Bixia logo
Meny

Vi hjälper företag att förutse sina elkostnader

Med en aktiv portföljförvaltning jobbar våra analytiker och portföljförvaltare dagligen för att minimera dina risker och ge dig ett stabilt elpris över tid. Så att ni istället kan fokusera på er befintliga verksamhet. Vi förklarar hur det fungerar.

Året som gått 2021!

Året som gått är en del av Årsredovisningen och tar upp teman och händelser som kännetecknat vårt arbete på Bixia under 2021. Här kan du bland annat ta del av hur vi rustar upp inför framtidens elmarknad, lära känna våra avdelningar bättre och hur el inte längre är en lågintresseprodukt.


Vårt utbud av elavtal och tillval

Börja med att välja storlek på ditt företag:

Små företag

Här hittar du vårt utbud av elavtal och tillval som vi kan erbjuda små företag med en förbrukning upp till 150 000 kWh.

Mellanstora företag

Här hittar du vårt utbud av elavtal och tillval som vi kan erbjuda mellanstora företag med en förbrukning mellan 150 000 kWh - 10 GWh.

Stora företag

Här hittar du vårt utbud av elavtal och tillval som vi kan erbjuda stora företag med en förbrukning över 10 GWh.

Nyheter

2022-06-22

6 av 10 villaägare försöker minska sin elförbrukning

Den senaste tidens höga elpriser har gjort att 62 procent av de svenska villaägarna har vidtagit åtgärder för att hålla nere sin elförbrukning, detta enligt en undersökning genomförd av Norstat på uppdrag av elbolaget Bixia.

    I södra Sverige har hela 68 procent av villaägarna försökt att hålla nere sin elförbrukning, vilket enligt elbolaget Bixia inte är så förvånande med tanke på att det är just där som priset på el varit allra högst. I mellersta Norrland, där priset inte varit lika högt, har endast 30 procent av villaägarna vidtagit åtgärder. – Priset på el har varierat kraftigt mellan de fyra elområden som Sverige är indelat i. De senaste halvåret har snittpriset i södra landet (elområde 4) legat på 1,27 kr/kWh, i Stockholm (elområde 3) på 1,09 kr/kWh, medan det i norra landet (elområde 1&2) legat på 41,3 öre/kWh, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. Yngre mer benägna att spara el än äldre Av undersökningen framgår att de yngre i högre utsträckning än de äldre har gjort någonting aktivt för att minska sin förbrukning. 70 procent av de i åldersgruppen 25-40 år har försökt hålla nere sin förbrukning jämfört med 57 procent av åldersgruppen 51-99 år. I första hand har de tillfrågade i undersökningen släckt lampor och sänkt värmen. – Det kan naturligtvis bero på att yngre har mindre ekonomiska marginaler än äldre men också att de är mer oroliga för klimatutvecklingen, Stefan Takac, affärsenhetschef på Bixia. Solcellsboom Det ovanligt höga elpriset bidrar till att solceller blir mer attraktiva och just nu märker Bixia av en solcellsboom, något som också bekräftas av undersökningen. Hela 57 procent av de tillfrågade villaägarna har funderat på att skaffa solceller och åtta procent har redan solceller på sitt tak. – När elräkningen blir en större del av hushållets kostnader skapas också incitament att skaffa solceller, dessutom är det lättare att räkna hem investeringen. Aldrig tidigare har vi intresset varit så stort för solceller som nu, säger Stefan Takac. Undersökningen visar också att den främsta orsaken till att man vill investera i solceller är just elpriset, 9 av 10 svarade att de vill skaffa solceller för att minska sina elkostnader. 56 procent säger också att det handlar om att minska klimatavtrycket. Mängden förnybart styr priset Eftersom elpriset bestäms av kostnaden för att producera den sista kilowattimmen som behövs i varje enskilt ögonblick betyder det att vårt elpris i Norden styrs av hur mycket förnybar billig kraft vi kan producera. – Vi går mot varmare tider med fallande elanvändning både i Sverige och övriga Europa. Den stora mängd solkraft som finns i Tyskland kommer i större omfattning att kunna putta bort de dyrare kraftslagen under sommaren. Hur dyrt vårt nordiska elpris kan bli som mest beror på vad det för ögonblicket kostar att producera el i Tyskland och hur billigt det kan bli beror på mängden förnybar kraft vi kan producera och vår vattenkraft fungerar som en stark dämpande faktor. Helt säkert är att priset på el kommer att variera kraftigt även i närtid, men det kommer att ta tid innan vi ser ett normaliserat läge på bränslemarknaderna och elterminerna indikerar en hög prisbild ända fram till nästa vår, Johan Sigvardsson. Undersökningen är genomförd av Norstat under perioden 24-30 maj i form av en webbpanel med 1000 svarande villaägare. För mer information kontakta: Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia johan.sigvardsson@bixia.se 076-847 95 33 Stefan Takac, Affärsenhetschef Bixia stefan.takac@bixia.se 0730-97 99 43 Presskontakt Bixia 013-20 91 40Läs mer

2022-06-20

Han blir ny vice VD och affärsenhetschef på Bixia

2022-06-15

Ett kvarts sekel med en avreglerad elmarknad

Vi erbjuder

Laddlösning till företag

Bixia erbjuder, tillsammans med vår samarbetspartner, en enkel helhetslösning för företag som vill ladda elbilar med förnybar och lokalproducerad el.

Låna ut ditt tak för solceller

Vi erbjuder dig som företagskund en helhetslösning inom solenergi. Du lånar ut taket till din fastighet där vi tillsammans med vår leverantör tar ett helhetsansvar genom hela processen, i allt från finansiering, installation till drift och förvaltning.

100 % förnybar el från valfri anläggning

Bixia Nära Exklusiv är ett miljötillval till dig med en elförbrukning som överstiger cirka 500 000 kWh per år. Det innebär att du får förnybar el som du själv har valt från en specifik produktionskälla. 

Referenser

Bixia är inget vanligt elhandelsföretag. Vi besitter en unik kompetens att bedriva effektiv och framgångsrik elhandel.
Här kan du läsa om hur några av våra kunder valt att tillsammans med oss tjäna tid, pengar och miljö.

Emilshus gynnar lokala vindkraftsproducenter

En viktig del i Emilshus hållbarhetsarbete handlar om energieffektivisering av företagets fastigheter. Att företagets elleveranser nu både är förnybara och lokala gör skillnad både för klimatet och det lokala näringslivet. 

Nolato blir med solpark

Nolato, som har en lång tradition av ansvarsfullt företagande, vill nu ta ytterligare ett steg för att bli ännu mer hållbara. Byggnationen av solparken påbörjas tillsammans med solenergiföretaget Alight under hösten 2021 och beräknas tas i drift i slutet av april 2022. Storleken motsvarar drygt 11 fotbollsplaner och kommer på ett normalår ha elförbrukning för ungefär 1600 villor.

Holmgrens Bil tecknar förnybart elavtal

- Laddinfrastrukturen behöver påskyndas för att möta de behov som finns och klara av att nå klimatmålen. Vår övertygelse är att samarbeten är vägen framåt för klimatet. Det bygger på att man hittar en partner med liknande värderingar och ambitioner när det gäller hållbarhet, något vi hittat i Holmgrens Bil, förklarar Bixias säljare Christian Andersson.