Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Vad är spotpris?

Något som det ofta pratas om är spotpris. Men vad betyder det egentligen? Enkelt förklarat så är spotpris det pris vi som elhandelsbolag köper in elen för. Spotpriset styr det slutliga elpriset och genom att teckna elavtal med timpris kan du dra nytta av när priset är lågt. Spotpriset innefattar flera olika delar och här reder vi ut dem steg för steg.

Spotpriset sätts timme för timme på den nordiska elbörsen Nord Pool, baserat på tillgång och efterfrågan. Spotpriset ligger sen till grund för vilket pris som elhandelsbolaget i sin tur säljer vidare elen för.

Kostnaden för elen du använder baseras dock inte bara på spotpriset. Det baseras även på andra faktorer, som till exempel energiskatt, moms och elnätsavgifter.

Vem bestämmer spotpriset?

Tillsammans med våra grannländer Norge, Finland, Danmark och Baltikum har Sverige en gemensam elmarknad där priserna sätts på elbörsen Nord Pool. Majoriteten av all elhandel i Sverige sker genom Nord Pool. Det pris som Nord Pool sätter är spotpris.

Hur sätts spotpriset?

Om efterfrågan är låg och majoriteten av den tillgängliga elen kommer från vind- och vattenkraft blir priset lägre. Är efterfrågan i stället hög och majoriteten av elen kommer från kärnkraft, eller andra energislag med högre produktionskostnad, blir elpriset högre.

Spotpriset är normalt sett högre på dagen, då industrier producerar, och lägre på natten när elförbrukningen är lägre. Generellt sett är det lägre spotpriser vid mildare och blötare väder, medan kallare och torrare väder genererar ett högre spotpris.

Spotpriset sätts vid lunchtid för ett dygn i förväg för varje timme det nästkommande dygnet.

Vad påverkar spotpriset?

Spotpriset påverkas av en rad olika faktorer. Bland annat påverkas priset av utbud och efterfrågan, hur fyllda våra vattenmagasin är, hur mycket det blåser och vad det är för temperatur ute.

Här är ytterligare några exempel på andra faktorer som påverkar spotpriset:

  • tillgänglig effekt i våra kärnkraftverk
  • råvarupriser
  • politiska beslut

Hur påverkar spotpriset mig?

Spotpriset påverkar mest dig som har ett rörligt elpris. Då baseras ditt pris på spotpriset och din elförbrukning och det priset du betalar är ett snitt på alla månades spotpriser. Ju högre kostnad elhandelsbolaget behöver betala hos Nord Pool, desto mer behöver du som konsument betala hos ditt elhandelsbolag. Om du däremot har ett fast elavtal, betalar du samma pris per kWh varje månad. Utöver detta tillkommer kostnader för skatt, moms, elleverantörens och elnätsägarens avgifter.

Spotpriset beror också på vilket elområde du bor i eftersom priserna skiljer sig per område. I södra Sverige är elförbrukningen högre än i norr, medan elproduktionen i norra Sverige är högre än i elområde fyra. Det gör att stora mängder el behöver transporteras från norr till söder, vilket i sin tur leder till att det oftast är högre elpriser i södra Sverige än i norra.

Vad är elcertifikat, elområden och ursprungsgarantier?

Din elavgift består av tre delar. Priset för själva elen betalar du till ditt elhandelsbolag, avgift för överföringen via elnätet och skatter och avgifter till stat och myndigheter, dessa betalar du till ditt elnätsföretag. Spotpriset påverkar kostnaden du betalar till ditt elhandelsbolag.

Vad ingår i elpriset?

Kan jag spara pengar på spotpriset?

Om du har timpris kan du dra nytta av låga spotpriser. Nord Pool sätter spotpriset för nästkommande dag ungefär ett dygn i förväg.

Du har alltså möjlighet att själv påverka din kostnad genom att se när på dygnet spotpriset är lägre. Vanligtvis är spotpriset lägre på natten än på dagen, då annan elförbrukning är lägre, och du kan exempelvis planera när du ska starta disk- eller tvättmaskinen. För att spara pengar kan du då sätta igång diskmaskinen på natten, istället för dagen.

Timpris på el

Källor:
Nord Pool
Svenska kraftnät
Bixia
Tekniska verken

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 15 januari 2024