Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Vi får räkna med stigande elpriser från 2021

Bixia publicerar i veckan sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig fram till år 2030. I prognosen räknar Bixias analytiker med att elpriserna kommer att stiga från 2021 och framåt beroende på en successivt försvagad energibalans. År 2030 får vi i Norden räkna med elpriser på omkring 49 öre per kWh. I år ligger snittpriset på cirka 41 öre.

Produktion, elanvändning och ledningskapaciteten skapar tillsammans en energibalans. Bixia räknar med att vi i Norden kommer att ha en positiv energibalans till och med år 2026, men överskottet på el kommer att minska redan från 2021. Enligt prognosen kommer elpriset att sjunka något det närmaste året och hamna på i snitt 40 öre per kWh, för att därefter stiga successivt.

– Fram till år 2026 räknar vi med att ha en fortsatt positiv energibalans, det beror främst på att vi får in mycket mer förnybart i form av vindkraft i systemet och på ny finsk kärnkraft. Samtidigt kommer exporten att öka till följd av att NordLink (ledningen mellan Norge och Tyskland) och North Sea Link (ledningen mellan Norge och Storbritannien) är på plats under andra halvan av 2021, förklarar Matina Rosenberg, chefsanalytiker på Bixia.

Elanvändningen ökar kraftigt

Enligt prognosen kommer elanvändningen i Norden att stiga kraftigt de kommande tio åren, till följd av fler datacenter, elektrifieraing av industriprocesser, fler elbilar och befolkningsökning.

– Det är attraktivt att bygga datacenter i de nordiska länderna på grund av det kyligare klimatet, tillgången till förnybar energi, vår starka infrastruktur och de relativt låga elpriserna. Det är expansionen av datacenter som kommer stå för den största ökningen av elanvändningen enligt vår prognos, säger Matina Rosenberg.

Bixias bedömning är att elanvändningen i Norden kopplat till nya datacenter kommer att stiga med 13 TWh från dagens nivåer. Totalt kommer elanvändningen att öka med cirka 30 TWh fram till 2030.

– Den ökade elanvändningen tillsammans med ledningsutbyggnad bidrar till de stigande elpriserna. Men utan den kraftiga tillväxten av förnybart skulle priset på el bli mycket högre, säger Matina Rosenberg.

Energi- och klimatpolitik styr

De energi- och klimatpolitiska målen påverkar både teknik- och prisutvecklingen på elmarknaden. Varje land försöker hitta styrmedel för att kunna uppnå målen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. De nordiska länderna har redan uppnått EU:s klimat- och energimål för 2020 gällande minskning av växthusutsläppen.

– Länderna i Europa har olika förutsättningar när det gäller både naturtillgångar och ekonomioch flera länder når inte 2020-målet utan fokuserar istället på 2030-målet. Fortfarande utgör el från fossila bränslen en stor del av världens och Europas energiproduktion. Ska vi tillsammans med övriga Europa lyckas nå våra klimatmål behövs en ökad elförbindelse till grannlännderna, säger Matina Rosenberg.

I juni förra året beslutade EU-länderna att andelen förnybar energi i Europa ska ha ökat till 32 procent fram till 2030. Samtidigt beslutades om incitament för att öka mikroproduktionen av el.

– Vi bedömer att mikroproduktionen, främst i form av av solceller kommer att hålla tillbaka elanvändningen, eftersom stora delar av den producerade elen från solceller används direkt av konsumenten. Vår prognos ligger i linje med Energimyndighetens målbild och innebär att produktionen från solel kommer att stå för mellan fem och tio procent av elanvändningen år 2040, säger Matina Rosenberg.

Behov av import kalla vinterdagar

Precis som Svenska Kraftnät bedömer Bixia att möjligheterna att förse Sverige med tillräckligt mycket el, när köldknäppar tvingar upp elanvändningen, kommer att minskas redan från i vinter då Ringhals 2 avvecklas. Sverige är då i behov av elimport.

– Konsekvenserna av att planerbar elproduktion som kärnkraft läggs ned ökar antalet timmar med höga priser då effektreserv och import blir nödvändig. Det ökar också incitamenten för en större förburkningsflexibilitet och satsningar på energieffektivisering och ökad lagringskapaciet, säger Matina Rosenberg.

Prisvariationer över dygnet

Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer förnybart.

– Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framförallt på mycket mer vindkraft i framtiden i systemet. Det här kan vi se tecken på redan idag, där vindkraften tydligt har pressat ner elpriserna vid blåsigt väder, säger Matina Rosenberg.

 

För mer information kontakta gärna:

Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker Bixia, 073-443 93 28
Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63

Elanvändning.png

Publicerad 2019-11-26 09:33
Uppdaterad: 04 mars 2021