Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Lokalproducerad el

På Bixia ser vi till att elen du betalar för är både förnybar och lokalproducerad. Det gör vi med hjälp av våra lokala elproducenter – vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på sin gård.

Förnybar el från lokala elproducenter

Att bidra till en hållbar framtid är viktigt och i energiomställningen spelar Bixia en avgörande roll. Genom att satsa på utbyggnaden av den lokalproducerade och förnybara elen bidrar vi, tillsammans med kunder och producenter, till den gröna energiomställningen.

Med över 8 000 producenter runt om i landet är vi ett av de elbolag i Sverige som köper in störst andel förnybar och lokalt producerad el. Och tillsammans med våra kunder ser vi till att siffran hela tiden ökar. 

Vill du sälja din överskottsel och bli en av våra lokala producenter?

Sälj din överskottsel

Fördelar med lokalproducerad el

  • För dig som privatperson är elen alltid 100 % förnybar.
  • Elen produceras nära dig – med solceller på någons tak eller vatten- eller vindkraftverk på gården.
  • Elen produceras där den förbrukas, vilket minskar nätförluster.
  • Det är ett val som gynnar det lokala näringslivet och utbyggnaden av den förnybara energin.
  • Du bidrar till att den förnybara elen ökar.

Elens ursprung

Den lokalproducerade och förnybara elen vi säljer kommer från elproducenter runt om i Sverige och med ursprungsgarantier kan vi alltid garantera vilken energikälla elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar som vi som elleverantör köper av elproducenter, och är en garanti på att elen verkligen kommer från de energikällor vi valt.

För dig som privatkund erbjuder vi bara 100 % förnybar el från sol, vind, vatten och biomassa. Som företagskund kan du också välja att köpa 100 % förnybar el, men måste då göra ett aktivt val.

Ursprungsmärkning

Stötta lokala producenter genom Bixia Nära

För att skapa förändring behöver vi göra medvetna val. Med vårt tillval Bixia Nära väljer du ett särskilt område i Sverige där du vill vara med och stötta utbyggnaden av den förnybara och lokalproducerade elen. En del av summan du betalar går då tillbaka till din lokala elproducent, som i sin tur kan fortsätta sitt viktiga arbete. Samtidigt är du med och ökar efterfrågan på den förnybara elen och bidrar till utvecklingen mot en hållbar morgondag.

Med Bixia Nära är du också med och stöttar det lokala näringslivet när du ser till att elen produceras i närheten av dig – något som minskar nätförluster när elen transporteras och gör att vi kan ta vara på en allt större mängd el.

 

Bixia Nära

Relaterad information

100 % förnybar el

På Bixia strävar vi efter att öka andelen förnybar och lokalproducerad el. Med ett elavtal hos oss är du med och bidrar till det. Dessutom ingår Bixia Miljöfond i alla avtal, utan extra kostnad.

Bixia Nära

Med tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och lokalproducerad el i ditt valda område. En del av det du betalar går tillbaka till dina lokala elproducenter – så de kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Träffa våra lokala producenter

Vi arbetar aktivt för att öka andelen lokalproducerad el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du människorna som gör det möjligt – våra lokala producenter.

Uppdaterad: 04 april 2024
Kontakta sidansvarig