Bixia logo
Meny

Bixia blir balansansvarig för Jönköping Energi

Elbolaget Bixia kommer från den 1 juni i år att vara balansansvarig för Jönköping Energis totala elproduktion samt förbrukningen för Jönköping Energis elkunder. Samarbetsavtalet omfattar även finansiell handel, analys, riskhantering samt ger Jönköping Energi marknadsaccess att leverera stödtjänster till Svenska Kraftnät.

Kraftvärmeverk i Torsvik, Stefan Braun Bixia

Bixia är sedan sommaren 2021 helägt av Tekniska verken i Linköping och bolaget har lång erfarenhet av att hantera balansansvar och portföljförvaltning för olika energibolag. Sedan ett drygt år är Bixia aktiv aktör på den framväxande stödtjänstmarknaden som syftar till att stabilisera det svenska elsystemet vid snabba förändringar i den nationella elproduktionen. Tillsammans med sina kunder levererar elbolaget stödtjänster till Svenska Kraftnät.

Stabilt elsystem framåt genom stödtjänster

- Vi är mycket glada och stolta över att ha fått Jönköping Energis förtroende att hantera balansansvaret för deras leverans och produktion av el samt ser fram emot att tillsammans utveckla förmågan att bidra med ytterligare stödtjänster för ett stabilt elsystem. I framtiden kommer en ökad flexibilitet behövas för att säkra vårt elsystem, något vi arbetar intensivt med att utveckla tillsammans med våra samarbetspartners likt Jönköping Energi, säger Stefan Braun vVD på Bixia.

Jönköping Energi levererar el, värme, kyla och stadsnät till 57 000 kunder. Den egna elproduktionen kommer från kraftvärmeverket i Torsvik samt från vatten-, vind- och solproduktion på olika platser i regionen.

- Bixia har lång erfarenhet inom hantering och utveckling av elproduktion kombinerat med en gedigen kunskap inom finansiell handel, portföljförvaltning och analys. Tillsammans bidrar vi till framtidens stabila elsystem, säger Carl Dohlsäter, enhetschef energihandel på Jönköping Energi.

För mer information, kontakta gärna:

Stefan Braun, vVD Bixia, stefan.braun@bixia.se, tel 070-373 50 56

Jönköping Energis presstelefon 036-10 82 45

Publicerad 2022-03-23 09:00
Uppdaterad: 23 mars 2022