Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Bixia hjälper gjuteriföretag in på balansmarknaden

Elbolaget Bixia ansluter sig till branschorganisationen Svenska Gjuteriföreningen för att hjälpa gjuteriföretag att bli balansaktörer på elmarknaden. Genom att vid behov tillfälligt dra ned sin energiförbrukning får gjuteriföretagen nya intäktsströmmar och kan tillsammans med Bixia bidra till balans i energisystemet och den gröna omställningen. Bixia erbjuder även branschanpassade elavtal.

Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer. Medlemmarna står för över 95 procent av gjutgodsproduktionen i Sverige. Idag finns cirka 140 medlemsföretag, bland annat Volvo, Scania, Husqvarna och SKF.

Gjuteriföreningen har stort fokus på hållbarhet och initierar forskning och utbildning som bidrar till tillväxt och hållbar utveckling i den svenska gjuteriindustrin. Deras arbete bedrivs i nära samarbete med bland annat Jönköping University och forsknings- och utbildningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden. Många svenska gjuterier är dessutom underleverantörer till fordonsbranschen, där trycket på ökad hållbarhet är högt.

 Med start våren 2024 är Bixia leverantörsmedlem för Svenska Gjuteriförening.

- Vi är glada att välkomna Bixia som ny leverantörsmedlem för Svenska Gjuteriföreningen. Att förstå och hantera energifrågor är avgörande för alla våra medlemmar men i synnerhet våra energiintensiva gjuterimedlemmar. Bixias inträde i vår medlemskrets stärker branschens breda kunskap om dessa viktiga frågor, vilket gynnar oss alla, säger Diana Bogic, generalsekreterare/VD på Svenska Gjuteriföreningen.

Balansmarknaden stabiliserar elsystemet

Bixia, som är ett av de elbolag i Sverige som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el, har sedan några år tillbaka tagit en aktiv position på balansmarknaden. Elhandelsbolaget har gjort det möjligt för företag i olika branscher att gå in på balansmarknaden, bland annat Smålands Stålgjuteri i Eksjö. Elhandelsbolaget kan genom medlemskapet i Svenska Gjuteriförening hjälpa fler företag inom gjuterinäringen att bli balansleverantörer och även erbjuda branschanpassade elavtal. 

- Den elintensiva gjuteribranschen lämpar sig bra för balansmarknaden. Vi vill hjälpa fler företag inom näringen att bli aktiva på balansmarknaden. Det ger dem nya intäktsströmmar samtidigt som de, tillsammans med oss, bidrar till stabilitet i energisystemet och möjliggör en ökad andel förnybar energi, säger Christian Andersson, kundansvarig Stora Företag på Bixia.

Behovet av en marknad för att stabilisera elsystemet har vuxit fram i takt med att mer förnybar och väderberoende el har kommit in i systemet. För att vara i balans behöver energisystemet ha en frekvens på exakt 50 Hz.

Fakta - Vad är balansmarknaden?

För att vårt elnät ska fungera behöver vi balans i systemet. Det innebär att det måste tillföras lika mycket el som det förbrukas – hela tiden, dygnet runt. Men det blir svårare i takt med att de förnybara energikällorna, som vi inte kan styra lika lätt över, ökar. Svenska kraftnät, som ansvarar för balansen i Sveriges elnät, har därför utvecklat balansmarknaden med stödtjänster och flexleverantörer – en marknad där till exempel elkunder är med och stöttar genom sin flexibla elförbrukning.

För mer information kontakta gärna:

Presskontakt Bixia, 013-20 91 40
Christian Andersson, Kundansvarig Stora företag, christian.andersson@bixia.se
Diana Bogic, Generalsekreterare/ VD, diana.bogic@gjuteriforeningen.se

Publicerad 2024-06-05 08:29
Uppdaterad: 05 juni 2024