Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Vattenkraft för viktiga värden

Vattenkraften från Sperlingsholms Gods AB försörjer tusentals hushåll med förnybar el. Den är också stommen i godsets ekonomi och i dess förmåga att värna historiska, biologiska och miljömässiga värden. Inte minst är den en förutsättning för att bevara och förädla ett viktigt kulturarv.

Gått i generationer

Sperlingsholms Gods, som ligger norr om Halmstad, ägs av familjen Kuylenstierna som förädlat gården i 150 år. 

Sedan 2014 är det Carl Kuylenstierna som leder den omfattande förvaltningen, vars huvudsakliga näring är skogsbruk – tätt följt av elproduktion.

carl400X400.jpgFöretaget Sperlingsholms Gods AB producerar omkring 8 GWh vid Sperlingsholms kraftstation i Nissan och cirka 1,5 GWh vid Marbäcks kraftstation i Fylleån, vilket tillsammans motsvarar elförbrukningen för cirka 5 000 hushåll.  

Ny teknik ger miljöfördelar

Marbäcks kraftstation förvärvades av Sperlingsholm i början av 2000-talet. Sperlingsholms kraftstation byggdes däremot av Carls farfars far i början av 1900-talet. Redan på den tiden levererades el till stora delar av Halmstad och kunderna betalade per glödlampa. Sedan dess har kraftstationen moderniserats kontinuerligt. Föga anade väl Carls farfars far att dammluckorna i framtiden skulle kunna stängas med hjälp av en app i telefonen. Carl berättar entusiastiskt om en fascinerande teknik.

– Vattenkraft bygger på en extremt enkel princip där vattnet faller och energi kan tas tillvara på, tack vare jordens dragningskraft. Men detta måste omsättas tekniskt. Vi har omsorgsfullt förbättrat tekniken under generationer. Kraftstationen fick nya turbiner 1955 och 1966, vilka fortfarande tjänstgör. Dock med hjälp av den maskinella totalrenovering som skett de senaste två åren.

Det är en finurlig kombination av mekanik, hydraulik, elektronik och byggteknik där dagens tekniska lösningar och digitala styrsystem gör att de kan utnyttja vattnets potential ännu lite bättre och uppnå mer effektiv drift. Renoveringen leder också till miljöfördelar då de exempelvis minimerat användningen av olja i maskinen.

Viktig källa till näring

Miljöhänsyn är överlag viktigt för Carl, liksom en rad olika värden han ständigt tar hänsyn till i den långsiktiga förvaltningen av egendomen. Det handlar såklart om ekonomi, men på Sperlingsholm värnas också i hög grad historiska, kulturella och biologiska värden.  Carl betonar hur viktig vattenkraften är för driften av godsets närmare 5 000 hektar mark.

– Vattenkraft är, sett över åren, den främsta näringskälla som möjliggjort att vi kunnat fortsätta värna om kulturbyggnader och vackra alléer, om flora och fauna och unika fågelarter, om våtmarksprojekt, produktionsskogar och biotoper för jakt. Och inte minst, om fisket i Nissan, berättar han. 

Sveriges äldsta fungerande laxtrappa

Carl Kuylenstierna är djupt engagerad i debatten kring vattenkraftens påverkan på vattendrag och fiskbestånd. Han menar att lax och fiske är viktigt för såväl den egna verksamheten som för kulturarvet i Halland och det måste gå att förena med miljövänlig elproduktion och god landsbygdsekonomi. Vid båda Sperlingsholms kraftstationer finns välfungerande laxtrappor som underlättar laxens vandring.

– Vattenkraften är oerhört viktig för att vi ska kunna fortsätta bidra till en levande landsbygd och här ingår förstås även fiskerinäringen. Vi har en laxtrappa precis vid kraftstationen och en annan, landets äldsta, vid dammen. Tillsammans med ett bra vattenflöde ger laxtrapporna mycket god möjlighet för fisken att vandra, fortsätter Carl.

Dagens kunskap gör skillnad imorgon

Sperlingsholms Gods är ett fint exempel där omtanke och långsiktig omvårdnad gör skillnad. En ek som Carl planterar och sköter om idag, genererar en intäkt först om 100 år. Energin som vattnet skapar är förnybar, i oändlighet. El som dessutom produceras där den behövs mest, i södra Sverige. Idag vet vi att vi måste minska växthusgaserna och i det arbetet spelar förnybar el en mycket viktig roll.

– Människan är en del av naturen och vi har ett stort ansvar att vårda och förädla den. Det vet alla som bor och arbetar på landsbygden. Alla som vårdar fastigheter, parker, gårdar och skogar. Alla som bidrar till förnybara energikällor. Här på Sperlingsholm har vi vårdat omgivningarna och vattendragen i hundratals år. Det vill vi fortsätta med, avslutar Carl.

 

Relaterad information

Lokalproducerad el

Tillsammans med våra lokala elproducenter – vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården – ser vi till att elen du betalar för är både förnybar och lokalproducerad.

Bixia Nära

Med tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och lokalproducerad el i ditt valda område. En del av det du betalar går tillbaka till dina lokala elproducenter – så de kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Bixia Miljöfond

På Bixia strävar vi efter en mer hållbar framtid och arbetar aktivt för att öka andelen förnybar och lokalproducerad el. Bixia Miljöfond är en del av detta arbete och stöttar projekt som gör skillnad för människor och klimat.

Uppdaterad: 03 augusti 2023