Meny

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Även konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el, vilket i sin tur påverkar elpriset.

Elpriser och prognoser är något som hänger ihop. Att ta fram korrekta prognoser för kommande elpriser är lite av en vetenskap då det handlar om att ta hänsyn till många faktorer. På Bixia vill vi alltid ge dig de bästa prognoserna och även träffsäkra rekommendationer över hur du bör tänka när det kommer till din el. 

Nedan kan du läsa vår prognos om elpriset just nu, prognoser för framtiden och våra rekommendationer. Hör gärna av dig till oss om du har vidare funderingar eller frågor rörande elpriser.

Elpriset i dag 16 oktober och prognos för kommande vecka

Högtrycket över södra Skandinavien medför torrt väder men viss nederbörd i de nordvästra delarna. Framåt helgen större lågtrycksinflytande med mer nederbörd överlag, det mesta i västra Norge. Mild start av perioden med 4-5 grader över normalt, men fallande mot 1-2 grader över referensvärdet framåt helgen. Mest nederbörd i nordvästra samt västra Norge, till synes något mer än normalt för perioden. Måttlig vind med 2 - 5 GW, nästa vecka stigande mot 5 - 10 GW, eventuellt än mer. Viss osäkerhet för nederbördsmängden, 30 procents alternativ för blötare än prognostiserat i slutet. Dygn 11-15 stora variationer i prognosvärdena och osäkert.

Hydrologisk balans: Utfall v.40 är -15 TWh och prognos v. 43 är -13,3 TWh. Oskarshamn 1 är stängd permanent och kärnkraften ligger för närvarande på 94%.

Rekommendation utifrån elpriset just nu

På kort sikt rekommenderar vi att avvakta och behålla sitt rörliga pris ytterligare en tid alt. välja vårt kombinerade avtal Mix 50/50 och på så sätt säkra en del av sin förbrukning. Detta pga dålig tillgång på vatten inför vinterperiodens vattenkraftsproduktion.

Våra 3-5 års avtal ligger ca 6-8 öre lägre än vårt ettårsavtal vilket ger ett bra tillfälle till den som önskar långsiktig trygghet.

Välj Bixia Nära och stöd en lokal elproducent i dina trakter! Vi köper förnybar el från över 1600 småskaliga producenter och att köpa närproducerad el hjälper till att stödja deras verksamhet samtidigt som det hjälper miljön. Genom Bixia Nära så bidrar du med att 10 kr/mån går tillbaka som en återbäring till närproducenterna.

Genom Bixia Miljöfond fortsätter vi på Bixia att göra stor skillnad för utvecklingen av en förnybar elmarknad. 100 000 kronor går till Erikshjälpen World Wide och 900 000 kronor går till Solcellsinvesteringar i Sverige.

Om du behöver råd och hjälp kring vilket avtal du ska välja, ring din lokala kundservice så hjälper vi dig.

Alla våra produkter och priser

Historiska elpriser

Du kan alltid ringa oss för personlig rådgivning på 0771-16 17 18.

Vilket elavtal vi rekommenderar dig i vår personliga rådgivning påverkas av aktuellt prisläge på elbörsen, vår analys av elmarknadens utveckling, din ekonomi och din elanvändning.

Läs mer om vad som påverkar elpriset.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.