Meny

Earth hour - tid för eltankar

Det sägs att vi tänker omkring 65 000 tankar om dagen och att 60 000 av dem är samma tankar som vi tänkte föregående dag. Om det stämmer kommer vi att hinna tänka ungefär 300 nya tankar under Earth hour nu på lördag. Elbolaget Bixia vill att åtminstone en av de tankarna handlar om el och vilken påverkan elvalet har för vårt klimat.

– Att vi släcker våra lampor under en timme på ett helt år gör ingen större skillnad för klimatet. Men använder vi den timmen till att fundera på varifrån elen kommer för att göra ett aktivt elval, då har vi uppnått mycket. Det är få som känner till vilken betydelse valet av förnybar el har för vårt klimat. Bara genom att göra ett medvetet val av förnybar el kan man minska sitt koldioxidutsläpp lika mycket som en tur och returresa till Kapstaden i en bensindriven bil*, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia. Dessutom är det ett enkelt val, som inte kräver att man ändrar sina vanor eller avstår något.

Omkring 60 procent av den el vi använder i Sverige kommer redan idag från förnybara källor där den allra största delen kommer från vattenkraft. Tittar man på Europa som helhet ser det inte lika ljust ut, här är endast 30 procent förnybart och en stor del kommer från fossila källor.

– Det betyder att varje kilowattimme vi använder här i Sverige har en lägre klimatpåverkan än i många andra länder som får största delen av sin elproduktion genom kolkraftverk. Men trots det har vi än så länge en begränsad del förnybar el även i Sverige. Så ju mindre el vi använder desto mindre fossila bränslen behöver användas någon annanstans. Därför behöver vi både hushålla med vår el och bygga ut de förnybara källorna, säger Peter Janefjord.

Elanvändningen ökar

Mängden förnybar energi ökar inte bara här i Norden. De globala, europeiska och nationella klimat- och miljömålen driver på utvecklingen av förnybart och bidrar till minskandet av fossila bränslen.

– Samtidigt kommer vår elanvändning att öka, både på grund av att vi blir fler invånare men också för att fler datacenter etableras i Norden, samtidigt som fler elbilar kommer in på marknaden. Fram till 2030 räknar vi med en ökning på cirka 25 TWh från dagens nivåer, säger Peter Janefjord.

Fler lokala elproducenter

Det gångna årets intensiva klimatdebatt, och att vi här uppe i Norden har fått känna av klimateffekterna på riktigt, har haft den positiva effekten att fler kunder vill veta var elen kommer ifrån.

– Den extrema sommaren har gjort att fler fått upp ögonen för att vi måste agera. Då finns det bara två sätt, det ena är att minska vår energiförbrukning, det andra är att minska det fossila och ställa om till förnybart. Vårt mål är att elen ska vara både förnybar och närproducerad och därför jobbar vi för att öka den förnybara elen från lokala producenter, säger Peter Janefjord.


* Beräkningen är gjord på en normalstor villa med eluppvärmning som förbrukar 25 000 kWh per år. Detta ger 8 750 kg CO2 utsläpp om man räknar på den Nordiska elmixen 2017, vilket motsvarar en körsträcka på 38 043 kilometer i en bensindriven Volvo V70.

Publicerad 2019-03-28 12:00
Uppdaterad: 28 mars 2019