Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Modernt lantbruk och grön el

På Brönnestad Boställe samsas historiska vingslag med modernt lantbruk och vindkraftsproduktion. Tillsammans med skånska sädesslag växer här specialfoder för hästar och de tre egna vindkraftverken försörjer gården med förnybar el. Miljötänk och hållbarhet löper som en röd tråd genom alla delar.

En spännande historia

Brönnestad Boställe i södra Skåne omnämndes i historieböckerna redan när området tillhörde Danmark. Gården var då en lydgård under Knutstorps slott i norra Skåne, med tillhörande kunglig glans.

Under det svenska indelningssystemet, med början i slutet av 1600-talet, bodde här kaptener, ryttmästare och ett stort antal soldater med hästar.

Bronnestad_vindkraft.jpgI generationer har lantbruk och hästar varit en naturlig del av Brönnestad – en tradition som varsamt bevaras av dagens ägare Bo och Karin Henriksson.

Grödor och hästfoder

Familjen Henriksson har drivit gården sedan 1973 och huvudsysslan är lantbruk. På de 140 hektaren produceras höstvete, sockerbetor, maltkorn och höstraps enligt den typiskt skånska växtföljden. På senare år växer här också ärtor för konserver.

All produktion bedrivs enligt rekommendationer för hållbart lantbruk och inte en gnutta mer växtskyddsmedel eller näring än vad som absolut behövs, tillförs. En betydande del av verksamheten tillkom 1991 då Brönnestad Boställe, som en av fyra producenter i hela Sverige, fick möjlighet att producera och sälja hösilaget HorseHage, på licens från England.

Miljösatsning på energiproduktion

Bo Henriksson har alltid varit intresserad av miljövänliga och hållbara lösningar och tilltalas av att i så hög utsträckning som möjligt vara självförsörjande. Detta, i kombination med ett teknisk intresse, fick honom och Brönnestad att satsa på egen energiproduktion i form av vindkraft.

Som en del av en miljömedveten strategi investerade Brönnestad Boställe i egna vindkraftverk 2001. Två 660 kW vindkraftverk uppfördes på ägorna och efter sex år investerade de i ytterligare ett vindkraftverk av storleken 850 kW. Tillsammans producerar de tre vindkraftverken cirka 5,5 miljoner kWh per år, vilket motsvarar 250 villors årsförbrukning av både uppvärmning och hushållsel. Att utnyttja vinden för energi är smart och bra på många sätt, förklarar Bo Henriksson.

– Ett vindkraftverk av storleken 660 kW minskar utsläppen med 1070 ton koldioxid per år, jämfört med exempelvis kolkraft. En vanlig missuppfattning är att den energi som går åt vid tillverkning, uppförande, service och nedmontage överstiger vindkraftverkets totala livsproduktion av vindenergi. Faktum är dock att vindmöllan producerar denna mängd energi på bara 2–3 månader, därefter kan energin ses som fullständigt ren, berättar Bo. 

Han fortsätter.

– Jag är mycket tacksam för den möjlighet vi har till självförsörjning av el, samtidigt som jag är stolt över att bidra med tillförsel av grön el till många fler. Förnybar energi är viktigt. Både för mig som person, Brönnestad Boställe och hela jordens klimat.

Relaterad information

Lokalproducerad el

Tillsammans med våra lokala elproducenter – vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården – ser vi till att elen du betalar för är både förnybar och lokalproducerad.

Bixia Nära

Med tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och lokalproducerad el i ditt valda område. En del av det du betalar går tillbaka till dina lokala elproducenter – så de kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Bixia Miljöfond

På Bixia strävar vi efter en mer hållbar framtid och arbetar aktivt för att öka andelen förnybar och lokalproducerad el. Bixia Miljöfond är en del av detta arbete och stöttar projekt som gör skillnad för människor och klimat.

Uppdaterad: 03 augusti 2023