Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Vattenkraft från Stocke Kvarn

Strax utanför Växjö ligger Stocke Kvarn som ägs av Roger Fransson – en av Smålands många producenter av förnybar el. Här producerar han omkring 140 000 kWh förnybar el per år, vilket räcker till 30-talet hushåll. Överskottet säljer han sedan vidare genom Bixia.

Från mjölnare till vattenkraft

Vattenkraft vid Stocke KvarnStocke Kvarn var i drift som mjölnarkvarn fram till år 1960. 50 år senare beslöt sig gårdens tidigare ägare för att ta tillvara på kraften i det kvarvarande vattenfallet. Efter tillstånd från Miljödomstolen byggdes kvarnen om till ett vattenkraftverk och våren 2010 stod anläggningen klar.

Året dessförinnan byggdes även ett fiskomlöp med stöd från Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Bixia Miljöfond och den lojala fiskevårdsföreningen. Passagen ger fri väg för fisk att förflytta sig förbi kraftverket.

Fler får ta del av den förnybara kraften

Idag producerar kraftverket cirka 140 000 förnybara kilowattimmar per år, vilket räcker till omkring 30 hushåll. En del av elen använder Roger i sitt eget hushåll, medan överskottet säljs vidare genom Bixia. På så sätt får andra lokala elanvändare också ta del av kvarnens förnybara produktion.

Relaterad information

Lokalproducerad el

Tillsammans med våra lokala elproducenter – vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården – ser vi till att elen du betalar för är både förnybar och lokalproducerad.

Bixia Nära

Med tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och lokalproducerad el i ditt valda område. En del av det du betalar går tillbaka till dina lokala elproducenter – så de kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Bixia Miljöfond

På Bixia strävar vi efter en mer hållbar framtid och arbetar aktivt för att öka andelen förnybar och lokalproducerad el. Bixia Miljöfond är en del av detta arbete och stöttar projekt som gör skillnad för människor och klimat.

Uppdaterad: 03 augusti 2023