Bixia logo

Våra närproducenter

Bixia är ett av de bolag i Norden som köper in mest närproducerad, förnybar el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

50 sörmländska villor får förnybar el från Boda Kvarn

Boda Kvarns historia börjar när Gustav Wasa nämner dess vattenreglering och kvarnrättighet år 1536.

Lantbruk skördar vind

Familjen Wiström är lantbrukare på Öland sedan åtta generationer.
- För oss är det ytterligare ett ben att stå på. Bor man på ett blåsigt ställe, kan man lika gärna skörda vind också.

Anrikt lokalproducerad el i Skåne

Lars Höjrup köpte Rössjöfors vattenkraftverk i Munka Ljungby 1990.
- Min ambition var att återskapa en produktion av något slag för att använda den miljövänliga och närproducerade elen. 

Framtiden samlar kraft från vatten vid Vrå Kvarn

Miljövänlig energi är framtiden, det är den enda vägen vi kan gå menar Anders och ångrar inte en sekund att han köpte och renoverade Vrå Kvarn.

Enorma krafter i vind och i vatten

- Det är enorma krafter i framför allt vind och vatten och är fascinerande att jobba med. Vår främsta drivkraft är nog att vi är så nyfikna och vet att det går att få svar och lösningar på allt!

Miljövänlig el från 100-årig kvarn

Natur, kultur och alternativa energikällor ligger Anders varmt om hjärtat. Han menar att underhåll och drift av småskaliga vattenkraftverk är viktigt inte bara för närproducerad el, utan också för att bevara svenska kulturhistoriska värden.

Naturlig investering för gröna entreprenörer

Tillsammans med sin kompis och kollega Per Wijkander köpte Mathias Fröstedt tre vattenkraftverk i Sandviken. De ser det som en långsiktig investering för miljön och sina barn.

Kulturhistoria, framtidstro och miljöcertifierad vattenkraft

På eget initiativ och egen bekostnad har Jan Littorin fått Skillereds vattenkraftanläggning miljöcertifierad och han drömmer om att snart kunna ladda och försörja sina egna elbilar på hemma på gården.

Anders Koskull - vår klimathjälte

Engaholms gård är ett aktivt och livskraftigt familjeföretag som jobbar med nära, nyttiga, förnybara varor med hållbar produktion av allt från kött till el.

Egenproducerad el för närproducerade råvaror

På Millingtorps gård i Ödeshög står idag tre vindkraftverk vars årliga elproduktion räcker till 100 000 liter öl, 3 500 kilo glass och hushållsel till närmare 2 000 villor.

Jord- och Vindbruk på Brönnestad Boställe

Tillsammans med skånska sädesslag växer här specialfoder för hästar och de tre egna vindkraftverken försörjer gården med förnybar el.

Vattenkraft för viktiga värden på Sperlingsholm

Vattenkraften från Sperlingsholms Gods AB försörjer tusentals hushåll med förnybar el. Den är också stommen i godsets ekonomi och i dess förmåga att värna historiska, biologiska och miljömässiga värden.

Landsbygden hålls levande med vattenkraft från Trälshult

Sven-Erik Vänneås farfar försåg redan 1910 de närliggande gårdarna i Trälshult med ström från samma vattenkraftverk som Sven-Erik driver ännu idag.

Svinbra förnybar el från Nya Skottorp

På gården Nya Skottorp i Halland produceras cirka 30 000 grisar per år. Tack vare två vindkraftverk och en biogasanläggning försörjer Nya Skottorp sin koldioxidneutrala verksamhet med egenproducerad, förnybar el.

Vindkraft som räcker till el för 450 hushåll

Det var det stora engagemanget för natur och friluftsliv som fick extremsportaren Micke Frantzén att ta klivet in i vindkraftsbranschen. Hans vindkraftverk i Ödeshög producerar el som räcker till cirka 450 hushåll i Östergötland.

Entreprenörer satsar på vattenkraft i Småland

Vi tycker det är roligt och viktigt med förnybar energi och förvärvade därför Gransholms bruk som omfattar både ett antal fastigheter och ett vattenkraftverk.

Solel ger positiv kalkyl

Rent samvete, noll utsläpp och reducerade driftkostnader är bara några av dom fördelar som Marianne och Roy ser med egen energiproduktion.

Sol, vind och växtkraft på Vistena gård

Vi på Bixia förser våra kunder med närproducerad el från lokala producenter och Vistena gård är en av tusentals hjältar som tar tillvara på överskottsenergin från naturens krafter och gör detta möjligt.

Egen vattenkraft

Leif Jarl, som har en jordbruksfastighet utanför Växjö, har länge funderat på att anlägga ett vattenkraftverk. Som nybliven pensionär ansökte han våren 2009 om bidrag från Bixias Miljöfond för att projektera arbetet.

Stellan älskar vind

Vi var redan i full gång med att bygga vårt vindkraftverk här på gården Klon då vi kom i kontakt med Bixia, berättar Stellan Jonsson i Hånger söder om Värnamo. Det som väckte vårt intresse var att vi såg att Bixia köpte överskottsel.

Vindkraft blev solkraft

Från början var vi helt inställda på vindkraft. Men vi insåg snart att administrationen kring bygglov och andra tillstånd var alltför tidsödande och krånglig, berättar Christer. Med solel är allt så mycket enklare.