Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Svensk träindustri tecknar hållbart samarbetsavtal med elbolaget Bixia

Inköpsorganisationen Sågtjänst i Syds medlemmar producerar drygt hälften av Sveriges sågade trämaterial. Råvaran är helt förnybar, återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar. Genom ett nytt samarbete med elbolaget Bixia erbjuds medlemmarna även hundra procent förnybar energi främst från lokala producenter – och får möjligheter att bli flexleverantörer av el.

 

 

Sågtjänst i Syd är en icke vinstdrivande inköpsorganisation som ägs av sina medlemsföretag. 151 sågverk, hyvlerier och trärelaterade industrier runt om i Sverige har gett Sågtjänst i Syd förtroende att förhandla fram sina inköpsavtal. Avtalen omsätter i dag runt 355 miljoner kronor och medlemmarna står för drygt hälften av den sågade svenska träråvaran i Sverige. Hållbarhetsarbete och energiförbrukning är viktiga frågor för sågverk och andra trärelaterade industrier.

– Våra medlemmar har stort fokus på hållbarhet och bidrar till klimatet genom att producera hållbara byggmaterial och träprodukter. Genom vårt nya avtal med Bixia kan våra sågverk, hyvlerier och andra trärelaterade industrier nu även använda 100 procent förnybar el och stötta lokala elproducenter samt får möjlighet att bli flexleverantörer av el, säger Ralf Ekbäck, vd för Sågtjänst i Syd.

Det treåriga exklusiva samarbetsavtalet mellan Bixia och Sågtjänst i Syd började gälla vid årsskiftet. Genom avtalet får medlemmar som blir nya kunder hos Bixia ett skräddarsytt och vässat elhandelsavtal med 100 procent förnybar el, samtidigt som befintliga kunder får förbättrade villkor. Avtalet ger även medlemmarna nya intäktsmöjligheter på flexmarknaden.

Elbolaget Bixia arbetar sedan länge aktivt med omställningen till ett förnybart elsystem och är ett av de bolag som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el i Sverige. En stor del av elen kommer från lokala lantbrukare, som förutom att odla mat även producerar el från sol, vind och vatten.

– Vi har under de senaste åren sett ett ökande intresse för hållbara elavtal med lokalt producerad förnybar el bland företagskunderna, vilket gynnar oss. Vi är mycket stolta över att Sågtjänst i Syd, vars medlemmar har stort fokus på hållbarhet i både verksamhet och produkter, har valt att inleda ett samarbete med oss, säger Christian Andersson, företagssäljare på Bixia.

Möjligt med nya flextjänster

Att omställningen till mer förnybar elproduktion är väderberoende innebär utmaningar för Svenska kraftnät, som ansvarar för att upprätthålla balansen i det svenska elsystemet. Genom flextjänster säkerställs att det tillförs lika mycket el som det förbrukas varje sekund. Bixia är sedan ett par år tillbaka en aktiv aktör på flexmarknaden och erbjuder sina kunder att bli flexleverantörer av el.

Sågverk är ett exempel på en bransch där aktörerna har stora möjligheter att bli flexleverantörer. De kan dra ner sin elförbrukning under kortare perioder, till exempel genom att under korta stunder trappa ner på effekten i sina virkestorkar, utan att det påverkar produkternas kvalitet eller produktionstakten. Redan i dag pågår en dialog med flertalet medlemmar om möjligheterna att bli flexleverantörer av el.

– Det finns stor potential för sågverk på flexmarknaden. Genom att bli flexleverantörer av el kan de vända elkostnader till intäkter. Samtidigt bidrar de både till den gröna omställningen och till samhällsnyttan, genom att vara med och säkerställa frekvensen i elnätet genom vår flextjänst, säger Christian Andersson.

Stabilt elpris

Trä- och sågindustrin är en elintensiv bransch, vilket gör att branschens elval kan göra stor skillnad för klimatet. För energiintensiva företag är det även viktigt att hålla kontroll på sina elkostnader. Det nya avtalet ger Sågtjänst i Syd tillgång till Bixias portföljförvaltning och analysavdelning.

– Det är många faktorer som påverkar elprisets utveckling, alltifrån politiska beslut till väderförhållanden. Det är inte många företag som har tiden, kunskapen och engagemanget att följa elmarknaden dagligen. Våra portföljförvaltare har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att köpa in el vid flera olika tillfällen för att skapa ett stabilt och förutsägbart pris över tid, säger Christian Andersson.

För mer information kontakta:

Christian Andersson, Kundansvarig Bixia,
070-233 47 14
christian.andersson@bixia.se

Ralf Ekbäck, VD, Sågtjänst i Syd
ralf@sagtjanst.com

Publicerad 2023-01-30 09:24
Uppdaterad: 18 december 2023