Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Jönköping Energi blir ny aktör på balansmarknaden

Jönköping Energi har med hjälp av elhandelsbolaget Bixia tagit en aktiv roll på Svenska kraftnäts balansmarknad. Jönköpingsbolaget maximerar nyttan av sina produktionsresurser samtidigt som de bidrar till energiomställningen i samhället tillsammans med Bixia.

Jönköping Energi levererar värme, kyla och stadsnät till 57 000 kunder. Det kommunägda energibolaget har en samhällsviktig funktion och vinsten går tillbaka till de som bor i Jönköping. Bolaget arbetar för ett hållbart samhälle, att driva regionens utveckling och utveckla nya smarta lösningar för framtiden. Att bli aktiva på balansmarknaden är en viktig del av detta arbete. Bixia är Jönköping Energis elhandelspartner sedan 2022 och hanterar balansansvaret för Jönköping Energis totala elproduktion och slutkundsaffär. Nu fördjupar bolagen samarbetet och tillsammans med Bixia tar Jönköping Energi ännu ett steg på hållbarhetsstegen genom att bli aktiva på balansmarknaden. 

- Vi sätter högt värde på att vara ett framåtlutat energibolag och vill tillgängliggöra Jönköpings resurser optimalt.​ Bixia har tagit en aktiv position på stödtjänstmarknaden och vi ser fram emot att tillsammans kunna bidra till mer stabilitet i elsystemet och därigenom till den gröna omställningen, säger Carls Dohlsäter, Enhetschef Energihandel på Jönköping Energi.

Bixia, ett av de elbolagen i Sverige som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el, har tagit sedan några år tillbaka tagit en aktiv position på balansmarknaden. Elhandelsbolaget är balansansvariga gentemot Svenska kraftnät sedan 1999 och ansvarar för Jönköping Energis budgivning och prissättning av tillgänglig kapacitet samt hanterar kommunikationen med Svenska kraftnät. 

Jönköping optimerar nyttan av sina produktionsresurser

- Jönköping Energi är en innovativ och spännande samarbetspartner som delar vår ambition om mer förnybart i elsystemet. Vi är glada att hjälpa dem maximera nyttan av sina produktionsresurser och bidra till energiomställning genom att vara aktiva på stödtjänstmarknaden, säger Eric Constantien, Försäljningsansvarig på Bixia.

Behovet av en marknad för att stabilisera elsystemet har vuxit fram i takt med att mer förnybar och väderberoende el har kommit in i systemet. För att vara i balans behöver energisystemet ha en frekvens på 50 Hz– varken mer eller mindre.

Som aktiva på balansmarknaden kan Jönköpings Energi med hjälp av sina befintliga resurser, vattenkraft, vindkraft och kraftvärmepanna, anpassa sin produktion och vid behov stötta frekvensen i det svenska elsystemet. Jönköping energi utnyttjar därmed sina produktionsresurser maximalt, bidrar till den gröna omställningen och får nya intäktsströmmar på befintliga resurser. 

För mer information kontakta:

Presskontakt Bixia, 013-20 91 40

Eric Constantien, Försäljningsansvarig Stora Företag och Producenter, eric.constantien@bixia.se

Carl Dohlsäter, Enhetschef Energihandel, Jönköping Energi, carl.dohlsater@jonkopingenergi.se

Publicerad 2024-05-07 08:45
Uppdaterad: 07 maj 2024