Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Brönnestad satsar på egen energiproduktion

På Brönnestad Boställe samsas historiska vingslag med modernt lantbruk och vindkraftsproduktion. Tillsammans med skånska sädesslag växer här specialfoder för hästar och de tre egna vindkraftverken försörjer gården med förnybar el. Miljövänlighet och hållbarhet löper som en röd tråd genom alla delar av Brönnestad Boställes verksamhet.

Brönnestad Boställe, Klagstorp i södra Skåne, finns omnämnt i historieböckerna redan från när området tillhörde Danmark. Gården var då en lydgård under Knutstorps slott i norra Skåne, med tillhörande kunglig glans. Under det svenska indelningssystemet med 

början i slutet av 1600-talet bodde här kaptener, ryttmästare och ett stort antal soldater med hästar. I generationer har lantbruk och hästar varit en naturlig del av Brönnestad, en tradition som varsamt bevaras av dagens ägare - Bo och Karin Henriksson.

Grödor och hästfoder

Familjen Henriksson har drivit gården sedan 1973 och huvudsysslan är lantbruk. På de 140 hektaren produceras höstvete, sockerbetor, maltkorn och höstraps enligt den typiskt skånska växtföljden. På senare år växer här också ärtor för konserver. All produktion 

bedrivs enligt rekommendationer för hållbart lantbruk och inte en gnutta mer växtskyddsmedel eller näring än vad som absolut behövs, tillförs. En betydande del av verksamheten tillkom 1991, då Brönnestad Boställe som en av fyra producenter i hela Sverige, fick möjlighet att producera och sälja hösilaget HorseHage, på licens från England.

Miljösatsning på energiproduktion

Bo Henriksson har alltid varit intresserad av miljövänliga och hållbara lösningar och tilltalas av att i så hög utsträckning som möjligt vara självförsörjande. Detta i kombination med också en teknisk läggning, fick honom och Brönnestad att satsa på egen energiproduktion i form av vindkraft.

Som en del av en miljömedveten strategi investerade Brönnestad Boställe i egna vindkraftverk 2001. Två 660 kW vindkraftverk uppfördes på ägorna och efter 6 år investerade de i ytterligare ett vindkraftverk av storleken 850 kW. Tillsammans producerar de tre vindkraftverken cirka 5,5 miljoner kWh per år, vilket motsvarar 250 villors årsförbrukning av både uppvärmning och hushållsel. Att utnyttja vinden för energi är smart och bra på många sätt, förklarar Bo Henriksson.

- Ett vindkraftverk av storleken 660 kW minskar utsläppen med 1070 ton koldioxid per år, jämfört med exempelvis kolkraft. En vanlig missuppfattning är att den energi som går åt vid tillverkning, uppförande, service och nedmontage överstiger vindkraftverkets totala livsproduktion av vindenergi. Faktum är dock att vindmöllan producerar denna mängd energi på bara 2-3 månader, därefter kan energin ses som fullständigt ren. Jag är mycket tacksam för den möjlighet vi har till självförsörjning av el, samtidigt som jag är stolt över att bidra med tillförsel av grön el till många fler. Förnybar energi är viktigt. Både för mig som person, för Brönnestad Boställe och för hela jordens klimat.

Välj Bixia Nära

När du väljer närproducerad el från Bixia genom tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och närproducerad el i ditt område. Då går en del av det du betalar för elen tillbaka till dina lokala elproducenter.

Träffa våra närproducenter

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 04 mars 2021