Bixia logo
Meny

Våra lokala producenter

Bixia är ett av de bolag i Sverige som köper in mest lokalproducerad, förnybar el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra lokala elproducenter.

Lennart jagar fossilfri el – med solceller på taket!

Södermanland: Lennart Thörnell i Katrineholm producerar egen solel på taket. Anläggningen kom på plats sommaren 2019 och produktionen används till familjens egen försörjning. Elen som blir över säljer Lennart vidare genom Bixia.

Sol- och vindkraft ger utsökta jordgubbar

Östergötland: Besökare under sommarhalvåret tar gärna del av Skedevi gårds populära jordgubbsodling. Gårdens bevattningsanläggning drivs av solpaneler och i närheten snurrar ett vindkraftverk som producerar el som säljs vidare till Bixia.

Vattenkraft från Harakers kvarn

Västmanland: Anton Lindblad i Västerås drar nytta av den kraft Harakers kvarn producerar och gör bland annat egen äpplemust. De månader då musteriet är i full gång använder de det mesta av elen själva, men resterande månader blir det mycket el över som Anton nu valt att sälja vidare genom Bixia

Solceller i Sandviken

Gästrikland: Mats Lundberg i Sandviken producerar sin egen solel via solceller på taket. Elen används för eget bruk och överskottet säljer familjen Lundberg genom Bixia. Och samtidigt med solcellerna skaffade familjen en elbil.

Kvarnen som blev kraftverk på Claestorp

Södermanland: Boda Kvarns historia börjar när Gustav Wasa nämner dess vattenreglering och kvarnrättighet år 1536.

Lantbruk skördar vind

Öland: Familjen Wiström är lantbrukare på Öland sedan åtta generationer.
- För oss är det ytterligare ett ben att stå på. Bor man på ett blåsigt ställe, kan man lika gärna skörda vind också.

Sol, vind och växtkraft

Östergötland: Vi på Bixia förser våra kunder med närproducerad el från lokala producenter och Vistena gård är en av tusentals hjältar som tar tillvara på överskottsenergin från naturens krafter och gör detta möjligt.

Anrikt, lokalproducerad el

Skåne: Lars Höjrup köpte Rössjöfors vattenkraftverk i Munka Ljungby 1990.
- Min ambition var att återskapa en produktion av något slag för att använda den miljövänliga och närproducerade elen. 

Samlar kraft från Vrå kvarn

Småland: Miljövänlig energi är framtiden, det är den enda vägen vi kan gå menar Anders och ångrar inte en sekund att han köpte och renoverade Vrå Kvarn.

Krafter från vind och vatten

Bohuslän: - Det är enorma krafter i framför allt vind och vatten och är fascinerande att jobba med. Vår främsta drivkraft är nog att vi är så nyfikna och vet att det går att få svar och lösningar på allt!

Miljövänligt från 100-årig kvarn

Småland: Natur, kultur och alternativa energikällor ligger Anders varmt om hjärtat. Han menar att underhåll och drift av småskaliga vattenkraftverk är viktigt inte bara för närproducerad el, utan också för att bevara svenska kulturhistoriska värden.

Naturlig investering för miljön

Gästrikland: Tillsammans med sin kompis och kollega Per Wijkander köpte Mathias Fröstedt tre vattenkraftverk i Sandviken. De ser det som en långsiktig investering för miljön och sina barn.

Värnar om natur och hållbar el

Småland: Engaholms gård är ett aktivt och livskraftigt familjeföretag som jobbar med nära, nyttiga, förnybara varor med hållbar produktion av allt från kött till el.

Modernt lantbruk och grön el

Skåne: Tillsammans med skånska sädesslag växer här specialfoder för hästar och de tre egna vindkraftverken försörjer gården med förnybar el.

Vattenkraft för viktiga värden

Halland: Vattenkraften från Sperlingsholms Gods AB försörjer tusentals hushåll med förnybar el. Den är också stommen i godsets ekonomi och i dess förmåga att värna historiska, biologiska och miljömässiga värden.

Investerar i vattenkraft

Småland: Vi tycker det är roligt och viktigt med förnybar energi och förvärvade därför Gransholms bruk som omfattar både ett antal fastigheter och ett vattenkraftverk.

Vattenkraft till 30 hushåll

Småland: Roger Fransson som äger Stocke kvarn strax utanför Växjö, producerar cirka 140 000 kWh förnybar el per år som räcker till omkring 30 hushåll. Överskottet från hans egen användning säljer han vidare genom Bixia.

Uppdaterad: 29 mars 2023
Kontakta sidansvarig