel. SR Energy blir även via Bixia en viktig aktör på den framväxande stödtjänstmarknaden.

 

 

SR Energy investerar långsiktigt i förnybar energi främst i södra Sverige. Bolaget är den enskilt största svenska ägaren av vindkraft i Sverige och arbetar med projektering, byggnation samt drift av vindparker. Den årliga produktionen på drygt 2 TWh motsvarar Göteborgs och Malmö stads sammanlagda behov av hushållsel. 

SR Energy ägs gemensamt av Stena Adactum, AMF, KLP och Alecta. Sedan starten har SR Energy realiserat 700 MW landbaserad vindkraft i Sverige. Framöver kommer bolaget fortsätta sin expansion med nya vindparker samt även satsa på solenergi.

- Att satsa på förnybar energi är nödvändigt, effektivt och hållbart. Vi har stort förtroende för Bixia, som liksom vi brinner för förnybar energi. Nu ska vi arbeta tillsammans för att ställa om till en mer hållbar produktion i Sverige. Bixia, som ligger i framkant på flexibilitetsmarknaden, ger oss även möjlighet att stötta elnätet och därmed möjliggöra för mer förnybar elproduktion, samtidigt som vi adderar ytterligare en intäktström, säger Peter Zachrisson, VD på SR Energy.

Mer hållbar energiförsörjning

Elbolaget Bixia är ett av de bolag som köper in störst andel lokalproducerad el i Sverige. Ambitionen är att aktivt arbeta för att öka antalet producenter, hjälpa dem att förbättra lönsamheten i sina investeringar samt se till att fler kunder väljer lokalt producerad el. 

Bixias elhandlare, som har lång erfarenhet av den svenska elmarknaden kommer hantera SR Energys fysiska handel på Nord Pool och på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader samt agera rådgivare för den finansiella portföljförvaltningen. SR Energy blir Bixias största producentkund.

- SR Energy har samma höga hållbarhetsambitioner som Bixia. Vi är därför mycket glada att vi har fått SR Energys förtroende som balansansvarig och som rådgivare inom finansiell handel i en tid då elmarknaden genomgår en stor förändring. Vi kommer tillsammans att fortsätta att driva utvecklingen mot en mer hållbar energiförsörjning, säger Eric Constantien, försäljningsansvarig Bixia.

Den stora ökningen av förnybar och väderberoende elproduktion innebär utmaningar för det svenska elsystemet. Sedan ett par år är Bixia en aktiv aktör på Svenska kraftnäts framväxande stödtjänstmarknad, även kallad flexmarknaden. Syftet är att bidra till att hålla frekvensen i elnätet genom att tillföra lika mycket el som det förbrukas varje ögonblick. Avtalet med Bixia ger SR Energy möjlighet att agera på stödtjänstmarknaden. Genom att tillfälligt minska elproduktionen i vissa av sina vindkraftverk, när produktionen i elsystemet är för stor i förhållande till förbrukningen, kan SR Energy bidra till en stabilisering av energisystemet.

För mer information kontakta:

Eric Constantien, Försäljningsansvarig Bixia
eric.constantien@bixia.se
+46708262575

Staffan Bergh, Investment Manager SR Energy
staffan.bergh@srenergy.se

Publicerad 2023-03-01 09:00
Uppdaterad: 15 december 2023