Bixia logo
Meny

Kulturhistoria, framtidstro och miljöcertifierad vattenkraft

Skillered Kvarn, söder om Valdemarsvik i Östergötland, finns omtalad i beskrivningar ända från 1300-talet. Idag drivs gården Skillered av Jan Littorin och i den gamla kvarnfastigheten finns ett vattenverk. På medeltida mark arbetar numera en modernt utformad vattenkraftanläggning - miljöcertifierad á la 2017.

Östgötska Skillered är platsen för ett pampigt möte mellan historia och nutid, mellan modernt och forntida. Gården är intakt sedan urminnes tider. Alla namn är desamma sedan ursprunget, här finns inga kalhyggen, åkrar marker och skogar är bevarade. Det kulturhistoriska värdet är sällsynt högt och samtidigt förmedlas en känsla av nytänkande och framtid. På eget initiativ och egen bekostnad har Jan Littorin fått Skillereds vattenkraftanläggning miljöcertifierad och han drömmer om att snart kunna ladda och försörja sina egna elbilar på hemma på gården.

Gillar att elen används nära

Jan Littorin tillhör en lantbrukarfamilj, men pluggade själv till ingenjör. Lantbruket ligger dock i blodet och han bor numera på Skillered och jobbar med en varierad verksamhet som fördelar sig på vattenkraft, skog och uthyrning av gårdens fastigheter. Fastigheternas fyra hushåll försörjs av Jans egenproducerade el. Därutöver går elen direkt till den handelsträdgård som också finns på Skillered och som förbrukar en hel del ström för att få plantorna att gro och växa. Cirka 300 000 KWh produceras på Skillered varje år och överskottet säljs direkt till Bixa.  

- Allra helst skulle jag vilja öka min egen förbrukning och jag gillar att min el används här i närområdet. Varför ska vi hålla på och skicka el mil efter mil via nätet och låta energi få förlorad på vägen? Fördelarna med närproducerad el är många och jag är glad att kunna bidra, säger Jan.

Fiskvandringsled hjälper naturen

Den gamla mjölkvarnen på Skillered var i drift fram till 1964 och 1987 byggde Jan och pappa Carl-Hakon om den till ett vattenkraftverk. De hundraåriga turbinerna behövde lite ny kraft och 2008 - 2009 var det dags för reparation. Jan har på senare år hjälpt naturen på traven genom att underlätta för fisken att vandra, något som krävdes för att anläggningen skulle bli miljöcertifierad.

- Jag lät en oberoende part föreslå åtgärder, och sedan godkänna resultatet, för att underlätta fiskens vandring förbi kraftverket. Det naturliga vattenfallet var svårt för fisken att forcera, men 10 meter ovanför fallet har jag byggt en fördämning med en fiskvandringsled. Det gör livet enklare både för fisken och för mig, ler Jan.

Framtida förhoppningar

Jan trivs med att arbeta med skog, natur och miljöfrågor. Som producent av grön el känner han hopp och stor tillfredställelse i att få bidra till koldioxidminskningen i Sverige och världen. Jans anläggning på Skillered sparar in drygt 30 kubikmeter olja per år och han hoppas på att produktionen ska öka med tiden.

- Det känns oerhört bra att minimera fossila bränslen och jag har en klar bild av hur vi inom en snar framtid kan använda elbilar på gården, som då också laddas direkt här. Kraftverket har mycket större kapacitet, jag producerar gärna el till en hel by, om det skulle bli aktuellt.

Välj Bixia Nära

Med Bixia Nära kan du välja närproducerad el från dina hemtrakter. Bixia Nära ger även återbäring till dina lokala elproducenter.

Träffa elproducenter nära dig

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 29 juni 2017