Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Svenskarna mest positiva till solenergi - stor skillnad mellan kvinnors och mäns åsikter om energislag

Debatten om vilka energikällor Sverige ska satsa på i framtiden går varm. Flest svenskar, 90 procent, är positivt inställda till solkraft, följt av vattenkraft och vindkraft. Solkraft faller i större utsträckning kvinnor i smaken, medan män är betydligt mer positiva till kärnkraft än kvinnor. Det visar en Sifo-undersökning gjord av Kantar Public på uppdrag av Bixia.

9 av 10 svenskar uppger att de är positiva till solkraft. Det gör solenergi till den mest populära energikällan i Sverige, följt av vattenkraft och havsbaserad vindkraft, 79 respektive 74 procent. Det visar en Sifo-undersökning, gjord av Kantar Public på uppdrag av Bixia.

– Det senaste årets brist på el och skenande elpriser har gjort allt fler medvetna om vikten av att öka produktionen av el i Sverige. Att många är positivt inställda till sol-, vind- och vattenkraft glädjer oss som varje dag arbetar för att få fler att använda och producera lokalt producerad förnybar el, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia, som är ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el i Sverige.

Mer än 7 av 10 positiva till havsbaserad vindkraft

Vindkraft är det tredje mest populära energislaget och 61 procent är ganska eller mycket positiva till både havsbaserad- och landbaserad vindkraft. Fler är dock positiva till havsbaserad vindkraft än landbaserad vindkraft.

Svenskarnas inställning till olika energikällor

- andel positivt eller mycket positivt inställda

  2023 2020
Solkraft 90 procent 86 procent
Vattenkraft 79 procent 81 procent
Vindkraft (både land- och havsbaserad) 61 procent 76 procent
Kärnkraft 52 procent 42 procent
Biobränsle 46 procent 51 procent
     
Vindkraft hav 74 procent  
Vindkraft land 65 procent  

Källa: 2023: Sifo-undersökning gjord av Kantar Public på uppdrag av Bixia. Riksrepresentativ undersökning med 1046 tillfrågade: 2020: Axiomundersökning beställd av Bixia, Riksrepresentativ undersökning 1005 respondenter

Kärnkraft mer populärt bland män – solkraft bland kvinnor

I den politiska debatten har kärnkraften vunnit mark. Nyligen kom regeringen med beskedet om att de vill snabba på ett lagförslag, som ska möjliggöra ny kärnkraft på fler platser.

Andelen svenskar som är positiva till kärnkraft har också ökat de senaste tre åren. Drygt hälften av svenskarna, 52 procent, säger att de är ganska eller mycket positivt inställda till kärnkraft, enligt Bixias Sifo-undersökning. Det är 10 procentenheter mer än för tre år sedan, enligt en undersökning som gjordes av Axiom för Bixias räkning i mars 2020. Kärnkraft faller dubbelt så många män som kvinnor i smaken, medan kvinnorna är mer positiva till solkraft.

Ändå finns det ett stort motstånd mot kärnkraften. Var fjärde svensk säger sig vara ganska eller mycket negativ till kärnkraften och var femte är varken positiv eller negativ.

Kvinnor är betydligt mer negativa än män och var tredje kvinna (34 procent) uppger att de är ganska eller mycket negativa till kärnkraft, att jämföra med 16 procent av männen. Kvinnorna är i stället mer positiva till solkraft än män.

Så stor andel kvinnor och män är ganska eller mycket positiva till följande energikällor:

  Män  Kvinnor
Solenergi 87 procent 92 procent
Vindkraft hav 73 procent 75 procent
Vindkraft land 62 procent 68 procent
Kärnkraft 66 procent 38 procent
Vattenkraft 84 procent 75 procent
Biobränsle 49 procent 44 procent
Kolkraft 3 procent 3 procent

För mer information

Peter Janefjord, marknadschef Bixia
E-post: peter.janefjord@bixia.se
Telefon: 0708-24 05 05

Presskontakt Bixia 013-20 91 40

Publicerad 2023-07-11 07:00
Uppdaterad: 13 december 2023