Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Tar vara på både sol och vind

Lantbrukarna Jan och Jenny Johansson på Vistena gård utanför Skänninge utnyttjar sin mark och sina fastigheter till fullo. Förutom sina odlingar av potatis-, spannmål och oljeväxter producerar de el från sol och vind. På den miljövänliga gården står två vindkraftverk och en växande solcellsanläggning.

En av tusentals hjältar

På Bixia förser vi våra kunder med  el från lokala producenter och Vistena gård är en av tusentals hjältar som tar tillvara på överskottsenergin från naturens krafter – och gör detta möjligt. Solcellsanläggningen hos Jan och Jenny försörjer till stor del den egna verksamheten och elen från de två vindkraftverken distribueras via Bixia.

Vistena_Jan_Jenny_Pär.jpgPotatisodling är huvudnäringen på gården, men här finns också skog och betesmark och ett antal nötkreatur. Att producera sin egen el är att göra ett medvetet miljöval och samtidigt tänka affärsnytta, menar Jan Johansson.

– Vi vill vara effektiva på fler sätt och göra det allra bästa av vår mark och våra fastigheter. Att satsa på olika typer av verksamheter ökar möjligheten till lönsamhet i företaget. Varken solceller eller vindkraftverk kräver särskilt mycket underhåll, men de gör stor nytta för oss personligen och är ett gott bidrag för miljö och en ökad hållbarhet. För oss är det en klockren kombination, säger Jan.

Mer solenergi framöver

2009 investerade paret Johansson i ett första vindkraftverk. Två år senare byggdes nästa. Känslan av att få fram ström och samtidigt hålla luften ren och eftervärlden fri från nergrävda restprodukter gav paret blodad tand. Under 2013 bestämde de sig för att också använda fastigheternas tak som underlag för solceller och utöka elproduktionen. 

– Jag tycker inte om fossila bränslen och är faktiskt rädd för vad kärnkraften kan orsaka vid ett haveri. Jag hade sedan länge varit inne på vindkraft. Min fru Jenny ville även dra nytta av solen och det fanns ju inga argument för att inte utveckla något så bra. Solceller fick det bli. Vår första anläggning genererar cirka 40 000 kWh och vi har planer på att använda taken på fler fastigheter för att bygga ut ytterligare, berättar Jan.

Mot en grönare framtid

Elproduktionen på Vistena gård varierar kraftigt med årstiderna. På hösten använder Jan och Jenny som mest el, medan våren är den tid då deras egen elproduktion är störst. Detta leder till att de faktiskt både är producenter och kunder till Bixia.

– Vi är glada över den fina relation vi har till Bixia, både när vi behöver komplettera och köpa in el och när vi säljer elen från våra vindkraftverk. Det känns som att fler och fler faktiskt inser nyttan och fördelarna med lokalproducerad el. De ungdomar jag möter är ofta väldigt positiva. Det tolkar jag som ett gott tecken på att vi går mot en grönare framtid, avslutar Jan Johansson.

Relaterad information

Lokalproducerad el

Tillsammans med våra lokala elproducenter – vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården – ser vi till att elen du betalar för är både förnybar och lokalproducerad.

Bixia Nära

Med tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och lokalproducerad el i ditt valda område. En del av det du betalar går tillbaka till dina lokala elproducenter – så de kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Bixia Miljöfond

På Bixia strävar vi efter en mer hållbar framtid och arbetar aktivt för att öka andelen förnybar och lokalproducerad el. Bixia Miljöfond är en del av detta arbete och stöttar projekt som gör skillnad för människor och klimat.

Uppdaterad: 03 augusti 2023