Bixia logo
Meny
söklogotyp

Sälja el - så gör du för att sälja överskottsel

Gassande solsken på solceller på ett villatak.

Gassande solsken på solceller på ett villatak.

Du som producerar förnybar el via solceller kan sälja överskottet av din elproduktion. Det kallas för mikroproduktion vilket gör dig till mikroproducent. Elen säljer du till valfritt elbolag som matar in den på elnätet för andra att använda.

Det här krävs för att få sälja el som privatperson

Solelen som blir över från din egen förbrukning kallas för överskottsel. För att få sälja överskottsel behöver du:

  • Producera mer el än vad du gör av med
  • Ha ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
  • Ha en huvudsäkring på högst 63 A
  • Ha en inmatningseffekt på högst 43,5 kW
  • Vara ansluten till ett elnät
  • Se till att ditt uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare

Så mäts mängden överskottsel

I samband med att du installerar solceller är företaget som äger nätet där du bor skyldig att kostnadsfritt byta ut din nuvarande elmätare till en dubbelriktad variant. En sådan mätare ser inte enbart hur mycket el du köper in, utan läser också av mängden överskottsel. På så sätt sker utmatningen av el automatiskt.

Vårt erbjudande som elbolag

Vi på Bixia är ett av de bolag som köper in mest närproducerad, förnybar el i Norden – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Vi är direktaktörer på den nordiska elbörsen Nord Pool vilket innebär att våra elhandelsexperter köper in all elkraft vi förvaltar, baserat på oberoende analyser och riskbedömningar. 

År 2020 tillkom 513 nya solelsproducenter till oss! Det innebär en ökning på hela 25 procent jämfört med 2019. Den producerade volymen ökade från 13 Gwh till 23 Gwh och vi ser överlag ett stort ökat intresse i frågor kring solelsproduktion och försäljning.

Vi är övertygade om att förnybar energi är rätt väg. Därför gör vi det enkelt och lönsamt för dig att sälja elen till oss.

Jag vill sälja min överskottsel till Bixia


Priset på överskottsel

Bixia betalar Nordpools spotpris på el. Spotpriset ändras timme för timme, utan avdrag.

Nordpool

Momsbefrielse vid försäljning av el

Du som säljer överskottsel är befriad från moms på försäljningen förutsatt att beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår. Underlaget får heller inte ha varit mer än 30 000 kronor under de två närmast föregående åren. Beskattningsunderlaget är det belopp momsen läggs på.

Skatt på egenproducerad el

Som mikroproducent av förnybar el, har du möjlighet att få skattereduktion på vinsten från din överskottsel. Skattereduktionen är 60 öre per kWh, motsvarande 18 000 kr per år. Kravet för beviljad reduktion är att din huvudsäkring inte överstiger 100A och att uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare. Mer information om skattereduktion hittar du hos Skatteverket.

Skatteverket

Källor:

Bixia

Skatteverket

Solcellskollen

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 03 december 2021