Meny

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Även konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el, vilket i sin tur påverkar elpriset.

Elpriser och prognoser är något som hänger ihop. Att ta fram korrekta prognoser för kommande elpriser är lite av en vetenskap då det handlar om att ta hänsyn till många faktorer. På Bixia vill vi alltid ge dig de bästa prognoserna och även träffsäkra rekommendationer över hur du bör tänka när det kommer till din el. 

Nedan kan du läsa vår prognos om elpriset just nu, prognoser för framtiden och våra rekommendationer. Hör gärna av dig till oss om du har vidare funderingar eller frågor rörande elpriser.

Elpriset från den 18:e juni och prognos för kommande vecka

Mestadels lågtryckstrafik över Skandinavien, en kortvarig stabil period i samband med kommande helg. Temperaturer i snitt 2 grader över än referensvärdet, något svalare i helgen. Nederbördsmängder för perioden ligger fortsatt väl över normalen vilket stärker den hydrologiska balansen. Lätt vind, kring 3 GW. Inget annat tydligt alternativ. Dygn 11 - 15 ostadigt och kyligare i norr men stabilare i söder.

Nivån i vattenmagasinen hamnar på -5,5 TWh för vecka 23 och prognosen för vecka 26 är -3 TWh. Kärnkraften ligger för närvarande på 97%.

Rekommendation utifrån elpriset just nu

Efter att elmarknaden har gått ned senaste veckan rekommenderar vi att binda på även kort sikt, dvs fastpris 4 mån och uppåt. (Lägre priser beror främst på att kärnkraften går på 100% samt god tillrinning till vattenkraftsproducenter).

För den som önskar en långsiktig trygghet och koll på sina kostnader rekommenderas våra längre fasta avtal. Bäst till i pris ligger 3 & 5 år. Bixias analyser pekar på högre och mer varierande elpriser framgent utifrån att delar av Sveriges kärnkraftverk stängs ner i slutet av 2019 (Ringhals 2) samt att Sverige får en större andel förnybar produktion i form av vindkraft.

Välj Bixia Nära och stöd en lokal elproducent i dina trakter! Vi köper förnybar el från  småskaliga producenter och att köpa närproducerad el hjälper till att stödja deras verksamhet samtidigt som det hjälper miljön. Genom Bixia Nära så bidrar du med att 10 kr/mån går tillbaka som en återbäring till närproducenterna.

Genom Bixia Miljöfond fortsätter vi på Bixia att göra stor skillnad för utvecklingen av en förnybar elmarknad både nationellt och internationellt. Vi har bidragit till installation av solpaneler och belysning i delar av världen där el inte är en självklarhet. 

Om du behöver råd och hjälp kring vilket avtal du ska välja, ring din lokala kundservice så hjälper vi dig.

Alla våra produkter och priser

Historiska elpriser

Du kan alltid ringa oss för personlig rådgivning på 0771- 60 30 30.

Vilket elavtal vi rekommenderar dig i vår personliga rådgivning påverkas av aktuellt prisläge på elbörsen, vår analys av elmarknadens utveckling, din ekonomi och din elanvändning.

Läs mer om vad som påverkar elpriset.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.