Vi har tillfälliga störningar vid tecknande av avtal. Det kan ta längre tid än normalt att få bekräftelse.
Bixia logo
Meny

Bixia Miljöfond för mer förnybar el

Som Bixiakund är du med och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling genom att öka andelen el från förnybara energikällor. Om vi ställer om till fossilfri och förnybar elproduktion minskar vi koldioxidutsläppen och bromsar upp den globala uppvärmningen, vilket innebär en hållbar framtid för kommande generationer.

Syftet med Bixia Miljöfond har alltid varit att stötta konkreta projekt som ser till att vi får mer närproducerad el från förnybara energikällor samt åtgärder som innebär minskad elanvändning. 

Sedan starten 2008 har vi stöttat flera hundra projekt och delat ut närmare 1 miljon kronor/år. Merparten av projekten är kopplade till investeringar av solceller och tack vare dessa solinstallationer besparar vi klimatet stora mängder koldioxid varje år.

Hur fungerar Bixia Miljöfond?

Varje månad avsätter vi en summa pengar för varje Bixiakund, vilket i slutändan ger cirka en miljon kronor varje år. Denna miljon fördelas till projekt som gör verklig skillnad för miljö och klimat.

Målsättningen är att projekten ska skapa förutsättningar för att årligen tillföra 1 Megawatt solenergi till den globala elproduktionen. Det motsvarar elanvändningen i cirka 500 lägenheter per år.

Har du frågor om Bixia Miljöfond?

Har du frågor om Bixia Miljöfond, kontakta vår Kundservice:

Telefon: 0771-60 30 30
Mejl: miljofond@bixia.se

Solprojekt tillsammans med Erikshjälpen

Erikshjälpen är en av våra bidragstagare från Bixia Miljöfond. Genom vårt samarbete har vi skapat förutsättningar för viktiga solcellsprojekt i delar av världen där tillgång till el inte är en självklarhet. 

Solel på Kabusa gård

På gården i Kabusa utanför Ystad lever familjen Andersson sin dröm. Som småskaliga producenter i ett ekologiskt kretslopp är de fast beslutna att vara självförsörjande på så mycket som möjligt.

Träffa elproducenter nära dig

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 11 december 2020
Kontakta sidansvarig