Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Elmarknaden – Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om elmarknaden.

Varför finns det olika elområden?

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden, eller elprisområden som de också kallas.

Bakgrunden till beslutet är att elförbrukningen i södra Sverige är betydligt högre än produktionen, medan situationen är motsatt i norr. Vi transporterar därför mycket el från norr till söder vilket sker via det så kallade stamnätet. Beroende på hur stor efterfrågan det är på el i söder, saknas det ibland tillräcklig kapacitet i stamnätet för att transportera tillräckligt med el.

Syftet med elområdena är att göra det mer lönsamt att producera el där det bor många människor för att minska behovet av att transportera el. Dessutom ska elområdena främja investeringar i stamnätet för att öka kapaciteten.

Vad är elcertifikat, elområden och ursprungsgarantier?

Elskolan

Vad är kvartsmätning?

Kvartsmätning innebär att nätägaren läser av din elmätare varje kvart, i stället för varje timme, och rapporterar värdet till ditt elhandelsbolag. Om du är osäker på om du blir timavläst eller månadsavläst kan du dubbelkolla det med din nätägare eller ditt elhandelsbolag.

När och varför införs kvartsmätning?

Regeringen har beslutat att alla timavlästa elmätare, från och med 1 november 2023, ska läsas av per kvart i stället för timme. Syftet med kvartsmätning är att kunna möta den ökade mängden förnybar el från sol- och vindkraft, samtidigt som det är ett viktigt steg mot en gemensam elmarknad i EU.

Hur påverkas jag av kvartsmätning?

Om din elmätare blir avläst per timme idag kommer du, från och med 1 november, att bli avläst per kvart i stället. Det innebär att du kommer kunna ta del av din förbrukning per kvart via din nätägare och ditt elhandelsbolag.

Har du ett timprisavtal? Då kommer du att fortsätta betala per timme, så länge elbörsen Nord Pool handlar per timme. I framtiden är tanken att elen ska handlas per kvart.

Vad är skillnaden på en elportfölj och en elpool?

En elpool är ett koncept för att samla flera mindre företags gemensamma elförbrukning för att säkra ett elpris efter marknadsutveckling och situation. En elportfölj är uppbyggd på samma sätt som en elpool. Den stora skillnaden är att kunden juridiskt äger prissäkringarna och tar fullt ansvar för portföljens värde.

Portföljförvaltning

Vad är en prissäkring?

Prissäkringsmarknaden är en marknad där exempelvis elproducenter, elhandelsbolag och elanvändare kan prissäkra sina framtida kostnader eller intäkter och på så sätt inte vara beroende av hur spotpriset varierar. Detta sker genom olika finansiella produkter med olika löptid. I en elpool äger elhandelsbolaget prissäkringarna och tar ansvar för att förvalta dem på bästa sätt utifrån marknadsutvecklingen och kundens förväntningar.