Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Hur fungerar batterilagring hemma?

Intervju med Henrik Georgson, affärsutvecklare på Bixia, om batterilagring hemma.

Henrik Georgson, affärsutvecklare på Bixia.

Hur fungerar batterilagring hemma och är det något för mig? Bixias affärsutvecklare Henrik Georgson svarar på frågor om hemmabatteri och batterilagring, och berättar mer om fördelarna med att lagra egen el hemma.

Batterilagring är en teknik som gör det möjligt att lagra elektrisk energi. Den lagrade energin kan komma från flera källor, däribland solceller. Fortfarande används batterilagring i störst utsträckning av företag, men intresset för att lagra egen el växer bland privatpersoner.

Först av allt – är det någon skillnad på ett solcellsbatteri och ett hemmabatteri? Man stöter ofta på båda begreppen.

– Ett fristående hemmabatteri har en inbyggd växelriktare medan ett solcellsbatteri är kopplat till en solcellsväxelriktare. Ett hemmabatteri är en bredare term som kan inkludera olika källor för att lagra el, medan ett solcellsbatteri är mer specifikt och lagrar el från framför allt solceller.

Hur fungerar batterilagring hemma?

– Om du har ett fristående batteri som inte är kopplat till solceller laddas batteriet med el från elnätet. Om det däremot är kopplat till dina solceller laddar du batteriet med den solel som du själv producerar. Genom att använda mer egenproducerad och förnybar energi kan du minska ditt koldioxidavtryck och på så sätt bidra till en mer hållbar framtid. Du väljer själv när och hur du förbrukar elen. Antingen kan du använda el från batteriet när elpriset är högt för att få en lägre elräkning, eller så säljer du elen på stödtjänstmarknaden.

Måste jag ha  solceller för att tjäna på ett hemmabatteri?

– Nej, det måste du inte. Det finns många olika sätt att se det på, och det är en osäker marknad, men om du inte har solceller bygger det på att du kan agera på stödtjänstmarknaden.

Är det mer ekonomiskt fördelaktigt att sälja elen på stödtjänstmarknaden än att lagra den för egen användning?

– Att bara kapa topparna när elpriset är högt har historiskt sett inte gett tillräckligt mycket för att det ska vara lönsamt att investera i ett batteri – det finns exempel där hela 95 procent av intäkterna har kommit från stödtjänstmarknaden. I dag är det enbart Svenska kraftnät som tillhandahåller en marknad för batterier, men på sikt kommer det med all sannolikhet att finnas fler marknader att agera på. Behovet av stödtjänster kommer att öka eftersom elanvändningen i stort ökar. Man tror dessutom att man kommer att se ett mer lokalt behov, ner på kvartersnivå. Elnätet i ett villakvarter kanske inte är tillräckligt kraftfullt och då kan man framöver eventuellt agera på små stödtjänstmarknader. Det här är en bransch i snabb förändring och det är antagligen för tidigt att spekulera i detta, men jag tror att batterilagring kommer att vara väldigt viktigt framåt. På vilket sätt du kommer att tjäna mest på batterilagring hemma beror dock på vilka specifika förutsättningar som finns för just dig.

Hur mycket kostar ett hemmabatteri?

– Det är svårt att svara på eftersom marknaden är väldigt dynamisk just nu, vilket gör att priserna förändras ofta. Men du kan få skattereduktion på 50 procent av kostnaden för arbete och material från Skatteverket för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Dock gäller det bara om du avser att använda batteriet till eget hushåll. Du kan alltså inte sälja elen på en stödtjänstmarknad och samtidigt få avdrag från staten.

Hur vet jag om det lönar sig för just mig att investera i ett hemmabatteri, vilka kriterier bör jag uppfylla?

– Oj, det är en 10 000-kronorsfråga, och tyvärr omöjlig att besvara i dagsläget eftersom man inte kan garantera vad du får för ersättning. Som konsument köper du ett batteri, och får det installerat och uppkopplat på stödtjänstmarknaden – och sedan kan du i princip bara hålla tummarna. Jag brukar säga att om du är riskbenägen så är det värt det eftersom det kan bli en jättebra affär. Du behöver inga förkunskaper eller något stort engagemang eftersom man överlåter styrningen av batteriet till extern part. Ett elbolag budar på stödtjänstmarknaden åt dig, men bara genom att stå stand by får du ersättning. Elhandelsbolaget har koll på hur stort batteri du har och hur mycket effekt som finns tillgängligt, och när det blir aktuellt att sälja el från ditt batteri sköts det också automatiskt.

Kan du ge tre anledningar till att ska jag skaffa ett hemmabatteri?

– Absolut, du ska ha ett hemmabatteri för att:

  1. Kapa spotpristopparna. Elpriset kommer fortsätta att variera och på sikt kan det ändå vara värt att kunna lagra överskottsenergi och använda när priset är högt.
  2. Stötta elnätet. Du blir kompenserad bara genom att finnas på stödtjänstmarknaden – en marknad som garanterat kommer att växa.
  3. Ett batterilagringssystem kan fungera som en backup under strömavbrott.

Men alla hemmabatterier fungerar inte vid ett strömavbrott?

– Nej, inte per automatik, i alla fall inte som det ser ut i dag. Om det ska fungera krävs extra installationer. Dessutom måste nätägaren säga sitt så att det går i linje med deras föreskrifter. Batteriet i sig blir inte dyrare men det kommer att bli fler omkostnader.

 Har du ett hemmabatteri?

– Nej, men jag skulle gärna vilja ha ett! När jag installerade solceller för ett par år sedan installerade vi dock inte solcellsväxelriktare med stöd för batterier och det måste man ha för att kunna ha ett batteri, och det är dyrt att byta nu i efterhand. Däremot kan jag ju köpa ett fristående hemmabatteri, vilket jag nog kommer att göra så småningom.

 

Bixia samarbetar med batterileverantören Checkwatt.

Källor:
Bixia
Skatteverket

Spara pengar med ett av marknadens billigaste timprisavtal

Bixia Timpris är ett av marknadens billigaste elavtal – utan påslag och bindningstid. Men alltid med 100 % förnybar el.

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 05 juli 2024