Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Vad är skillnaden på elnätsbolag och elhandelsbolag?

En man sitter och läser på sin dator med en kopp kaffe bredvid sig och funderar.

En man sitter och läser på sin dator med en kopp kaffe bredvid sig och funderar. Vad är skillnaden på elnätsbolag och elhandelsbolag?

Tänker du, precis som många andra, att du har ett elavtal och en elleverantör? Det är lätt att tro, men stämmer inte riktigt. För att lampan ska lysa hemma hos dig krävs det två elavtal; ett elhandelsavtal för elen du använder och ett elnätsavtal för ledningarna som elen transporteras i. Du är fri att välja vilket elhandelsbolag du vill köpa el i från. Elnätsavtalet däremot måste du teckna med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor.

Elnätsbolaget äger elnätet där du bor

För att kunna transportera el behövs ledningar, kraftstationer och kablar. Detta är vad vi kallar för elnät. I Sverige är elnätet uppdelat i olika områden, så kallade nätområden. Varje nätområde ägs av en elnätsleverantör som ansvarar för att elen kommer hem till dig. Det finns omkring 170 elnätsföretag i Sverige och vilket av dessa du betalar elnätsavgift till beror på vilket elnätsbolag som äger nätområdet där du bor. Du kan alltså inte byta elnät eller elnätsägare.

Sveriges elnät ingår i ett naturligt monopol och elnätsbolagen sätter sina egna priser. När du tecknar elnätsavtal har du ingen möjlighet att varken välja bolag eller påverka priset. Däremot övervakas prissättningen av Energimarknadsinspektionen i deras roll som tillsynsmyndighet.

Vad är elnätsavgift?

Elnätskostnaden du betalar till ditt nätbolag kallas för elnätsavgift eller elnätsabonnemang. Den består av:

  • En fast årsavgift (kr/år) – kostnaden du betalar för att ha el i din bostad.
  • En rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) – kostnaden du betalar för att elen ska komma hem till dig. Baseras på elen du använt.
  • Energiskatt (öre/kWh) – skatter och avgifter som går till staten och måste betalas enligt lag.

Elhandelsbolag väljer du själv

Utöver elnätsavgiften, betalar du även för elen du använder. Detta regleras via ditt elhandelsavtal som du tecknat med ett elhandelsbolag. Elhandelsbolag köper el från elproducenter och säljer vidare till dig som kund. Sedan 1996 väljer du själv från vilket elhandelsbolag du vill köpa el, vilken typ av elabonnemang du föredrar om du vill ha fast eller rörligt elpris.

Läs mer om skillnaden mellan fast och rörligt elpris här

Väljer du Bixia som elhandelsleverantör gör du ett aktivt val att stötta lokala elproducenter och utbyggnaden av mer förnybar elproduktion. På så sätt gör du en insats både för klimatet och människorna i din närhet.

Jag vill teckna elavtal


En eller två fakturor?

Mest vanligt är att du får två separata fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsbolaget. Har du elnätsavtal och elhandelsavtal hos företag som ingår i samma koncern kan de ha valt att samla båda kostnaderna på samma faktura.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Vad är skillnaden på elnätsbolag och elhandelsbolag?

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 13 oktober 2021