Bixia logo
Meny

Vindkraft blev solkraft

Att valet föll på solkraft var enkelt eftersom vi redan hade ett lämpligt tak som inte krävde så mycket underarbete. När Christer Pålsson, driftansvarig på Krageholms Drifts AB utanför Ystad, och ägarfamiljen Piper ville satsa på egen produktion av el läste de helt enkelt all information de kunde hitta kring ämnet energiproduktion. Det var så de kom i kontakt med Bixia och fick förtroende för vad vi kunde erbjuda.

Solkraft enklare än vindkraft

– Från början var vi helt inställda på vindkraft. Men vi insåg snart att administrationen kring bygglov och andra tillstånd var alltför tidsödande och krånglig, berättar Christer. Med solel är allt så mycket enklare.

– I mitten av december 2012 beställde vi våra 384 solelsmoduler och redan i slutet av januari var vi igång med montagearbetet. Vi inser nu att 636 m2 solpaneler är en stor anläggning. Det är faktiskt en av de största solanläggningar som monterats på tak i Sverige! Den 21 mars var den klar att ta i drift, fortsätter Christer.

En tredjedel av energianvändningen utgörs av egen solkraft

– Om vädrets makter är med oss kommer den här solcellsanläggningen att producera drygt 90 000 KWh/år, vilket motsvarar en tredjedel av vår årliga energianvändning. Periodvis kommer vi även att kunna sälja ett visst överskott av solel till Bixia. Vår totala investeringskostnad och med nuvarande skatteregler och priser blir avskrivningstiden ungefär 10 år. Vi har dessutom sökt bidrag, men det är en lång process innan vi får besked. Skulle vi få solcellsbidrag blir avskrivningstiden ännu kortare. Och eftersom anläggningen beräknas ha en livslängd på minst 20 år, troligen det dubbla, tycker vi absolut att satsningen är värd den dryga miljon som den har kostat, avslutar Christer.

Välj Bixia Nära

Med Bixia Nära kan du välja närproducerad el från dina hemtrakter. Bixia Nära ger även återbäring till dina lokala elproducenter.

Skaffa solceller

Producera din egen förnybara el och spara pengar med hjälp av solceller på taket. Testa ditt tak och få en gratis offert direkt.

Träffa elproducenter nära dig

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 10 november 2020