Bixia logo
Meny

Portföljförvaltning

Att själv ta beslut på en volatil och komplex elmarknad är inte alltid lätt. Våra portföljförvaltare har erfarenhet, kunskap och analytisk förmåga att hjälpa dig ta rätt beslut och köpa in el vid rätt tidpunkt.

Varför välja portföljförvaltning?

Det finns flera anledningar till att företag bör välja ett elavtal med portföljförvaltning. Framför allt handlar det om att begränsa risken mot höga elpriser och att öka förutsägbarheten av sina kostnader.

Hur fungerar portföljförvaltning?

Portföljförvaltning fungerar likt ett månadssparande i aktiefonder och sköts helt, eller delvis, av Bixias förvaltare. Våra elhandelsexperter bevakar ständigt elmarknaden och vid gynnsamma tillfällen görs strategiska och välgrundade delinköp av elterminer åt våra kunder – både i närtid och flera år framöver. En eltermin är ett kontrakt som bestämmer priset på el för en förutbestämd volym och tid, till exempel en månad, ett kvartal eller ett år.

Att fördela ut inköpen på det här sättet har följande fördelar:

  • Det skapar ett mer förutsägbart elpris över tid.
  • Långsiktighet gör att vi kan undvika pristopparna på marknaden.
  • Portföljen anpassas efter hur involverat ditt företag vill vara eller hur er företagsstrategi ser ut.

Vad är skillnaden på en elportfölj och en elpool?

En elpool är ett koncept för att samla flera mindre företags gemensamma elförbrukning för att säkra ett elpris efter marknadsutveckling och situation. En elportfölj är uppbyggd på samma sätt som en elpool. Den stora skillnaden är att kunden juridiskt äger prissäkringarna och tar fullt ansvar för portföljens värde.

Intresseanmälan

Rådgivande eller diskretionär förvaltning

Som kund kan du välja mellan rådgivande och diskretionär förvaltning. Med rådgivande förvaltning har du högre delaktighet och vi ger råd och rekommendationer, men som kund är du alltid delaktig i besluten. Med diskretionär förvaltning har Bixia mandat att förvalta din elportfölj – givetvis inom en framtagen handelspolicy.

Idag väljer allt fler kunder att lägga ansvaret hos Bixias portföljförvaltare med diskretionär förvaltning. Däremot avgörs förvaltningsformen av hur mycket tid, kunskap och intresse du har av att bevaka elmarknaden.

Portföljförvaltning för producenter

Det är inte bara elförbrukande kunder som vill ha hjälp av Bixia med sin elhandel. Även producenter som säljer sin el vill i allt högre utsträckning säkra sina intäkter. Bixia erbjuder idag portföljförvaltning för produktion inom sol, vind, vatten och kraftvärme.

Kontakta oss

Contact card image

Christian Andersson

Key Account Manager

Contact card image

Magnus Höglund

Key Account Manager

Kontakta sidansvarig