Meny

Elvalets betydelse för klimatet uppmärksammades på Elens dag

I samband med Elens dag, onsdagen den 23 januari, ville elbolaget Bixia uppmärksamma svenskarna på vilken påverkan elvalet har för vårt klimat. Bara genom att göra ett aktivt val av förnybar el kan man minska sitt koldioxidutsläpp lika mycket som en tur och returresa till Kapstaden i en bensindriven bil*.

– Just nu duggar det tätt av rapporter som pekar på hur vi behöver ändra våra vanor för klimatets skull, med all rätt. Men fortfarande är det få som känner till den betydelse valet av förnybar el har för vårt klimat. Dessutom är det bara ett enkelt val, som inte kräver att man ändrar sina vanor eller avstår något, säger Matina Rosenberg, meteorolog och elanalytiker på Bixia. 

Omkring 60 procent av den el vi använder i Sverige kommer redan idag från förnybara källor där den allra största delen kommer från vattenkraft. Tittar man på Europa som helhet ser det inte lika ljust ut, här är endast 30 procent förnybart och en stor del kommer från fossila källor. 

– Det betyder att varje kilowattimme vi använder här i Sverige har en lägre klimatpåverkan än i många andra länder som får största delen av sin elproduktion genom kolkraftverk. Men trots det har vi än så länge en begränsad del förnybar el även i Sverige. Så ju mindre el vi använder desto mindre fossila bränslen behöver användas någon annanstans. Därför behöver vi både hushålla med vår el och bygga ut de förnybara källorna, säger Matina Rosenberg. 

Elanvändningen ökar
Mängden förnybar energi ökar inte bara här i Norden. De globala, europeiska och nationella klimat- och miljömålen driver på utvecklingen av förnybart och bidrar till minskandet av fossila bränslen. 

– Samtidigt kommer vår elanvändning att öka, både på grund av att vi blir fler invånare men också för att fler datacenter etableras i Norden samtidigt som fler elbilar kommer in på marknaden. Fram till 2030 räknar vi med en ökning på cirka 25 TWh från dagens nivåer, säger Matina Rosenberg. 

Tillbaka till framtiden
Det gångna årets intensiva klimatdebatt, och att vi här uppe i Norden har fått känna av klimateffekterna på riktigt, har haft den positiva effekten att fler kunder vill veta var elen kommer ifrån, enligt Bixia. 

– Den extrema sommaren har gjort att fler fått upp ögonen för att vi måste agera. Då finns det bara två sätt, det ena är att minska vår energiförbrukning, det andra är att minska det fossila och ställa om till förnybart. Vårt mål är att elen ska vara både förnybar och närproducerad och därför jobbar vi för att öka den förnybara elen från lokala producenter. Man kan säga att vi på ett modernt sätt går tillbaka i tiden, som det såg ut för över 100 år sedan, då man byggde industrier i närheten av vattenkraft. Det är dit vi rör oss igen, tillbaka till framtiden, säger Matina Rosenberg. 

Beräkningen är gjord på en normalstor villa med eluppvärmning som förbrukar 25 000 kWh per år. Detta ger 8 750 kg CO2 utsläpp om man räknar på den Nordiska elmixen 2017, vilket motsvarar en körsträcka på 38 043 kilometer i en bensindriven Volvo V70.

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker Bixia, 073-443 93 28

Länkar

Publicerad 2019-01-24 10:22
Uppdaterad: 24 januari 2019