Prognoser & rekommendationer för ditt elavtal | Bixia
Bixia logo

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Även konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el, vilket i sin tur påverkar elpriset. Just nu visar prognosen att vi har låga elpriser i Sverige.

Elpriser och prognoser är något som hänger ihop. Att ta fram korrekta prognoser för kommande elpriser är lite av en vetenskap då det handlar om att ta hänsyn till många faktorer. På Bixia vill vi alltid ge dig de bästa prognoserna och även träffsäkra rekommendationer över hur du bör tänka när det kommer till din el. 

Nedan kan du läsa vår prognos om elpriset just nu, prognoser för framtiden och våra rekommendationer. Hör gärna av dig till oss om du har vidare funderingar eller frågor rörande elpriser.

Elpriset i dag 14 augusti och prognos för kommande vecka

Inledningsvis dominerar ett högtryck med torrare och mildare väder. Från torsdag tar lågtryck från väster över och vädret blir blötare igen. Nästa vecka mest troligt ostadigt väder, men lågtrycken har en nordlig bana. De södra delarna influeras av högtryck. Temperaturer 0-2 grader över referensnivån. Mest regn på torsdag. Blötast i västra Norge. Vinden låg till måttlig 1 - 4 GW, torsdag uppemot 8 GW. Dygn 11-15 osäkert, men mest troligt lågtryck i norr och högtryck i söder.

Hydrologisk balans: Utfall för v.31 är -29,6 TWh och prognos för v. 34 är -25 TWh. Oskarshamn 1 är stängd permanent, Oskarshamn 3 har lägre effekt inför revision och Forsmark 2 har lägre effekt inför revision. Kärnkraften ligger för närvarande på 84 %.

Rekommendation utifrån elpriset just nu

Våra 3-5 års avtal ligger ca 10 öre lägre än vårt ettårsavtal vilket ger ett bra tillfälle till den som önskar långsiktig trygghet. Vårt längre avtal ligger fortsatt lägre än de kortare fasta.

Fortsatt torka och dålig tillgång på vatten fortsätter hålla uppe priset på kort sikt (6-12 månaders avtal). Vi rekommenderar därför att avvakta och behålla sitt rörliga pris ytterligare en tid alternativt välja vårt kombinerade avtal Mix 50/50 och på så sätt säkra en del av sin förbrukning.

Välj Bixia Nära och stöd en lokal elproducent i dina trakter! Vi köper förnybar el från över 1600 småskaliga producenter och att köpa närproducerad el hjälper till att stödja deras verksamhet samtidigt som det hjälper miljön. Genom Bixia Nära så bidrar du med att 10 kr/mån går tillbaka som en återbäring till närproducenterna.

Genom Bixia Miljöfond fortsätter vi på Bixia att göra stor skillnad för utvecklingen av en förnybar elmarknad. 100 000 kronor går till Erikshjälpen World Wide och 900 000 kronor går till Solcellsinvesteringar i Sverige.

Om du behöver råd och hjälp kring vilket avtal du ska välja, ring din lokala kundservice så hjälper vi dig.

Alla våra produkter och priser

Historiska elpriser

Du kan alltid ringa oss för personlig rådgivning på 0771-16 17 18.

Vilket elavtal vi rekommenderar dig i vår personliga rådgivning påverkas av aktuellt prisläge på elbörsen, vår analys av elmarknadens utveckling, din ekonomi och din elanvändning.

Läs mer om vad som påverkar elpriset.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.