Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Bixia är med och säkrar landets elbehov

Under ytterligare ett år blir Bixia, tillsammans med Växjö Energi, en del av Sveriges viktiga elreserv. Det innebär att Sandviksverket, som ägs av Växjö Energi, står för produktionen och Bixia för balansansvaret och därmed leveransen till nätet om reserven behöver aktiveras.

 

 

Myndigheten Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och snabbt återställa elsystemet till normaldrift. Något som kan bli aktuellt om till exempel en stor energiproducent som kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 skulle slockna. För att säkerställa normaldrift finns störningsreserven som ska kunna aktiveras för att få systemet i balans.

– Vi är mycket glada och stolta över att tillsammans med Växjö Energi få fortsätta bidra till ett stabilt elsystem. I framtiden kommer fler flexibilitetsförmågor att behövas för att säkra vårt elsystem. Det arbetar vi intensivt med att utveckla tillsammans med våra samarbetspartners likt Växjö Energi, säger Stefan Braun vVD på Bixia.

Leverans inom 15 minuter

För andra året i rad deltog Bixia i Svenska kraftnäts upphandling avseende utökning av störningsreserven. Den 29 april kom beskedet att Bixia och Växjö Energi ännu en gång tilldelas uppdraget. Avtalet gäller från 1 juni i år och ett år framåt.

– Vi har ett långt och framgångsrikt samarbete med Växjö Energi och är mycket stolta över att vara en del i den svenska beredskapen. Det ställer förstås höga krav, om Svenska kraftnät ringer ska vi kunna leverera elen inom 15 minuter. Men tillsammans är vi är väl rustade för uppdraget, säger Stefan Braun, vice vd på Bixia.

Störningsreserven, som inte ska förväxlas med effektreserven, består i dag av en installerad effekt på 1350 MW i Sveriges två södra elområden (SE3 och SE4). Enligt avtalet med Bixia ska Sandviksverket vid behov leverera 5 MW.

– Elnätet är en av våra viktigaste servicefunktioner – fungerar inte elen står stora delar av samhället stilla. Det känns mycket bra att vi får fortsatt förtroende från Svenska kraftnät och vi är redo att leverera när det behövs, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Förnybar el och värme

Till skillnad från ett vanligt värmeverk producerar kraftvärmeverk som Sandviksverket både värme och el. Verket producerar årligen cirka 200 GWh el, eller ungefär 40 procent av den levererade volymen fjärrvärme.

– I takt med samhällets elektrifiering behöver vi värna den lokalt producerade kraftvärmen och öka den förnybara elproduktionen. Vi vill vara med och bidra till denna viktiga omställning, säger Erik Tellgren.


För mer information, kontakta gärna:

Stefan Braun, vice vd Bixia, stefan.braun@bixia.se, 070-373 50 56
Erik Tellgren, vd Växjö Energi, erik.tellgren@veab.se, 0470-77 51 01

Publicerad 2021-05-10 09:51
Uppdaterad: 10 maj 2021