Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Vad ingår i elpriset?

Det är inte alltid lätt att tyda elfakturan och vad alla olika kostnader är för något. Vi vill vara transparenta och tydligt visa dig vad du betalar för. Därför har vi sammanställt hur elpriset är uppbyggt och vad de olika begreppen betyder.


Vad ingår i elkostnaden_text.jpg

Detta ingår i elpriset

Elpriset består av flera delar som tillsammans blir det pris som du betalar för din el. Nedanstående är ett exempel för Bixia Rörligt pris i oktober 2023 i elområde 3 (SE3). Tabellen visar öre/kWh.

Elprisets beståndsdelar Exkl. moms Inkl. moms
Nord Pools spotpris* 33,06 41,33
Rörliga kostnader* 11,77 14,71
Påslag 4,00 5,00
Bixias elpris 48,83 61,04
Fast månadsavgift inkl. moms 31,20 kr 39 kr


*Ingår i inköpspriset.

Ordlista

Inköpspris

Inköpspriset består av två delar: Nord Pools spotpris och rörliga kostnader.

Nord Pools spotpris

Spotpris är det pris som elhandelsbolagen köper in elen för. Det sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av bland annat tillgång och efterfrågan. Både Rörligt pris och Timpris baseras på spotpriset men ger två olika snittpris:

Pris per kWh vid rörligt pris

Ett rörligt pris baseras på Nord Pools spotpris och viktas sedan mot den totala elanvändningen i ditt elområde under den givna månaden. Spotpriset sätts timme för timme, men med rörligt pris påverkas du inte av spotpriset för den timme du använder el, utan betalar ett snittpris per kWh under en månad. Rörligt pris varierar från månad till månad.

Pris per kWh vid timpris

Ett timpris baseras på Nord Pools spotpris och viktas sedan mot din personliga elförbrukning under den givna månaden. Spotpriset sätts timme för timme och kan variera mycket över dygnet. Ditt pris påverkas av det spotpris som gäller för timmen du använder elen.

Rörliga kostnader

De rörliga kostnaderna är direkt kopplade till elhandeln och består av myndighetsavgifter och kostnader som tillkommer i samband med inköp av el. Dessa rörliga kostnader varierar från månad till månad.

I rörliga kostnader ingår:

  • Ursprungsgarantier för 100 % förnybar el
  • Avgifter för balansansvar och handel
  • Avgifter till Svenska kraftnät
  • Avgifter till Nord Pool
  • Elcertifikat

Påslag

Påslaget lägger vi som elhandelsbolag på för att täcka indirekta kostnader, som till exempel administrations- och systemkostnader. Påslaget består av ett antal ören per kWh.

Fast månadsavgift

Den fasta månadsavgiften täcker våra indirekta kostnader, som till exempel administrations- och systemkostnader.

Uppdaterad: 01 december 2023