Bixia logo
Meny

Solceller

För att ställa om elproduktionen till mer förnybar el måste vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, men alla kan bidra med något. Har du solpaneler på ditt tak? Bra! Den el som du producerar använder du i första hand själv som hushållsel. Det som blir över kallar vi för överskottsel och den kan du sälja till oss.

Vill du skaffa solceller?

Att investera i solceller bidrar inte bara till att öka andelen förnybar energi, det hjälper dig även att få kontroll över dina energikostnader. Nu erbjuder vi våra kunder en komplett lösning via vår samarbetspartner Otovo. Du får hjälp med inkoppling, leverans och möjlighet att sälja tillbaka överskottsproduktionen till ett förmånligt pris.

Vårt erbjudande

  • Erbjudande att sälja din överskottsproduktion till NordPools timspotpris + 12 öre per kWh*
  • Hjälp vid leverans och installation
  • Experthjälp vid frågor kring solceller

* Erbjudandet på 12 öre inkl. moms (10 öre exkl. moms) gäller i tre år, max 10 000 kWh/år och övergår sedan till Bixias ordinarie Nord Pools timspotpris. Erbjudandet gäller enbart kunder som sätter upp solceller via Otovo.

Testa ditt tak och få en offert - Otovo


Du som har solceller

Till dig som redan är solelsproducent och vill sälja din överskottsel; välj Bixia!

Vi köper din överskottsproduktion för Nord Pools timspotpris. Vi erbjuder även en rabatt på den el du själv förbrukar, fri årsavgift och hjälp vid alla dina frågor om solel.

Kontakta oss gärna så ser vi till att du får det bästa elpriset.

Avtalsvillkor solel

Vårt erbjudande

  • Rabatt på den el du själv förbrukar
  • Fri årsavgift
  • Experthjälp vid frågor kring solelsproduktion
  • Nord Pools timspotpris för din överproduktion av solel 

För att sälja din överskottsel till Bixia, fyll i blanketten "Avtal för solelsproduktion" och skicka in den till oss.

Avtal för solelsproduktion, blankett

Vanliga solelsfrågor

Hur fungerar det att sälja solel?

På sidan "Solel" hittar du bra information om solelsproduktion.

Solel

Vilka bidrag kan jag få när jag installerar solceller?

När du installerar solpaneler kan du få ett statligt investeringstöd. Från och med den 1 januari 2018 är det statliga investeringsstödet 30 procent för alla. Stödnivån beräknas utifrån installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen (avdrag för arbetskostnaden), dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot. För tillfället ligger avdraget på maximalt 30 procent.

Blanketter och mer information finns att hämta på Energimyndighetens webbplats. Du ansöker till Länsstyrelsen som sedan fattar beslut om stödet.

Hur mycket betalar ni för mitt överskott?

I dagsläget betalar vi Nordpools spotpris timme för timme, utan avdrag.

Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse över himlen. Solpaneler laddar även vid molnigt väder och under en större del av dagen, men med varierande verkningsgrad. Produktionen påverkas också av var man bor i landet och hur panelen är monterad.

När man summerar ett svenskt år kan man konstatera att varje kvadratmeter av Sveriges yta tar emot 1000 kWh/år i snitt. En 1 m² solcell ger cirka 100 kWh/år.

Kan jag sälja min överskottsel till er?

Självklart! Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet i form av likström.

Måste jag ha bygglov för att sätta upp solpaneler?

Nej, den 1 augusti 2018 slopades bygglovskravet på solpaneler.

Slopat krav på bygglov för solcellspaneler - Sveriges Riksdag

Finns det olika typer av solcellsmoduler?

Ja, det finns olika typer av solceller:

  • Kiselceller där livslängden beräknas till mellan 50 och 100 år
  • Tunnfilm, med en livslängd beräknad på cirka 25 år. För tunnfilm är verkningsgraden endast hälften så hög som för kiselceller.
> Visa fler frågor