Bixia logo
Meny

Elavtal – Vanliga frågor och svar

Här hittar du våra vanligaste frågor och svar om elavtal.

Glömt att teckna elavtal?

Om du inte gör ett aktivt val hamnar du automatiskt på vår avtalsgaranti, vilket är Bixia Rörligt elpris.

Bixia Rörligt elpris

Vilket elavtal ska jag teckna?

Alla behöver ett elavtal, men vilket som passar dig bäst påverkas av flera olika faktorer – som mängden el du använder, din boendesituation och om du kan styra när och hur elen används. Därför ska du teckna det elavtal som passar dig och dina behov.

Här kan du läsa mer om vilka elavtal vi erbjuder:

Våra elavtal

Vad har jag för uppsägningstid/avtalstid?

  • Bixia Rörligt elpris gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.
  • Bixia Timpris gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.
  • Bixia Framtid gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader.

Ett bundet avtal kan du inte avsluta innan avtalstiden gått ut. Du kan alltid se dina avtal genom att logga in till Mitt Bixia.
Kontakta gärna vår kundservice om du har funderingar kring ditt avtal.

Kundservice

 

När kan jag byta elavtal?

Om du önskar byta elavtal är det viktigt att du tar reda på om du har någon bindningstid eller uppsägningstid hos ditt nuvarande elbolag. Det framkommer av avtalsvillkoren men finns ofta på webbplatsen också.

Hur ändrar jag mitt elavtal?

Om du vill ändra ditt elavtal är du välkommen att kontakta vår Kundservice på 0771-60 30 30 så hjälper vi dig att välja det elavtal som passar dig och ditt hushåll bäst.

Kundservice

För att omteckna ett befintligt elavtal ber vi dig att logga in och göra det på Mitt Bixia i appen eller på webben.

App: Gå till menyvalet "Min profil", välj "Mina avtal" och klicka på knappen "Ändra elavtal (identifiering)".
Webb: Gå till "Mina avtal" och klicka på knappen "Ändra elavtal (identifiering)".

Logga in till Mitt Bixia

Hur säger jag upp mitt elavtal?

Om du vill säga upp ditt elavtal hos Bixia kontaktar du vår kundservice på 0771-60 30 30.

Kundservice

Säga upp elavtal

Kan jag ringa in åt en familjemedlem eller en vän?

För att vi ska kunna svara på frågor gällande din familjemedlem eller väns elavtal behöver personen som står på avtalet först skicka in en underskriven fullmakt. Finns det inte någon inskickad fullmakt kan vi endast svara på generella frågor om Bixia och våra produkter.

Ladda ner fullmakt för att kunna företräda anhörig

Om du har en anhörig som blivit sjuk och på grund av det inte kan underteckna en fullmakt ber vi dig att kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig. Vid samtalet får du gärna ha ett familjebevis tillgängligt, vilket går att beställa via Skatteverket.

Alla personbevis - Skatteverket

Vad är skillnaden på en elportfölj och en elpool?

En elpool är ett koncept för att samla flera mindre företags gemensamma elförbrukning för att säkra ett elpris efter marknadsutveckling och situation. En elportfölj är uppbyggd på samma sätt som en elpool. Den stora skillnaden är att kunden juridiskt äger prissäkringarna och tar fullt ansvar för portföljens värde.

Portföljförvaltning

Vad är en prissäkring?

Prissäkringsmarknaden är en marknad där exempelvis elproducenter, elhandelsbolag och elanvändare kan prissäkra sina framtida kostnader eller intäkter och på så sätt inte vara beroende av hur spotpriset varierar. Detta sker genom olika finansiella produkter med olika löptid. I en elpool äger elhandelsbolaget prissäkringarna och tar ansvar för att förvalta dem på bästa sätt utifrån marknadsutvecklingen och kundens förväntningar.

Anvisningsavtal

Varför är ett anvisat elavtal dyrare än era andra produkter?

Om du inte gör ett aktivt elval och tecknar ett eget avtal anvisar elnätsföretaget dig till en elleverantör. Du får då ett anvisningsavtal och debiteras ett så kallat anvisat pris. Detta kan även ske om du inte tecknar något nytt elavtal när ditt tidigare går ut. Ett anvisningspris är ofta betydligt dyrare, vilket innebär att du då betalar mer än du faktiskt behöver för din el. Priset kan dessutom förändras flera gånger under året, men det brukar vara trögrörligare än ett avtalat rörligt pris.

Anvisningspris - se tidigare priser

Vi vill självklart hjälpa dig att teckna ett bättre och mer förmånligt avtal. Vi erbjuder flera olika elavtal så att du hittar ett som passar just dig. Du kan också vända dig till vår kundservice som är experter på att guida dig till ett elavtal som passar dina förutsättningar och behov. 

Våra elavtal

Varför har jag fått Bixia Anvisningspris?

Anvisningsavtal får du som inte aktivt tecknat ett nytt elavtal vid flytt. Detta är lagstadgat och syftar till att du alltid ska ha el i den nya bostaden. Tecknar du inte ett avtal hos något elhandelsbolag är elnätsbolaget skyldig att anvisa dig till ett elhandelsbolag. Då får du ett så kallat anvisningspris.

Anvisningspris

Vi vill självklart hjälpa dig att teckna ett bättre och mer förmånligt avtal. Vi erbjuder flera olika elavtal så att du hittar ett som passar just dig. Du kan också vända dig till vårt kundcenter som är experter på att guida dig till ett elavtal som passar dina förutsättningar och behov. 

Våra elavtal

Fast pris

Vad händer när mitt fastprisavtal löper ut?

Vi skickar information till dig via post eller e-post ungefär två månader innan ditt fasta avtal löper ut. Med hjälp av den informationen kan du enkelt förnya ditt elavtal på Mitt Bixia.

Du hittar även slutdatum för ditt avtal på fakturaspecifikationen, i avtalsbekräftelsen och på Mitt Bixia.

Logga in till Mitt Bixia

Erbjuder ni fast pris?

Om du är intresserad av ett fast pris är du välkommen att kontakta oss, så kikar vi på vad som är möjligt för just dig. Du når oss på 0771-60 30 30.

Bixia Framtid

Varför har Bixia Framtid 12 månaders uppsägningstid?

Bixia Framtid är vårt förvaltade elavtal och ska ses långsiktigt. Prissäkringarna som görs fördelas ut över en längre period på upp till 36 månader, för att kunna dra nytta av de prissvängningar som sker över tid på elmarknaden. Eftersom säkringarna görs långt fram i tiden är uppsägningstiden på Bixia Framtid 12 månader. Detta skapar stabilitet och förutsägbarhet, samtidigt som det historiskt sett har visat sig lönsamt att vara kund under en längre tid – för att kunna se och ta del av produkten långsiktigt.

Bixia Framtid

Hur kommer det sig att utfallet för Bixia Framtid, vissa månader, är högre än marknadspriset för rörligt?

Bixia Framtid består av prissäkringar där våra elhandelsexperter köper in el i förväg. När prissäkringarna gjordes under 2022 spåddes priserna bli rekordhöga. När det senare visade sig att priserna sjönk hade den säkrade delen av Bixia Framtid ett högre pris än rörligt. Nu arbetar vi med prissäkringar på lägre nivåer, vilket kommer gynna produkten framöver.

Bixia Framtids tidigare elpriser

Hur fungerar prissäkringarna på Bixia Framtid?

Prissäkringarna som görs fördelas ut över en längre period på upp till 36 månader, för att kunna dra nytta av de prissvängningar som sker över tid på elmarknaden. På grund av svängningar på marknaden kan priserna dock komma att variera från månad till månad.