Bixia logo
Meny

Kallt februari = höga elpriser

Februari månad både inleddes och avslutades i kylans tecken med minusgrader i hela landet. Det gör att elpriset i februari är det högsta sedan 2012. Medelpriset för månaden hamnar i Stockholm på närmare 40 öre per kWh och särskilt dyrt blev det månadens sista dag, med ett snitt på 48 öre. I februari förra året låg snittpriset på dryga 30 öre per kWh, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

Det mycket torra och kalla vädret i Norden har påverkat elpriset. Februari har varit en betydligt kallare månad än förra året villket gjort att elpriserna på den nordiska elbörsen Nordpool har stigit.

– Elprisets utveckling i februari beror till stor del på den arktiska kyla som spridit sig över hela Europa orsakat av plötslig stratosfärisk uppvärmning. Den låga temperaturen driver upp elanvändningen till höga nivåer, vilket gör att elpriset stiger. Hade motsvarande kyliga period skett i januari hade vi kunnat se än högre priser. I februari är antalet ljusa timmar fler än under januari, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Mycket vattenkraft

Trots det stabila väderläget har det varit en hel del vind, vilket pressat ned priset. Utan den hade elpriset varit än högre. För att möta det stora behovet under den kyliga februari har vattenkraftsproducenterna legat på en hög produktionsnivå. Det finns också gott om vatten i magasinen som bidrar till en hög produktionsvilja.

– Under februari stod vattenkraften för cirka 60 procent av elförsörjningen, kärnkraften för drygt 20 procent och vindkraften för knappt 10 procent, säger Matina Rosenberg.

Rekordnivå månadens sista dag

Särskilt dyrt blev det nordiska elpriset under februari månads sista dag. Dygnssnittet hamnade på 48 öre per kWh, med en topp på 86 öre per kWh en enskild timme.

– Under dessa kyliga perioder, då elanvändningen är flera tusen megawattimmar högre än normalt ökar också risken för elbrist. Vid dessa tillfällen behövs all produktion som finns och importen från övriga nordiska länder ökar. Vid enstaka tillfällen kopplas effektreserven in, där bland annat Karlshamnsverket ingår, vilket fick kopplas in månadens sista dygn vid 05-tiden, säger Matina Rosenberg.

Publicerad 2018-03-02 09:54
Uppdaterad: 16 mars 2021