Bixia logo
Meny
söklogotyp

Hur bestäms elpriset? - så funkar det

Den ena månaden kan elpriset vara rekordlågt - för att under nästa månad stiga till rekordnivåer. Hur stor din elräkning blir varje månad styrs av en mängd olika faktorer. Här går vi igenom vad detta beror på - och varför elpriserna under 2021 varit så höga.

Elhandelskostnad - tillgång och efterfrågan

Liksom de flesta av världens ekonomiska marknader styrs även elbranschen huvudsakligen av tillgång och efterfrågan. Att förstå sig på alla mekanismer bakom pris på el kan vara komplicerat, men på ett grundläggande plan är det ganska enkelt.

Riktigt busväder - då sjunker elpriserna

Tillgången beror på hur mycket el som produceras i våra kraftverk. Mycket regn eller smält snö fyller upp vattenmagasinen vid vattenkraftverken. Starka vindar gör att vindkraftverken producerar el på högtryck. Om det under ett sådan period dessutom är varmt är hushållen inte beroende av så mycket el. Och då tillgången är större än efterfrågan sjunker elpriset.

Höga temperaturer kan visserligen leda till att det används mycket el till kylanläggningar - en faktor som också kan påverka elpriset åt andra hållet.

Varm sommar och riktig vinter - elpriserna höjs

Om vi har haft en torr sommar där vattenmagasinen sinar, följt av en kall vinter - är förutsättningarna omvända. Hushållen behöver då mycket el - medan tillgången har minskat, vilket gör att elpriserna stiger. Detta påverkar särskilt hushåll med rörligt elpris.

Elpriserna regleras varje timme - dygnet runt

Du betalar för din elförbrukning till det elhandelsbolag som du har valt. Dessa bolag köper i sin tur in elen från den nordiska elbörsen Nord Pool. Där regleras elpriset varje timme dygnet runt, beroende på just tillgång och efterfrågan - efter väder och vind. Men det finns även ett antal andra faktorer som spelar in:

 • Avbrott i kärnkraftverkens produktion. Om en kärnreaktor behöver stängas av för underhåll går elpriserna upp.
 • Priser på utsläppsrätter. När mer fossila bränslen eldas i Europa stiger utsläppsrättspriserna - det vill säga priset för att släppa ut koldioxid. Och även om Sverige i stort sett bara har fossilfri produktion stiger elpriset även i Sverige.
 • Tillgången på kol och olja i världen har stor betydelse för elpriset. Om tillgången på el i Sverige är låg måste elen importeras från utanför Norden - där produktionen ofta är kol- eller oljebaserad. Uppstår det problem på dessa marknader - eller om efterfrågan plötsligt höjs någonstans i världen - påverkas även de svenska elpriserna.
 • Förändringar i internationella valutakurser. Eftersom bränslet i omvärlden ofta köps i dollar eller euro påverkar det elpriset.
 • Det världspolitiska läget. Oförutsedda händelser eller konflikter runt om i världen kan plötsligt få elpriset att rusa.

Varför är elpriserna 2021 så höga?

Snittpriset på el var historiskt lågt under 2020 - bland annat på grund av höga vattenmängder. Under 2021 har inköpspriset på Nord Pool - det så kallade spotpriset - varit betydligt högre. Vad menas med spotpriset? Det är alltså det elpris som elleverantörerna köper in elen för - och det utgör därigenom grunden till ditt elpris.

De höga priserna har gjort att rekordmånga ser över sitt elavtal

Elpriserna 2021 har varit rekordhöga på grund av bland annat:

 • En torr sommar som har lett till historiskt låga nivåer i vattenmagasinen
 • Samtliga svenska kärnreaktorer har genomgått underhåll och varit avstängda längre än planerat
 • Rekordhöga priser på kol och naturgas över hela världen

Elpriser över tid - jämfört med spotpris på el 2021

Elpriser historik - och aktuellt elpris - här kan du se hur spotpriset har utvecklats från 2007 och framåt

Olika elpriser i olika delar av landet

Den största delen av vår elproduktion sker i norra Sverige - främst med vattenkraft - men även en alltmer omfattande vindkraftproduktion. Elen ska sedan transporteras till södra Sverige - där den mesta förbrukningen sker. Spotpriset på el i oktober 2021 skilde sig stort mellan olika delar av landet.

Varför är elpriset högre i södra Sverige?

När världsekonomin alltmer rullar igång efter Covid-pandemin finns det en hög efterfrågan på el - som inte matchar tillgången - och då måste elen importeras från våra grannländer. Detta gäller främst södra Sverige - som därför får höjda elpriser. I många fall produceras elen nere i Europa av fossila bränslen som gas och kol - och dessa måste kompenseras för med högt prissatta utsläppsrätter.

Du har två avtal – elnät och elhandel

Även om det pratas om en avreglerad elmarknad är fortfarande ägandet av infrastrukturen – ledningar och kablar – ett monopol. Det innebär att elnätsföretagen har ensamrätt på distributionen inom sitt område och att det inte finns möjlighet att välja något annat elnätföretag.

Det här innebär också att du som konsument har två olika avtal. Det ena är ett elnätavtal med det elnätföretag som äger elnätet där förbrukningen sker. Det andra är ett elhandelsavtal som du har med det elhandelsföretaget som du köper elen av.

Vad är skillnaden på elnätsbolag och elhandelsbolag?

Vad ingår i elnätsavgiften?

 • Fast abonnemangskostnad
 • Elöverföring per överförd kilowattimme
 • Statlig energiskatt

Hur många elnätsföretag finns det i Sverige?

I Sverige finns idag cirka 170 elnätsföretag som äger näten i olika geografiska områden. Elnätsavgiften utgör en stor del av din elkostnad - men den kan du inte påverka särskilt mycket. Elnätsföretagen kan dock inte ta ut vilka priser som helst för din el. Priserna regleras av Energimarknadsinspektionen, vars uppgift är att se till att elnätsavgifterna är skäliga.

Elnätsavgifterna varierar i olika delar av landet - priserna avgörs av bland annat:

 • Hur mycket som har investerats i elnätet
 • Vilket avkastningskrav elnätsföretaget har
 • Geografi och markförhållanden - med ett glesare nät blir avgiften högre

Elhandelskostnaden kan du påverka. dels genom att själv påverka hur mycket el du använder och dels genom att aktivt välja den elhandlare - och det elavtal som passar dig bäst. Energimarknadsinspektionen driver sajten Elpriskollen.se - vilket är en oberoende prisjämförelsesajt där du kan jämföra olika avtal.

Här kan du jämföra olika elavtal - Elpriskollen

Skatter, elcertifikat och andra myndighetsavgifter

Utöver dina elnät- och elhandelskostnader tillkommer:

 • Energiskatt
 • Avgift för elcertifikat - för att gynna utbyggnad av el från miljövänliga energikällor
 • Avgifter till myndigheter - för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap

Energiskatten skiljer sig mellan norra och södra Sverige, medan avgiften för elcertifikat varierar mellan elhandelsföretagen. Momsen och andra myndighetsavgifter är desamma i hela landet.

Vad ingår i elpriset?

Källor:

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 29 november 2021