Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Bixia Miljöfond för mer förnybar el

Som Bixiakund är du med och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling genom att öka andelen el från förnybara energikällor. Men du är även med och bidrar till Bixia Miljöfond. Varje år ger vi en del av Bixia Miljöfond till olika organisationer, projekt och initiativ för klimatet. Om vi ställer om till fossilfri och förnybar elproduktion minskar vi koldioxidutsläppen och bromsar upp den globala uppvärmningen, vilket innebär en hållbar framtid för kommande generationer.

Syftet med Bixia Miljöfond har alltid varit att stötta konkreta projekt som ser till att vi får mer närproducerad el från förnybara energikällor samt åtgärder som innebär minskad elanvändning. 
Men vi stöttar även andra projekt och initiativ som hjälper till att bidra till en hållbar klimatomställning, främjar nya klimatinnovationer och hjälper människor i andra länder som redan drabbats av klimatförändringar.

Sedan starten 2008 har vi stöttat flera hundra projekt och delat ut närmare 1 miljon kronor/år. Merparten av projekten är kopplade till investeringar av solceller och tack vare dessa solinstallationer besparar vi klimatet stora mängder koldioxid varje år.

Erikshjälpen är även en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete har vi skapat förutsättningar för viktiga solcellesprojekt i delar av världen där tillgång til el inte är en självklarhet.

Hur fungerar Bixia Miljöfond?

Varje månad avsätter vi en summa pengar för varje Bixiakund, vilket i slutändan ger cirka en miljon kronor varje år. Denna miljon fördelas till projekt som gör verklig skillnad för miljö och klimat både i Sverige men även i hela världen.

Målsättningen är att projekten ska skapa förutsättningar för att årligen tillföra 1 Megawatt solenergi till den globala elproduktionen. Det motsvarar elanvändningen i cirka 500 lägenheter per år.

Har du frågor om Bixia Miljöfond?

Har du frågor om Bixia Miljöfond, kontakta vår Kundservice:

Telefon: 0771-60 30 30
Mejl: miljofond@bixia.se

Solprojekt tillsammans med Erikshjälpen

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete har vi skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Bixias hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbar utveckling är en naturlig del i Bixias verksamhet och en stark drivkraft i det dagliga jobbet. Genom ett nybildat hållbarhetsteam tar Bixia ett mer strategiskt grepp om frågorna.

Bixias Klimathjälte

För att uppmuntra goda klimatinitiativ instiftade vi ett klimatstipendium förra året. Nu har årets sex finalister utsetts av totalt 220 ansökningar. Vinnaren får ta del av 250 000 kronor som ett stöd och en uppmuntran för ett fortsatt inspirerande arbete.

Uppdaterad: 22 april 2022
Kontakta sidansvarig