Bixia logo
Meny

Bixia välkomnar slopat bygglov på solpaneler – det höga elpriset och den soliga sommaren kan locka fler att satsa

I snitt har solen skinit omkring 370 timmar över Sverige under juli månad. Samtidigt är elpriset det högsta på 10 år. Hade hälften av alla villor i Sverige haft solpaneler på taket skulle det ha genererat en elproduktion på 0,8 miljarder kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

Huvudbild

– Idag, den 1 augusti, försvinner bygglovskravet på solpaneler vilket vi på Bixia hoppas och tror kommer att leda till att fler väljer att investera i solel. Den här sommaren har de som redan valt att sätta upp solpaneler på sitt tak haft stor utdelning, dels har de producerat massor med el dels är elpriset nu det högsta på 10 år, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia. 

För en villaägare med en solelsanläggning på 5,5 kilowatt (installerad effekt) på taket, har juli månads solstrålar i snitt genererat cirka 785 kilowattimmar.  

Priset har varierat mellan 4 och 54 öre per kWh

I början på maj var elpriset under en kort period nere på 4 öre per kilowattimme. Nu, tre månader senare med långvarig hetta och torka ligger snittpriset på 54 öre per kilowattimme. 

– Att elpriset varierar kraftigt hänger till stor del ihop med vädret. Den här sommaren går till historien både när det gäller antal soltimmar och brist på nederbörd. Vattenmängden i våra vattenmagasin har minskat kraftigt den senaste månaden i brist på nederbörd. Samtidigt har det högtryckdominerade vädret inneburit att vindkraften varit låg, säger Matina Rosenberg. 

30 procentig ökning sedan årsskiftet

Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från småskaliga producenter av sol- vind- och vattenkraft. Antalet producenter ökar i snabb takt, inte minst när det gäller solel. Sammanlagt har elbolaget avtal med cirka 1600 producenter, varav 730 producerar solel. 

– Sedan årsskiftet har antalet solelsproducenter ökat med nästan 30 procent hos oss på Bixia. De som valt att investera har verkligen fått utdelning den här sommaren. Jag hoppas att det ska locka ännu fler att våga satsa, säger Matina Rosenberg. 

De flesta av producenterna som levererar el från sina solelsanläggningar till Bixia är så kallade prosumers – det vill säga de producerar el för eget behov och säljer överskottselen till Bixia. De måste likaså köpa sitt behov av el de timmar solelsanläggningen inte täcker elbehovet.

Många positiva till solel

Runt om i världen är solelen nu en stark konkurrent till fossila energislag. I Sverige har vi de bästa förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor. Dessutom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till el från sol, vind och vatten. Åtta av tio tycker till exempel att vi borde satsa mer på solel, enligt en undersökning som Bixia låtit göra. 

– Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla klimathjältar som vågat satsa, står vindkraften idag för omkring tio procent av vår totala produktion. Solel har en bra bit kvar till samma nivå som vindkraft men ger på ett enkelt sätt möjlighet för privatpersoner att göra en insats för miljön som dessutom inom loppet av några år kan vara gynnsamt ekonomiskt, säger Matina Rosenberg. 

En solelsanläggning på 5,5 kilowatt, som är normalt för en villa, kostar idag cirka 65 000 kronor inklusive bidrag från Länsstyrelsen. På solkollen.nu kan du enkelt ta reda på värdet av ditt hustak och få en egen solelskalkyl för ditt hus. 

Så har vi räknat: 

Antalet villor i Sverige är enligt SCB cirka 2 miljoner, ungefär hälften av dessa har tak som är lämpade för solel. 1 kW installerad effekt ger cirka 0,4 kWh varje soltimme. En solelsanläggning på 5,5 kW (vilket är en vanlig anläggning för villor) generera alltså cirka 2,2 kWh per soltimme. Hälften av Sveriges villor, cirka 1 miljon x 785 kWh (kilowattimmar per villa) = 0,8 miljarder kWh.

Om sol och solel
Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland. 

Källor: SMHI, Energiföretagen, SCB.

För mer information kontakta gärna:

Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63
Jesper Wendel, produktansvarig Bixia 076-8285806 
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker Bixia, 073-443 93 28

Länkar

Bilagor

Publicerad 2018-08-06 10:42
Uppdaterad: 16 mars 2021