Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Våra lokala producenter

Bixia är ett av de bolag i Sverige som köper in mest lokalproducerad, förnybar el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra lokala elproducenter.

Lennart jagar fossilfri el – med solceller på taket

Södermanland: Lennart Thörnell i Katrineholm producerar egen solel på taket. Anläggningen kom på plats sommaren 2020 och produktionen används till familjens egen försörjning. Elen som blir över säljer Lennart vidare genom Bixia.

Sol- och vindkraft ger utsökta jordgubbar

Östergötland: Besökare under sommarhalvåret tar gärna del av Skedevi Gårds populära jordgubbsodling. Gårdens bevattningsanläggning drivs av solpaneler och i närheten snurrar ett vindkraftverk som producerar el som säljs vidare till Bixia.

Kvarn producerar vattenkraft och äpplemust

Västmanland: Anton Lindblad i Västerås drar nytta av kraften från Harakers Kvarn och gör bland annat egen äpplemust. De månader musteriet är i full gång används den mesta av elen själv. Resterande månader säljer Anton vidare överskottet genom Bixia.

Solceller i Sandviken – javisst

Gästrikland: Mats Lundberg i Sandviken producerar sin egen solel via solceller på taket. Elen används för eget bruk och överskottet säljs vidare genom Bixia. I samband med installationen passade familjen på att skaffa sig en elbil som nu laddas med solens kraft.

Kvarnen som blev kraftverk

Södermanland: Söder om Katrineholm ligger Claestorp, en anrik gård där familjen Lewenhaupt producerar förnybar el. Det har gjort dem självförsörjande på el och uppvärmning. Överskottet distribuerar Bixia sedan ut på det lokala elnätet.

Wiströms lantbruk skördar vind

Öland: På Öland bor familjen Wiström, som är lantbrukare sedan åtta generationer. Med sin vindkraftsproduktion driver de lantbruket och överskottselen säljs vidare genom Bixia. Dessutom är familjen delägare i flera andra stora verk. 

Tar vara på både sol och vind

Östergötland: På Vistena Gård utanför Skänninge driver lantbrukarna Jan och Jenny Johansson en miljövänlig gård med två vindkraftsverk och en växande solcellsanläggning. Dessutom odlar de potatis, spannmål och oljeväxter med hjälp av el från sol och vind.

Anrik och lokalproducerad el

Skåne: I Munka Ljungby ligger Rössjöfors vattenkraftverk som funnits sedan 1600-talet. Idag drivs det av Lars Höjrup som ville återskapa produktionen av något slag, för att använda den miljövänliga och lokalproducerade elen. Hans val föll på att utveckla gårdssågen.

Med kraft från Vrå Kvarn

Småland: Vid Vrå Kvarn i Kronobergs län driver Anders Magnusson och Patrik Kajliden Småländsk Kraft som hyr ut naturnära boenden till utländska turister. Dessutom producerar de egen och miljövänliga el via vattenkraft – en för dem självklar väg att gå.

 

Enorma krafter från vind och vatten

Bohuslän: Tillsammans driver Erik Josefsson och Stefan Alfredsson ES Power AB – bolaget som producerar mer än 100 GWh förnybar vindkraftsel till Bixias kunder. Vinden och vattnets enorma krafter fascinerar duon och är en av deras största drivkrafter.

Miljövänlig el från 100-årig kvarn

Småland: På det småländska höglandet är Anders Fransson den tredje generationen som driver Västanå Kvarn – kvarnen som försörjer omkring 25 hushåll med lokalproducerad el varje år. Utöver elproduktionen bevaras här också svenska kulturhistoriska värden. 

Naturlig investering för gröna entreprenörer

Gästrikland: Tillsammans med kompisen och kollegan Per Wijkander köpte Mathias Fröstad fyra vattenkraftverk, tre i Sandviken och ett i Tierp – en långsiktig investering för både miljön och sina barn. Verken genererar idag omkring 2,5 miljoner KWh per år och elen säljs genom Bixia.

Värnar om natur och hållbar el

Småland: Kärleken till den småländska naturen och värnandet om kulturmiljön genomsyrar allt på Engaholms Gård utanför Alvesta – jordens resurser ska nyttjas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Här driver Anders Koskull och Englaholms Gård en uthållig och hållbar produktion av allt från kött till el.

Vattenkraft för viktiga värden

Halland: Norr om Halmstad ligger Sperlingsholms Gods som ägs av familjen Kuylenstierna, som förädlat gården i 150 år. Gårdens vattenkraft försörjer tusentals hushåll med förnybar el och är idag stommen i godsets ekonomi, liksom dess förmåga att värna om historiska, biologiska och miljömässiga värden.

Duon investerar i vattenkraft

Småland: Sedan 2008 driver Patrik Dahlberg och Peter Iburg Gransholms bruk utanför Växjö. Vattenkraften producerar tre miljoner kWh förnybar el varje år och räcker till 150 hushåll. Den rejäla investeringen syftar till att skapa en modernare anläggning som kan producera ännu mera el.

Vattenkraft från Stocke Kvarn

Småland: Strax utanför Växjö ligger Stocke Kvarn – mjölnarkvarnen som blev ett vattenkraftverk. Verket drivs av Roger Fransson och producerar runt 140 000 kWh förnybar el per år, vilket räcker till ett trettiotal hushåll. Elen använder Roger själv och överskottet säljer han vidare genom Bixia.

Uppdaterad: 30 januari 2024
Kontakta sidansvarig