Historiska spotpriser el

Spotpriset på el är det rörliga pris som sätts varje dag på den nordiska elbörsen Nord Pool. I tabellen nedan visas elpriser på den nordiska elbörsen Nord Pool (spotpriser) år 2007 - 2016.

Elpriserna i tabellen visar elbörspris/inköpspris för el i SEK/MWh. Spotpriserna nedan är således exklusive elcertifikatsavgift och vårt påslag för leverans i Sverige (from november 2011 avser priserna SE3).

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Januari  249  435  441  671  622  338  361  294  285  288
Februari  276  372  417  932  568  448  336  267  281  183
Mars  220  300  395  574  562  258  371  235  239  201
April  205  408  376  428  480  279  370  246  236  203
Maj  203  357  350  383  488  270  316  317  208  220
Juni  250  540  386  402  442  241  296  294  134  315  
Juli  205  558  367  435  363  115  296  275  85  274  
Augusti  250  614  377  407  386  224  351  317  159  289  
September  300  702  363  473  293  250  397  335  197  279  
Oktober  347  595  362  476  278  299  369  287  221  351  
November  426  535  379  524  397  290  331  283  240  404  
December  431  482  501  833  300  379  295  301  182  
Året  280  492  393  545  432  283  341  288  205  273

Om spotpriser

Det rörliga elpriset bygger på elspotpriset som sätts på Nord Pool timme för timme. Eftersom elpriset styrs av tillgång och efterfrågan blir spotpriset normalt högre på dagen då många industrier är igång för fullt, och lägre på kvällen och natten då efterfrågan är lägre.

Spotpriset styrs också av vädret vilket innebär att vi generellt får lägre spotpriser vid milt och blött väder medan kallt och torrt väder leder till högre spotpriser. Eftersom vinden påverkar hur mycket el som produceras styrs spotpriserna även av hur mycket vindkraft som kan produceras per timme.

Ditt elpris

Spotpriset är vårt inköpspris och därefter tillkommer skatter, vårt påslag samt eventuell månadskostnad för dig som kund. Du har även en separat kostnad för ditt elnät där du bor.