Bixia logo
Meny

Värnar om natur och hållbar el

Engaholm är ett aktivt och livskraftigt familjeföretag som jobbar med nära, nyttiga och förnybara varor och upplevelser. Tillsammans med utvalda samarbetspartners driver Anders Koskull och Engaholms Gård en uthållig och hållbar produktion – av allt från kött till el.

Att värna om miljön är a och o på gården

– Det var framförallt när jag blev förälder som det blev så påtagligt vilket ansvar vi har för vår framtid och vårt klimat. Här på Engaholms Gård har jag möjlighet att sköta min lilla del av världen så som jag skulle vilja se den. Det är lite som att hålla rent framför egen dörr, berättar Anders.

Engaholm_600x400.jpgAtt värna om kulturmiljön och kärleken till den småländska naturen genomsyrar allt på Engaholms Gård utanför Alvesta. Man lever av jorden och värnar om ett ansvarsfullt bruk av naturens resurser.

– Vi ska nyttja jordens resurser på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Då måste vi minska påverkan på klimatet bland annat genom att gå över från fossila till fossilfria energislag. Det går det inte att kompromissa om. Därför var en av de första åtgärderna att projektera för solcellspanelerna och bli självförsörjande på förnybar energi, förklarar Anders. 

Över sju miljarder människor

Snart är vi nio miljarder människor i världen. Framförallt kommer medelklassen att öka i ännu högre utsträckning. Det innebär att ännu fler vill byta telefon, bil och platt-TV, kanske så ofta som varje år. Det ställer extremt höga krav på vår jord att fortsätta i den takten.

– Vi står inför en gigantisk utmaning. I ett klimatperspektiv blir det därför en skrämmande tanke att ytterligare två miljarder människor kräver det som vi i väst har haft under många år. Därför måste vi fundera på vad och hur vi producerar samt vad och hur vi konsumerar. Bara här i Sverige slänger vi 40 procent av all mat vi producerar, säger Anders.

I nio generationer

I 295 år har Engaholms Gård funnits i familjen Koskulls ägo. Om fem år firar familjen 300 årsjubileum. Det var Anders farfars far som byggde ett vattenkraftverk och drog el till gården och vidare till Alvesta. Och det var dennes son som byggde det stora sågverket.

– Från min kontorsstol ser jag sädesmagasinet och transformatorstationen som tidigare generationer byggt, berättar Anders stolt.

Virket som sädesmagasinet är byggt av kommer från gården och sågades med gårdens såg. Teglet i transformatorstationen kommer från gårdens eget lertag och brändes i gårdens tegelbruk.

– Så har vi alltid arbetat här, att ta materialet från gården och vidareförädla det. Det är ett arv som jag driver vidare, fortsätter han.

De månghundraåriga ekarna

De månghundraåriga ekarna på Engaholms gård är imponerande. En ek kan vara värd åt 1500 arter. Området huserar en mängd rödlistade arter och förvaltas genom ett naturvårdsavtal med länsstyrelsen.

– Vi har en arrendator med djur som betar i ekhagarna. Köttet från djuren säljer vi som Engaholmskött. Det är lite samma tanke som med elen och ytterligare ett exempel på hur vi förädlar gårdens resurser. Folk i Alvesta säger: Vi köper ju el av dig när vi köper el från Bixia. Vidareförädlingen är central i vår värdegrund och något som jag jobbar med att utveckla vidare, berättar Anders.

Priset på solcellspaneler har gått ner

Priset på solcellspaneler har gått ner 80 procent på bra några år. Det gör att allt fler kan investera i egna solcellspaneler, såväl i liten som stor skala och Anders har utvecklingsplaner.

– Vi ska självklart bygga ut med fler solcellspaneler. Jag planerar nu för en anläggning på vatten. Det görs i andra länder, till exempel i England, Frankrike och Japan. Här har jag har inte fler lämpliga tak att bygga på men jag har mycket vattenytor. Dessutom får vattenbaserade solcellspaneler en god kyleffekt som ökar verkningsgraden.

Redan under andra halvan av 2017 kommer det att finnas tekniska lösningar. Men där tillkommer den komplicerade juridiska processen av tillstånd för bland annat strandskyddsdispens, vattenverksamhet och biotopskydd.

När anläggningen skulle beställas och dimensionera stötte Anders på en rad hinder av skatteregler och lagkrav. Därutöver skulle det lokala elnätsföretaget godkänna en omfattande mängd värden kring mätpunkter, säkringsstorlek och förväntad produktion Sammantaget var det svårt att hitta rätt storlek för solcellsanläggningen.

– Det är en paradox när vi å ena sidan har övergripande mål om mer förnybar energi från regeringsnivå, men å andra sidan regler och krav som gör det svårt och nästan hindrar ett sådant här förverkligande. Vi hade bra stöd från Bixia som är duktiga på småskalig kraftproduktion.

Tekniken för energilagring

Tekniken för energilagring utvecklas och alltfler kommer kunna satsa på förnybar energi. Anders tror att vätgas och bränsleceller kommer att blir den teknik som tar över för energilagring. Det är en oerhört spännande teknik med obefintlig miljöpåverkan och där infrastrukturen börjar byggas ut i en allt snabbare takt.

– Vi vill bli nettoproducenter. Det är inte ekonomiskt gynnsamt ännu, men i takt med teknikutvecklingen och nya möjligheter inom energilagring kommer det definitivt att bli det, avslutar han.

Relaterad information

Lokalproducerad el

Tillsammans med våra lokala elproducenter – vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården – ser vi till att elen du betalar för är både förnybar och lokalproducerad.

Bixia Nära

Med tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och lokalproducerad el i ditt valda område. En del av det du betalar går tillbaka till dina lokala elproducenter – så de kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Bixia Miljöfond

På Bixia strävar vi efter en mer hållbar framtid och arbetar aktivt för att öka andelen förnybar och lokalproducerad el. Bixia Miljöfond är en del av detta arbete och stöttar projekt som gör skillnad för människor och klimat.

Uppdaterad: 03 augusti 2023