Bixia logo
Meny

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Även konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el, vilket i sin tur påverkar elpriset.

Elpriset från den 18 februari och prognos för kommande vecka

Just nu är det skiftande och kortvariga väderlägen. Det djupa lågtrycket beger sig idag österut och ersätts av ett tillfälligt högtryck med lugnare förutsättningar. Det är dock kortvarigt innan ett nytt starkt lågtryck drar in över Skandinavien med milt, blött och blåsigt väder. Nytt kortvarigt högtryck etablerar sig framåt måndag. Temperaturer varierar mellan 3 - 7 grader över referensvärdet med lägst under onsdag-torsdag, nästa vecka ner mot referensvärdet. Stora nederbördsmängder i linje med lågtrycksförändringarna och omkring 200% mot normalen. Blåsigt idag med 13 GW, fallande mot 5 GW onsdag-torsdag för att mot fredag stiga till 14 - 15 GW på nytt. Dygn 11 - 15 ser ut att ge stabilare väder och temperaturer som närmar sig medelvärdet för säsongen.

Hydrologisk balans: Utfall v.6 är 12,5 TWh och prognos v.9 är 23,9 TWh.

Kärnkraften ligger för närvarande på 77%. Forsmark 2 har begränsad effekt till 19/2, Ringhals 1 har ingen effekt till 19/2 och Ringhals 3 har ingen effekt till 22/2. 

Rekommendation utifrån elpriset just nu- bind ditt avtal på 3 eller 5 år

Vår huvudrekommendation just nu är alla fastprislängder då elmarknaden har gått ned den senaste perioden. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför är det ett bra läge att binda sig på längre avtal som 3 och 5 år.

–  Det milda, blöta och blåsiga vädret sedan början på året håller i sig vilket gör att vi har ovanligt lågt elpris för årstiden. De höga temperaturerna gör samtidigt att elanvändningen dämpas. När det blåser så mycket som det gjort den senaste tiden så står vindkraften för en stor del av produktionen. Då står övrig produktion tillbaka. Samtidigt är de nordiska vattenmagasinen välfyllda, vilket bidrar till den lägre prisnivån. Även om vindarna avtar ser vi en pressad prisbild en längre tid framöver detta med anledning att snö- och vattenmagasinen är välfyllda, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Kontakta sidansvarig