Bixia logo
Meny

Portföljförvaltning

Driver ditt företag en elintensiv verksamhet? Då är det en stor risk att ha ett rörligt elprisavtal utan att kunna förutse elbörsens svängningar. Med vår portföljförvaltning kan vi erbjuda ett stabilt elpris över tid där du i förväg vet din årliga elkostnad.

Hur funkar portföljförvaltning inom elhandel?

Bixias elprisanalytiker Johan Sigvardsson och Marcus Annell, portföljförvaltare, förklarar hur det fungerar.

Portföljförvaltning kan jämföras med ett månadssparande i aktiefonder. Våra elhandelsexperter köper in el vid många olika tillfällen och kapar på så sätt topparna och dalarna på elpriset. Men för att kunna köpa in el vid rätt tidpunkt krävs erfarenhet, kunskap och en hög analytisk förmåga.

Det är många faktorer som påverkar elprisets utveckling, på kortare sikt är vädret avgörande eftersom vi i Norden har mycket väderberoende kraftkällor. Där köper vi in väderprognoser från olika håll för att kunna göra en egen analys. Men vädret påverkar elpriset högst två till tre kvartal framåt i tiden, därefter utgår hela marknaden från ett normalt väderläge och då är det andra parametrar som styr priset.

Det som påverkar elprisets utveckling på längre sikt är bränslepriser, konjunktur, politiska beslut, geopolitik och energibalansen.

Intresseanmälan

Olika sätt att förvalta en portfölj

Upplägget på en portföljförvaltning kan skilja sig mycket från kund till kund. Vissa verksamheter vill ta en högre risk medan andra vill ta en lägre. En del har en riskpolicy framtagen, andra vill ha hjälp med att utforma en sådan.

– Vissa vill säkra hela sin förbrukning för kommande år, vilket är ganska vanligt för exempelvis kommuner som har en stabil elanvändning. Medan ett privat industriföretag är mycket känsligare och kan ha en mer varierad elanvändning och väljer istället att säkra upp 70 procent av sin kommande förbrukning. Vilken säkringsgrad man ska lägga sig på är en av flera saker vi diskuterar med våra kunder, förklarar Johan.
Dessutom kan man som kund välja mellan en rådgivande förvaltning eller en så kallad diskretionär förvaltning.

– En rådgivande förvaltning innebär att kunden har en högre delaktighet där vi ger råd och rekommendationer men behöver ett accept från kunden för att köpa eller sälja. I en diskretionär förvaltning kan vi som förvaltare handla helt själva utan kundens inblandning. Vilken form man som kund väljer har naturligtvis att göra med hur mycket tid, kunskap och intresse man har av att bevaka elmarknaden. Det blir allt vanligare att kunderna lämnar ansvaret helt i våra händer, säger Marcus Annell.

Portföljer för både elförbrukare och producenter

Det är inte bara elförbrukande kunder som vill ha hjälp från Bixia med elhandel, även producenterna som säljer el vill i allt högre utsträckning säkra sin intäkt. Bixia är det elhandelsbolag som köper in störst andel el direkt från lokala sol- vind- och vattenkraftsproducenter och har mycket när relationer med många av dem.

– När det gäller producenterna är det svårt att uppskatta hur mycket el de kommer kunna producera kommande år. Ta exempelvis en vindkraftsproducent, om det inte blåser så producerar de ingenting. Därför säkrar de sällan mer än mellan 50 och 75 procent eftersom de inte vet hur mycket det kommer att blåsa, förklarar Johan.

Vad kan då jag som företag tjäna på en portföljförvaltning?

– Framförallt handlar det om att minimera risker och att kunna förutse sin elkostnad, för ett större företag kan det handla om mångmiljonbelopp. Det kan vara skillnaden mellan att göra ett positivt eller negativt resultat. För att vara en portföljkund behöver man ha en elförbrukning på minst 20 GWh per år, säger Marcus.

– Det är inte många företag som har tiden, kunskapen och engagemanget att följa elmarknaden dagligen, men det är vårt jobb som vi gillar och brinner för. I snitt över en femårsperiod så brukar kunden spara omkring 10 procent på en portföljförvaltning jämfört med spotmarknaden, säger Johan.

Kontakta oss

Contact card image

Christian Andersson

Key Account Manager

Contact card image

Magnus Höglund

Key Account Manager

Contact card image

Fredrik Sternér

Key Account Manager

Kontakta sidansvarig